Зміст – 2018

 

1-2

завантажити

 

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

Чуйко С.М., Чуйко О.В.

 

 

 

Пам’яті Євгена Петровича Белана

4

завантажити

 

Математика

 

 

8

 

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Козаченко Ю.О., Бондаренко А.О., Панюхно В.Д.

 

 

 

Оцінка знизу головного члена асимптотичної рівності відхилень операторів Фейєра на класі інтегралів Пуасона

8

завантажити

Бодра В.В., Новіков О.О., Козаченко Ю.О., Семенова Ю.І., Сипчук Є.Ю.

 

 

 

Поведінка головного члена асимптотичної рівності відхилень операторів Фейєра

12

завантажити

Стьопкін А.В., Шулик Т.В., Ровенська О.Г., Чала В.В., Шажко С.П.

 

 

 

Наближення класів інтегралів Пуассона неповними операторами Фейєра

22

завантажити

Кадубовський О.А., Калініченко Я.В.

 

 

 

Перерахування двокольорових хордових O -діаграм роду 1, які мають два чорних (або сірих) циклів, відносно дії групи діедра

30

завантажити

Рябухо О.М., Турка Т.В.

 

 

 

Застосування груп підстановок для розв’язування задач на перелік

46

завантажити

Рябухо О.М., Пащенко З.Д., Стьопкін А.В., Дегтярьов Я.А.

 

 

 

Гаусові числа Кармайкла

55

завантажити

 

Фізика.

 

 

60

 

Надточий В.А., Баранюкова И.С.

 

 

 

Центры рекомбинации на поверхности полупроводника

60

завантажити

Костиков А.П.

 

 

 

Cветоиндуцированная дезактивация фосфоресценции триптофана, роль карбонильной группы в механизме этого явления

65

завантажити

Костиков А.П.

 

 

 

Cенсибилизированные фотохимические реакции триптофана с алифатическими аминокислотами

71

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

79

 

 

Стёпкин А.В.

 

 

 

Распознавание конечных графов двумя агентами

79

завантажити

Величко В.Є., Федоренко О.Г.

 

 

 

Підготовка майбутніх учителів інформатики у відповідності до світових стандартів

83

завантажити

Козаченко Ю.О., Стьопкін А.В., Новіков О.О., Польська А.А.

 

 

 

Створення анімації засобами CSS

89

завантажити

Кайдан Н.В., Кива Л.Г.

 

 

 

Використання системи комп’ютерної математики MathCAD при розв’язанні задач лінійного програмування практичного спрямування

97

завантажити

Мехтієва З.В.

 

 

 

Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях з математики засобами інформаційних технологій

103

завантажити

Щенсневич О.В., Щенсневич Ю.Ю.

 

 

 

Програмна реалізація алгоритму Флойда-Воршелла, для пошуку найкоротших шляхів між усіма парами вершин графу

108

завантажити

Стьопкін А.В., Турка Т.В., Чернякова Я.В.

 

 

 

Використання офісних додатків у підготовці майбутніх учителів

113

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

122

 

Беседін Б.Б., Кадубовський О.А., Фролов К.О.

 

 

 

Про алгоритмічний підхід до розв’язування лінійних рівнянь та нерівностей (з однією змінною) з параметром

122

завантажити

Беседін Б.Б., Чечетенко В.О.

 

 

 

Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики

134

завантажити

Глазова В.В., Садовський П.П.

 

 

 

Підготовка вчителя математики до роботи в системі електронного навчання з використанням дистанційних технологій

139

завантажити

Лавренюк А.Ф., Кадубовська В.М., Кадубовський О.А.

 

 

 

Про один вид паралелограмів та деякі суміжні питання

145

завантажити

Шулик Т.В., Козаченко Ю.О.

 

 

 

Розв’язування задач практичного змісту як ефективний спосіб реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики в сучасній школі

162

завантажити

Кайдан Н.В., Кайдан В.П., Тураненко Х.О.

 

 

 

Особливості утворення світогляду майбутнього фахівця як результат освітнього процесу

172

завантажити

 

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

176

 

Лимарєва Ю.М., Кекін М.О.

 

 

 

Дистанційний експеримент як засіб свідомого засвоєння навчального матеріалу старшокласниками

176

завантажити

Лимарєва Ю.М., Хатулева В.О.

 

 

 

Організація свідомого підходу до вивчення фізики у старшій школі

180

завантажити

Лимарєва Ю.М., Луцюк О.А.

 

 

 

Якісні задачі з фізики як засіб професійного зростання учнів сільськогосподарчих училищ

186

завантажити

Лимарєва Ю.М., Шарап Р.А.

 

 

 

Дослідницькі ланцюжки в курсі оптики загальноосвітньої школі

191

завантажити

Баранюкова І.С., Бєлошапка О.Я.

 

 

 

Використання різнорівневих задач на уроках фізики та астрономії

197

завантажити

 

Зміст

201

завантажити