тит. ст.

завантажити

Зміст – 2017

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

Пам’яті Олександра Івановича Степанця

 

 

4

 

завантажити

 

Математика

 

 

7

 

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Кадубовський О.А., Шулик Т.В., Козаченко Ю.О.

 

 

 

Біноміальні коефіцієнти в екстремальних задачах теорії наближення функцій

7

завантажити

Бодра В.І., Стьопкін А.В., Сипчук Є.Ю., Литвиненко О.В., Волік С.В.

 

 

 

Апроксимативні властивості повторних операторів Фейєра

24

завантажити

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Козаченко Ю.О., Вагнер Г.О., Чала В.В.

 

 

 

Екстремальна задача для подвійних операторів Валле Пуссена на класі аналітичних функцій

29

завантажити

Рябухо О.М., Смоляков О.В., Турка Т.В.

 

 

 

Приклади напівгруп відповідностей

35

завантажити

 

Фізика. Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

43

 

Надточий В.А., Уколов А.И., Баранюкова И.С.

 

 

 

Устойчивость дислокаций, созданных активным источником в тонком приповерхностном слое кристалла полупроводника

43

завантажити

Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К., Баранюкова И.С.

 

 

 

Образование дефектов в монокристаллах германия при импульсном лазерном воздействии

51

завантажити

Лимарєва Ю.М., Цимбал М.В., Цимбал В.В.

 

 

 

Проблеми вивчення основ фізики у початковій школі

56

завантажити

Лимарєва Ю.М., Рябко А.Е., Дятлов С.А., Сисоєв В.Р., Тарасова О.В.

 

 

 

Основні проблеми навчання вирішенню задач учнів базової школи

61

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

67

 

 

Сьомкін В.С., Омельченко Д.М.

 

 

 

Програмне забезпечення для знаходження локально-оптимального розміщення опуклих многокутників у прямокутній області

67

завантажити

Величко В.Є., Федоренко О.Г.

 

 

 

15 Років електронному навчанню на фізико-математичному факультеті.

82

завантажити

Вагнер Г.О., Пащенко З.Д., Рябухо О.М.

 

 

 

Реалізація алгоритму представлення ланцюгових дробів гаусових чисел засобами мови програмування Free Pascal

88

завантажити

Чечетенко В.О., Стьопкін А.В., Новіков О.О.

 

 

 

Використання web-редактору brackets на уроках інформатики в школі

92

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

97

 

Беседін Б.Б., Вагнер Г.О.

 

 

 

Методика використання елементів наочної геометрії в курсі математики 5-6 класів

97

завантажити

Беседін Б.Б., Смоляков О.В.

 

 

 

Використання наочності на уроках математики

103

завантажити

Боєвець Н.В.

 

 

 

Використання ділової гри як одного з інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Математика»

110

завантажити

Глазова В.В., Безсмертна А.В.

 

 

 

Використання програми Geogebra 5.0 для розв’язування задач стереометрiї

117

завантажити

Глазова В.В., Горзова С.А.

 

 

 

Geogebra – інноваційний засіб для вивчення стереометрії

123

завантажити

Кайдан Н.В., Тураненко Х.О.

 

 

 

Використання систем комп’ютерної математики при розв’язанні завдань теорії графів

129

завантажити

Кадубовська В.М., Кадубовський О.А.

 

 

 

Систематизація та узагальнення фактів геометрії паралелограмів

136

завантажити

Шулик Т.В., Новіков О.О., Волік С.В.

 

 

 

Особливості математичної освіти в контексті «Нової української школи»

171

завантажити