«Математика»

1.             Наближення операторами спеціального вигляду на класах неперервних функцій, визначених на дійсній осі / C.О. Чайченко, Н.І. Лисинська // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 7–14.

2.             Интегральные представления уклонений повторных сумм Валле Пусена на классах аналитических функций / О.А. Новиков, Т.В. Шулик // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 15–24.

3.             Метод ітерацій для побудови періодичних розв’язків сингулярно збурених нелінійних диференціальних рівнянь / В.О. Божко, В.І. Ковальов // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 25–27.

4.             Ймовірнісна модель полів напруг пружно-пластичного півпростору при заглибленні в нього системи інденторів / В.О. Божко, В.І. Ковальов, Л.В. Ковальова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 28–30.

5.             Сильні середні відхилень операторів Валле Пуссена / Є.С. Сілін // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 31–40.

6.             Двокольорові O- і N-діаграми / О.А. Кадубовський, О.В. Сторожилова, Н.В. Сторожилова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 41–50.

7.             Двокольорові O-діаграми з одним чорним циклом / О.А. Кадубовський, Ю.С. Саприкіна, С.Ю. Мазур // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 51–60.

8.             Про число неізоморфних та нееквівалентних хордових діаграм / О.А. Кадубовський, Т.О. Манойло, М.І. Сіра // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 61–70.

9.             Про підстановки Гаспара Монжа / Т.Ф. Близнець, З.Д. Пащенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 71–75.

10.        Застосування циклічних кодів в теорії кодування / Н.В. Кайдан, Г.С. Остимчук // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 76–78.

11.        Дослідження проблеми стійкості криптографічних систем / А.О. Татьянчиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 79–82.

12.        Ідемпотенти вінцевих голоморфів напівтруп / Є.О. Бондар // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 83–87.

13.        Приближение интегралов Пуассона r–повторными суммами Валле Пуссена / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 17–25.

14.        Наближення сумами Валле Пуссена накласах згорток з полігармонічними ядрами Пуассона та ядрами Неймана / C.О. Чайченко, Є.В. Юрченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 26–33.

15.        Приближение классов функций многих переменных обобщенными операторами Зигмунда / В.И. Бодрая, А.Г. Гладкоскок, Ю.Л. Савченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 34–43.

16.        Розв’язання некоректно поставлених задач / Т.П. Крохмальова, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 44–48.

17.        Двокольорові хордові O-діаграми мінімального роду / О.А. Кадубовський, Ю.В. Гладищук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 49–60.

18.        Про число нерівних k-кутників побудованих на колі з n точками / О.А. Кадубовський, О.М. Буглак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 61–72.

19.        Реалізація шифру Ель Гамаля на еліптичній кривій / О.О. Колеснікова, Є.М. Пірус, О.М. Рябухо // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 73–77.

20.        Силовські p–підгрупи / Ю.С. Зайцева, З.Д. Пащенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 78–79.

21.        Сагайдаки горенштейнових (0; 1)–порядків / З.Д. Пащенко, Ю.Є. Ткаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 80–82.

22.        Приближение периодических функций многих переменных прямоугольными методами / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 14–22.

23.        Приближение интегралов Пуассона r-повторными суммами Валле Пуссена / А.А. Кадубовский, О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик, Е.В. Байдуга // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 23–27.

24.        Приближение классов функций многих переменных прямоугольными линейными операторами / А.Р. Ключникова, А.С. Леденева, Ю.М. Качина, О.Ю. Маслакова, И.Ю. Рухлова, Е.А. Шаталова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 28–36.

25.        Про періодичні розв’язки і про метод малого параметра сингулярно збурених диференціальних рівнянь / В.О. Божко, О.В. Бенюх // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 37–44.

26.        Узагальнення методу побудови інтерполяційного многочлена Лагранжа-Сильвестра / С.В. Волков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 45–50.

27.        k-кольорові хордові n-діаграми / О.А. Кадубовський, В.І. Ірза // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 51–62.

28.        Реалізація задачі поділу таємниці в математичному пакеті Maxіma / О.М. Рябухо, К.Ю. Іванова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 63–69.

29.        Напiвгрупа вiдповiдностей скiнченної групи / Рябухо О.М., Турка Т.В., Литвиненко Л.П. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 69–72.

30.        Побудова груп Ґалуа деяких типів рівнянь / О.М. Рябухо, О.Л. Вороніна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 73–76.

31.        Дослідження А.К. Сушкевича з теорії напівгруп перетворень над нескінченними множинами / О.М. Рябухо, Н.С. Парконєна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 77–81.

32.        Решето Ератосфена для Гаусових чисел / З.Д. Пащенко, О.В. Плахотя // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 82–86.

33.        Представление повторных методов Валле Пуссена в виде λ–методов / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик, М.С. Шаповалов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 13–16.

34.        Приближение периодических функций многих переменных / О.А. Новиков, Г.М. Кондрашина, І.А. Больбат, О.С. Маража, А.А. Лащенова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 17–26.

35.        Приближение периодических функций суммами Фавара и Фейера / В.И. Бодрая, О.А. Новиков, А.Г. Прокопчук, А.А. Куценко, Т.В. Кушнир // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 27–34.

36.        Наближення класів ψ-диференційованих функцій біматричним методом / С.В. Волков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 35–47.

37.        Арифметика нефакторіальних областей цілісності з «ідеальними» множниками / О.В. Голубкова, З.Д. Пащенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 48–54.

38.        Напівгрупи відображень, що зберігають бінарне відношення / Ю.А. Черепня, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 55–69.

39.        Дослідження імовірнісних алгоритмів тестування простоти чисел / О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 60–67.

40.        Наближення класів інтегралів Пуасона операторами Фейєра / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Ю.М. Воронцова, Н.В. Андрющенко, С.В. Волик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 17–21.

41.        Співвідношення для елементів підсумовуючих матриць потрійних операторів Валле Пуссена / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, А.А. Циганок, А.О. Ничипорук, К.В. Соловйова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 22–27.

42.        Приближение периодических функций прямоугольными линейными методами / В.И. Бодрая, Ю.В. Сазонова, Я.С. Панасенко, А.В. Логвиненко, А.Л. Протыняк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 28–33.

43.        Наближення локально сумовних функцій малої гладкості операторами Валле Пуссена в інтегральній метриці / Є.С. Сілін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 34–45.

44.        Скінченні ланцюгові кільця / Н.В. Кайдан, Ю.Ю. Щенсневич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 46–51.

45.        Суперроз’язність і силовські системи / З.Д. Пащенко, К.В. Валюх // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 52–57.

46.        Напівгрупи відповідностей груп та напівгруп / О.М. Рябухо, Т.В. Турка, К.О. Судіна, Г.В. Плюшко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 58–62.

47.        Розвиток теорії Ґалуа в роботах М.Г. Чоботарьова / О.М. Рябухо, Н.С. Мазніва // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 63–68.

48.        Двокольорові хордові O-діаграми мінімального роду з k=9 циклами певного кольору / О.А. Кадубовський, К.В. Хабарова, Ю.В. Сапсай // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 69–84.

49.        Задача Колмогорова-Нікольського для подвійних операторів Фейєра на класах інтегралів Пуассона / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Є.О. Чабанова, Н.І. Бикова, С.В. Волік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 15-19.

50.        Екстремальна задача для подвійних операторів Фейєра на класах інтегралів Пуасона / В.І. Бодра, К.В. Безсмертна, О.В. Єгорова, О.С. Лашина, А.М. Рудь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 20-22.

51.        Асимптотичні формули для відхилень подвійних операторів Фейєра / О.О. Новіков, А.В. Шумякіна, В.Ю. Ліпкіна, М.А. Давиденко, Г.В. Вагнер // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 24-26.

52.        Щодо наближення нескінченних матриць / О.О. Новіков, Є.Ю. Овсій, М.С. Шаповалов, Ю.О. Козаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 27-29.

53.        Протоколи розподілу та узгодження ключа / Ю.О. Летенко, О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 30-37.

54.        Жорданова нормальна форма та класифікація лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь / З.Д. Пащенко, С.П. Шажко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 38-42.

55.        Практичні схеми реалізації протоколів цифрового підпису / О.М. Рябухо, Т.В. Турка, О.С. Шерстюк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 43-50.

56.        Про число нееквівалентних двокольорових хордових O-діаграм максимального роду / О.А. Кадубовський, Л.В. Вощана // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 51-64.

57.        Екстремальна задача для потрiйних операторiв Фейєра / О.О. Новiков, О.Г. Ровенська, Ю.О. Козаченко, К.Г. Попова, А.О. Сiдаш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 13-17.

58.        Наближення iнтегралiв Пуассона у рiвномiрнiй метрицi / В.I. Бодра, Т.В. Шулик, К.О. Рудь, А.М. Чаплик, Г.I. Мiрошнiченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 18-21.

59.        Наближення потрiйними сумами Фейєра / О.О. Новiков, А.В. Стьопкiн, С.В. Волик, Є.Ю. Сипчук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 22-25.

60.        Скiнченнi ланцюговi гаусовi дроби / З.Д. Пащенко, Г.О. Вагнер // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 26-30.

61.        Перерахування двокольорових хордових Oiаграм роду 1, якi мають один чорний (або сiрий) цикл, вiдносно дiї циклiчної та дiедральної груп / О.А. Кадубовський, Н.П. Баляса // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 31-46.

62.        Біноміальні коефіцієнти в екстремальних задачах теорії наближення функцій / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, О.А. Кадубовський, Т.В. Шулик, Ю.О. Козаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 7-23.

63.        Апроксимативні властивості повторних операторів Фейєра / В.І. Бодра, А.В. Стьопкін, Є.Ю. Сипчук, О.В. Литвиненко, С.В. Волік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 24-28.

64.        Екстремальна задача для подвійних операторів Валле Пуссена на класі аналітичних функцій / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Ю.О. Козаченко, Г.О. Вагнер, В.В. Чала // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 29-34.

65.        Приклади напівгруп відповідностей / О.М. Рябухо, О.В. Смоляков, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 35-42.

 

 

 

«Фізика»

1.             О применимости методик определения параметров рекомбинации носителей заряда к приповерхностным слоям полупроводникаю / А.И. Уколов, В.А. Надточий, А.З. Калимбет, Д.С. Москаль // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 88–94.

2.             Исследование роли гидрофобных взаимодействий для устойчивости бета-шпильки методом МДМ с использованием УМД / Р.А. Бутенко, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 95–98.

3.             Исследование промежуточных состояний самосборки белков методами моделирования молекулярной динамики / Д.А. Кривошеенко, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 99–103.

4.             Исследование когерентной динамики белков / А.В. Кулик, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 103–107.

5.             Исследование α-спиральных структур полипептидов и белков с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики / Ю.А. Мазурина, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 107–111.

6.             Исследование сворачивания-разворачивания белков термофильных организмов с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики / В.В. Худько, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 111–115.

7.             Визначення швидкості поверхневої рекомбінації і її впливу на час життя нерівноважних носіїв заряду / О.І. Уколов, В.О. Надточій, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 83–87.

8.             Вплив термічних змін на дислокаційну структуру монокристалів LіF / М.К. Нечволод, Р.В. Микита, Д.С. Москаль, О.І. Уколов, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 88–95.

9.             Кооперативные взаимодействия в молекуле альфа-спирального белка / М.В. Грунская, А.П. Костиков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 96–101.

10.        Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллического Ge / В.А. Надточий, А.И. Уколов, О.К. Попов, С.А. Перебайло // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 87–93.

11.        Исследование наноструктур на поверхности монокристалического Ge методом атомно-силовой микроскопии / В.А. Надточий, А.И. Уколов, С.А. Костенко, Д.Ю. Редникин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 94–99.

12.        Вплив різних термічних змін на логарифмічну повзучість монокристалів LіF в області дії фізичного механізму виснаження дислокацій // М.К. Нечволод, І.В. Малєєв, В.О. Надточій, О.І. Уколов, А.З. Калімбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 100–108.

13.        Исследование сворачивания альфа-спирального белка методом управляемой молекулярной динамики / А.П. Костиков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 109–114.

14.        Використання компактних люмінесцентних ламп для градуювання монохроматора / В.М. Ткаченко, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 115–118.

15.        Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно поверхневої дифузії / В.О. Надточій, О.І. Уколов, І.О. Хорунжа, М.А. Полтавцев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 68–76.

16.        Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений / В.А. Надточий, А.И. Уколов, И.Л. Щербина, Р.И. Иванов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 77–85.

17.        О естественноматематическом образовании в постнеклассический период развития науки / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин, А.И. Мелешко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 86–98.

18.        Cвойства наноструктур, сформированных на поверхности  Ge диффузионным массопереносом / А.И. Уколов, В.А. Надточий, А.С. Винокурова, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 85–90.

19.        Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия / А.И. Уколов, В.А. Надточий, Д.В. Сысоев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 91–96.

20.        Парадоксы времени в современной науке / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 97–103.

21.        Розрахунки полів температур і термічних напружень у приповерхневих шарах GaAs, ініційованих імпульсним лазерним опроміненням / В.О. Надточій, О.І. Уколов, М.К. Нечволод, Д.О. Бугаєвська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 65-72.

22.        Преобразования Галилея в теории относительности / Л.С. Шурыгина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 73-81.

23.        Вимірювання питомого опору напівпровідника чотирьохзондовим методом / А.С. Ольхова, В.О. Надточій, О.І. Уколов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 82-86.

24.        Физические механизмы разрушения ковалентных кристаллов при пониженных температурах / А.С. Демченко, В.А. Надточий // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 87-90.

25.        Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n-переходов / В.А. Надточий, Д.С. Хаперец, Р.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 47-55.

26.        Электрические свойства Gе и Si, деформированных при низких температурах / В.А. Надточий, Н.К. Нечволод // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 56-60.

27.        Поверхностные подветренные волны в сдвиговых течениях / М.В. Билюнас, С.Ф. Доценко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету Д ДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 61-65.

28.        Терминальное управление нелинейными системами с разрывами решений методом конечного состояния / О.Г. Подольская, А.Е. Безуглая // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 66-70.

29.        Устойчивость дислокаций, созданных активным источником в тонком приповерхностном слое кристалла полупроводника / Надточий В.А., Уколов А.И., Баранюкова И.С. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 43-50.

30.        Образование дефектов в монокристаллах германия при импульсном лазерном воздействии / Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К., Баранюкова И.С. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 51-55.

 

 

 

«Інформатика та методика її викладання»

 

1.             Наближені методи розв’язку задачі про рюкзак / К.В. Данилюк, В.Є. Величко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 116–121.

2.             Алгоритми побудови опуклої оболонки / М.М. Рубан // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 122–126.

3.             Використання середовища MS Excel для розв’язання оптимізаційних задач вибору / О.О. Саманцов, Є.М. Пірус // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 127–131.

4.             Возможность и сложность распознавания конечного графа коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 132–139.

5.             Вивчення питань «Формалізація і моделювання» в «Шкільному курсі інформатики та методики її навчання» / В.С. Сьомкін, В.В. Глазова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 140–147.

6.             Організація самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні дисципліни «Інформатика та ТЗН» / О.І. Овчарова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 147–149.

7.             Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання / В.П. Батуніна // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 150–152.

8.             Про впровадження математичних пакетів у навчальний процес / В.Ю. Пилипенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 152–154.

9.             Використання персонального сайту викладача в підготовці фахівців / В.П. Стеценко, Н.М. Стеценко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 102–109.

10.        Використання генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера / М.С. Кислий, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 110–115.

11.        Порівняння методів паралелізації програм за допомогою технологій Wіndows Thread, OpenMP, Іntel Thread Buіldіng Blocks / О.О. Саманцов, О.Г. Качко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 116–123.

12.        Распознавание конечных графов коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 124–129.

13.        Індивідуальний підхід у навчанні на заняттях з «Інформатики і ТЗН» / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 129–131.

14.        Статистичний аналіз результатів експерименту в електронних таблицях OpenOffіce.org Calc / В.Є. Величко, В.П. Батуніна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 119–123.

15.        Формування комп’ютерної грамотності та інформаційної культури у студентів гуманітарних спеціальностей на заняттях з інформатики / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 124–126.

16.        Проблема використання рекурсії на прикладі конкретної задачі / М.М. Рубан // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 127–130.

17.        Использование генетических алгоритмов для тестирования булевых функцій / А.С. Сенченко, О.В. Щербак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 131–136.

18.        Алгоритм распознавания графа тремя агентами / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 137–152.

19.        Использование генетических алгоритмов для решения задачи о расщеплении множества / А.С. Сенченко, А.В. Бобырь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 99–103.

20.        Возможность и сложность распознавания графов коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 104–113.

21.        Графовые базы даннях / Н.Н. Рубан // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 114–117.

22.        Особливості організації лабораторного практикуму з дисципліни «Шкільний курс інформатики та методики її навчання» / В.С. Сьомкін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 118–123.

23.        Застосування методу проектів у викладанні шкільного курсу інформатики та методики її навчання / В.В. Глазова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 124–127.

24.        Особливості викладання інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 128–130.

25.        Створення інформаційно-освітнього середовища педагогічного ВНЗ / В.Є. Величко, Г.В. Рухманкова, Т.О. Скрипачова, І.В. Пугачова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 131–134.

26.        Програмна реалізація алгоритмів асиметричних методів шифрування інформації засобами середовища програмування Lazarus / Є.М. Пірус, С.С. Дікарєв // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 104–113.

27.        Особенности и проблемы перехода учебных заведений на свободное программное обеспечение / В.С. Головатюк, Е.О. Мельник, А.С. Пилипенко, В.Ю. Пилипенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 114–117.

28.        Комп’ютерна мережa навчального закладу як засіб підвищення ефективності його діяльності / В.С. Головатюк, В.Ю. Пилипенко, Г.С. Пилипенко, К.C. Шевцова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 118–121.

29.        Використання хмарних технологій для організації самостійної роботи майбутніх вчителів / О.Г. Федоренко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 122–126.

30.        Використання соціальних мереж в освіті / Н.Л. Гордєєва, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 127–130.

31.        Елементи дистанційного навчання при вивченні математики в школі / В.В. Глазова, К.В. Весела // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 91-96.

32.        Распознавание графов с помощью трёх агентов / А.В. Степкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 97-100.

33.        Порівняльний аналіз прикладного програмного забезпечення для перегляду wев-cторінок / І.В. Дудченко, К.О. Рудь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 101-103.

34.        Застосування перестановочних полiномiв в криптографiї / О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 76-83.

35.        Алгоритм Форда-Фалкерсона / А.В. Стьопкiн, Д.А. Пластун // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 84-91.

36.        Аналiз сучасних операцiйних систем на прикладi останнiх версiй Windows та Linux / Н.В. Кайдан, В.Д. Панюхно // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 92-96.

37.        Використання хмарних технологiй в формуваннi самоосвiтньої компетентностi майбутнiх учителiв / О.Г. Федоренко, К.В. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 97-101.

38.        Застосування дистанцiйних освiтнiх технологiй пiд час вивчення iнформатики в школi / В.В. Глазова, О.Б. Жидкова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 102-108.

39.        Шляхи вдосконалення пiдготовки майбутнього вчителя математики до дистанцiйного навчального процесу / В.В. Глазова, Н.О. Денисенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 109-112.

40.        Програмне забезпечення для знаходження локально-оптимального розміщення опуклих многокутників у прямокутній області / Сьомкін В.С., Омельченко Д.М. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 67-81.

41.        15 Років електронному навчанню на фізико-математичному факультеті / Величко В.Є., Федоренко О.Г. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 82-87.

42.        Реалізація алгоритму представлення ланцюгових дробів гаусових чисел засобами мови програмування Free Pascal / Вагнер Г.О., Пащенко З.Д., Рябухо О.М. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 88-91.

43.        Використання web-редактору brackets на уроках інформатики в школі / Чечетенко В.О., Стьопкін А.В., Новіков О.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 92-96.

 

 

 

«Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ»

1.             Гуманітаризація шкільної профільної освіти: всі за та проти / Н.О. Гурковська // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 155–160.

2.             Про методичні особливості використання інтерактивних методів в процесі навчання математики / Ю.І. Черних // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 161–166.

3.             Використання проектних технологій на уроках математики / В.Ю. Пилипенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 167–168.

4.             Про умови створення і функціонування шкільного підручника математики / І.В. Чукаріна // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 169–173.

5.             Формування елементів дослідницької діяльності у учнів старших класів / І.В. Крилова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 132–137.

6.             Формування елементів творчої діяльності учнів на уроках математики / М.С. Довбонос, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 138–141.

7.             Задачі на побудову як засіб розвинення просторового мислення учнів на уроках геометрії / Д.О. Павленко, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 142–145.

8.             Формування просторових уявлень в процесі вивчення стереометрії / О.М. Буглак, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 146–149.

9.             Про деякі застосування кіл нульового радіусу / О.А. Кадубовський, А.С. Бунакова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 150–161.

10.        Проблеми підготовки майбутніх вчителів математики до моніторингу навчальних досягнень учнів / В.В. Бірюкова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 162–167.

11.        Забезпечення наступності змісту навчання в системі ступеневої вищої освіти при вивченні вищої математики / О.О. Чумак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 168–171.

12.        Корекція на вгадування при обчисленні балів за формулою для тестів множинного вибору / О.І. Москальова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 172–176.

13.        Підвищення рівня математичних знань учнів на основі аналізу типових помилок / Б.Б. Беседін, В.Є. Мороз // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 153–157.

14.        Формування готовності учнів до самоосвіти у процесі навчання математики / Н.В. Бєлік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 158–163.

15.        Навколо теореми Стюарта: наслідки, узагальнення та застосування / О.А. Кадубовський, В.М. Кадубовська, О.Л. Кадубовська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 163–180.

16.        Технологія ТРВЗ – шлях до творчого розвитку дітей на уроках математики / Л.П. Крилова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 181–188.

17.        Обчислення елементів трикутника через координати його вершин / В.С. Сьомкін, В.М. Сьомкіна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 189–193.

18.        Розвиток математичної культури школярів на уроках алгебри в основній школі / Б.Б. Беседін, Я.А. Донченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 135–139.

19.        Узагальнення та систематизація знань при вивченні алгебри 7-9 класів / Б.Б. Беседін, А.О. Пономарьова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 140–144.

20.        Реалізація принципу наочності з метою формування просторових уявлень на уроках стереометрії / Ю.О. Дугінова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 145–149.

21.        Використання координатного та векторного методу в шкільному курсі геометрії / Ю.А. Попова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 150–153.

22.        Основні метричні задачі на прямі у площині в афінних координатах / О.А. Кадубовський, М.В. Романкевич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 154–177.

23.        Формування вмінь розробляти системи навчальних задач / Н.І. Труш, К.І. Пиляк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 178–183.

24.        Нестандартні уроки – новий засіб ефективного навчання учнів / Ю.О. Медведчук, О.В. Чуйко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 184–188.

25.        Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів математики у процесі навчальної діяльності / М.В. Саврасов, Л.В. Гунько // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 189–198.

26.        Формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні геометрії з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання / О.В. Чуйко, Н.С. Астахова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 131–134.

27.        Використання комп’ютерних технологій в евристичному навчанні математики / В.В. Глазова, В.В. Каун // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 135–138.

28.        Механізми набуття методичної компетентності майбутніми вчителями математики / А.С. Сергєєва, Н.І. Труш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 139–145.

29.        Про змістове наповнення теми «Взаємне розташування прямих і площин у просторі» задачами класифікаційного характеру / О.А. Кадубовський, А.В. Алдошина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 146–157.

30.        Про метричні задачі «теорії прямих і площин у просторі» в афінних координатах / О.А. Кадубовський, Н.О. Чиркова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 158–167.

31.        Психолого-педагогічні особливості креативності особистості студентів педагогічних та економічних спеціальностей / В.П. Саврасов, Л.В. Гунько // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 168-174.

32.        Тестова перевірка знань учнів під час вивчення математики / Б.Б. Беседін, К.С. Шевцова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 104-106.

33.        Моделювання й проектування як основні види методичної діяльності майбутнього вчителя математики / С.В. Анікова, Н.І. Труш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 107-113.

34.        До питань про систематизацію фактів геометрії трапецій та їх класифікацію / О.А. Кадубовський, О.І. Цвєткова, М.І. Полюга // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 114–140.

35.        Про доцiльнiсть вивчення теореми Фалеса у шкiльному курсi геометрiї / М.В. Плахотник // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 113-132.

36.        Повышение уровня математической подготовки студентов колледжа путем реализации технологии «лекция – гипертекст» / Л.Н. Карпенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 133-139.

37.        До питання про застосування алгоритмiчного пiдходу при розв’язуваннi рацiональних нерiвностей методом iнтервалiв / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседiн, Н.В. Сторожилова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 140-155.

38.        Методика проведення контролю знань учнiв на уроках математики / Б.Б. Беседiн, В.I. Слюсар // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 156-159.

39.        Систематизацiя знань учнiв при вивченнi рiвнянь та нерiвностей / Б.Б. Беседiн, Ю.Ю. Щенсневич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 160-163.

40.        Методика використання елементів наочної геометрії в курсі математики 5-6 класів / Беседін Б.Б., Вагнер Г.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 97-102.

41.        Використання наочності на уроках математики / Беседін Б.Б., Смоляков О.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 103-109.

42.        Використання ділової гри як одного з інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Математика» / Боєвець Н.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 110-116.

43.        Використання програми Geogebra 5.0 для розв’язування задач стереометрії / Глазова В.В., Безсмертна А.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 117-122.

44.        Geogebra – інноваційний засіб для вивчення стереометрії / Глазова В.В., Горзова С.А. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 123-128.

45.        Використання систем комп’ютерної математики при розв’язанні завдань теорії графів / Кайдан Н.В., Тураненко Х.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 129-135.

46.        Систематизація та узагальнення фактів геометрії паралелограмів / Кадубовська В.М., Кадубовський О.А. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 136-170.

47.        Особливості математичної освіти в контексті «Нової української школи» / Шулик Т.В., Новіков О.О., Волік С.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 171-176.

 

 

 

«Методика викладання фізики та астрономії в ЗОШ та ВНЗ»

1.             Формування експериментальних умінь учнів при вивченні фізики у базовій школі / Р.В. Олійник, К.П. Вороная // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 174–177.

2.             Ігрові технологій на уроках фізики / Р.В. Олійник, М.О. Горошенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 178–181.

3.             Застосування методу проектів на уроках фізики у старшій школі / Р.В. Олійник, М.А. Діденко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 182–185.

4.             Вопросы синергетики в курсе физики / Л.С. Шурыгина, Е.И. Рашевская // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 186–188.

5.             Вопросы философии в процессе преподавания курса «Оптика» / А.З. Калимбет, Я.В. Батан // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 189–191.

6.             Шляхи удосконалення знань першокурсників з шкільного курсу фізики / В.П. Овчаренко, С.О. Кофель // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 192–194.

7.             Організація самостійної роботи першокурсників при вивченні фізики / В.П. Овчаренко, О.В. Чернишова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 195–197.

8.             Применение инновационных технологий обучения при изучении общего курса физики / В.П. Овчаренко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 177–180.

9.             Формування соціальної компетентності способом групової діяльності на уроках фізики / Р.В. Олійник, Е.Р. Агеєва // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 181–187.

10.        Психодидактичні підходи у навчанні фізики / Р.В. Олійник, М.В. Нелюб // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 188–193.

11.        Використання обчислювальної техніки при викладанні фізики у вищих навчальних закладах першого рівня акредитації / О.М. Мізенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 194–202.

12.        Аспекти життєдіяльності людини при вивченні фізики в 10-му класі / Я.С. Переволоцька // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 202–207.

13.        Використання нестандартних задач в учбовому процесі / В.П. Овчаренко, А.В. Кірпіченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 194–197.

14.        Применение инновационных технологий при подготовке выпускников к внешнему тестированию по физике / В.П. Овчаренко, Е.В. Герусова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 198–202.

15.        Про деякі особливості навчання фізики в класах гуманітарного профілю / Р.В. Олійник, О.М. Куракова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 203–207.

16.        Антропный принцип в науке и в содержании образования / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 208–216.

17.        Використання віртуальних лабораторних робіт при проведенні фізичного практикуму в 11 класі ЗОШ / В.М. Ткаченко, К.М. Чмирьова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 199–203.

18.        Використання комп’ютерних технологій при викладанні розділу «механіка» в курсі фізики 10 класу ЗОШ / В.М. Ткаченко, С.Д. Читанава // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 204–207.

19.        Активизация познавательной деятельности на уроках физики / В.П. Овчаренко, Е.М. Лысенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 208–217.

20.        Застосування інтеграційних зв’язків при викладанні фізики / В.П. Овчаренко, І.Л. Щербина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 218–221.

21.        Технологія співробітництва як один із шляхів розвитку пізнавальної мотивації учнів / Р.В. Олійник, Н.М. Пашковська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 218–221.

22.        Технологія проблемного виховання, як засіб покращення пізнавального інтересу до навчання / О.Я. Белошапка, О.К. Попов, В.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 222–225.

23.        Использование параллактического треугольника для преобразования координат / А.Я. Белошапка, О.К. Попов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 226–231.

24.        Применение инновационных технологий обучения при изучении курса астрономии в старшей школе / Д.И. Митилёв, Д.В. Сысоев, А.Я. Белошапка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 232–235.

25.        Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання астрономії / О.Я. Белошапка, О.Ю. Ігнатенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 236–240.

26.        История исследования термоядерного синтеза / А.Ю. Игнатенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 241–245.

27.        Про екологічне виховання учнів на уроках природничо-наукових дисциплін / О.Я. Белошапка, О.Л. Войнов, А.С. Муляр // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 246–254.

28.        Використання нестандартних методів організації учбового процесу з фізики / В.П. Овчаренко, К.Т. Челик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 175-179.

29.        Методика формування інформаційної компетентності на уроках фізики / Р.В. Олійник, С.С. Головіна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 180-185.

30.        Використання проблемно-модульної технології на уроках фізики / Р.В. Олійник, М.С. Степанян // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 186-191.

31.        Роль історичної задачі у формуванні свідомих знань з фізики / Ю.М. Лимарєва, Р.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 141-145.

32.        Комп’ютерне моделювання на уроках фізики загальноосвітньої школи з використанням системи MathCad / Н.В. Кайдан, Т.М. Мельничук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 146–153.

33.        Проблема наступностi сучасної фiзико-математичної освiти / Ю.М. Лимарєва, М.В. Цимбал // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 71-75.

34.        Проблеми вивчення основ фізики у початковій школі / Лимарєва Ю.М., Цимбал М.В., Цимбал В.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 56-61.

35.        Основні проблеми навчання вирішенню задач учнів базової школи / Лимарєва Ю.М., Рябко А.Е., Дятлов С.А., Сисоєв В.Р., Тарасова О.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 61-66.