тит. ст.

завантажити

Зміст – 2016

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

До 75-рiччя Пруна Анатолія Федоровича

 

 

4

 

завантажити

 

Математика

 

 

15

 

Новiков О.О., Ровенська О.Г., Козаченко Ю.О., Попова К.Г., Сiдаш А.О.

 

 

 

Екстремальна задача для потрійних операторів Фейєра

13

завантажити

Бодра В.I., Шулик Т.В., Рудь К.О., Чаплик А.М., Мiрошнiченко Г.I.

 

 

 

Наближення інтегралів Пуассона у рівномірній метриці

18

завантажити

Новiков О.О., Стьопкiн А.В., Волик С.В., Сипчук Є.Ю.

 

 

 

Наближення потрійними сумами Фейєра

22

завантажити

Пащенко З.Д., Вагнер Г.О.

 

 

 

Скінченні ланцюгові гаусові дроби

26

завантажити

Кадубовський О.А., Баляса Н.П.

 

 

 

Перерахування двокольорових хордових O-діаграм роду 1, якi мають один чорний (або сірий) цикл, відносно дії циклічної та діедральної груп

31

завантажити

 

Фізика. Методика викладання фізики i астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

47

 

Надточий В.А., Хаперец Д.С., Шарап Р.А.

 

 

 

Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n-переходов

47

завантажити

Надточий В.А., Нечволод Н.К.

 

 

 

Электрические свойства и Si, деформированных при низких температурах

56

завантажити

Билюнас М.В., Доценко С.Ф.

 

 

 

Поверхностные подветренные волны в сдвиговых течениях

61

завантажити

Подольская О.Г., Безуглая А.Е.

 

 

 

Терминальное управление нелинейными системами с разрывами решений методом конечного состояния

66

завантажити

Лимарєва Ю.М., Цимбал М.В.

 

 

 

Проблема наступності сучасної фізико-математичної освіти

71

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

76

 

 

Рябухо О.М., Турка Т.В.

 

 

 

Застосування перестановочних поліномів в криптографії

76

завантажити

Стьопкiн А.В., Пластун Д.А.

 

 

 

Алгоритм Форда-Фалкерсона

84

завантажити

Кайдан Н.В., Панюхно В.Д.

 

 

 

Аналіз сучасних операційних систем на прикладі останніх версій Windows та Linux

92

завантажити

Федоренко О.Г., Величко К.В.

 

 

 

Використання хмарних технологiй в формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів

97

завантажити

Глазова В.В., Жидкова О.Б.

 

 

 

Застосування дистанційних освітніх технологiй пiд час вивчення інформатики в школі

102

завантажити

Глазова В.В., Денисенко Н.О.

 

 

 

Шляхи вдосконалення підготовки майбутнього вчителя математики до дистанційного навчального процесу

109

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

113

 

Плахотник М.В.

 

 

 

Про доцільність вивчення теореми Фалеса у шкільному курсі геометрії

113

завантажити

Карпенко Л.Н.

 

 

 

Повышение уровня математической подготовки студентов колледжа путем реализации технологии «лекция – гипертекст»

133

завантажити

Кадубовський О.А., Беседiн Б.Б., Сторожилова Н.В.

 

 

 

До питання про застосування алгоритмічного підходу при розв’язуванні раціональних нерівностей методом інтервалів

140

завантажити

Беседiн Б.Б., Слюсар В.I.

 

 

 

Методика проведення контролю знань учнів на уроках математики

156

завантажити

Беседiн Б.Б., Щенсневич Ю.Ю.

 

 

 

Систематизація знань учнів при вивченні рівнянь та нерівностей

160

завантажити