2010

1.             Бондарєва Ю. Внесок викладачів математики Слов’янського педагогічного інституту у Перемогу у Великій Вітчизняній війні / Ю. Бондарєва, Д. Смоляр, Г.О. Ганзера, Л.Г. Плесканьова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 4–6.

Математика

2.             Чайченко C.О., Лисинська Н.І. Наближення операторами спеціального вигляду на класах неперервних функцій, визначених на дійсній осі / C.О. Чайченко, Н.І. Лисинська // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 7–14.

3.             Новиков О.А., Шулик Т.В. Интегральные представления уклонений повторных сумм Валле Пусена на классах аналитических функций / О.А. Новиков, Т.В. Шулик // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 15–24.

4.             Божко В.О. Метод ітерацій для побудови періодичних розв’язків сингулярно збурених нелінійних диференціальних рівнянь / В.О. Божко, В.І. Ковальов // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 25–27.

5.             Божко В.О. Ймовірнісна модель полів напруг пружно-пластичного півпростору при заглибленні в нього системи інденторів / В.О. Божко, В.І. Ковальов, Л.В. Ковальова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 28–30.

6.             Сілін Є.С. Сильні середні відхилень операторів Валле Пуссена / Є.С. Сілін // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 31–40.

7.             Кадубовський О.А. Двокольорові O- і N-діаграми / О.А. Кадубовський, О.В. Сторожилова, Н.В. Сторожилова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 41–50.

8.             Кадубовський О.А. Двокольорові O-діаграми з одним чорним циклом / О.А. Кадубовський, Ю.С. Саприкіна, С.Ю. Мазур // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 51–60.

9.             Кадубовський О.А. Про число неізоморфних та нееквівалентних хордових діаграм / О.А. Кадубовський, Т.О. Манойло, М.І. Сіра // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 61–70.

10.         Близнець Т.Ф. Про підстановки Гаспара Монжа / Т.Ф. Близнець, З.Д. Пащенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 71–75.

11.         Кайдан Н.В. Застосування циклічних кодів в теорії кодування / Н.В. Кайдан, Г.С. Остимчук // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 76–78.

12.         Татьянчиков А.О. Дослідження проблеми стійкості криптографічних систем / А.О. Татьянчиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 79–82.

13.         Бондар Є.О. Ідемпотенти вінцевих голоморфів напівтруп / Є.О. Бондар // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 83–87.

Фізика

14.         Уколов А.И. О применимости методик определения параметров рекомбинации носителей заряда к приповерхностным слоям полупроводникаю / А.И. Уколов, В.А. Надточий, А.З. Калимбет, Д.С. Москаль // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 88–94.

15.         Бутенко Р.А. Исследование роли гидрофобных взаимодействий для устойчивости бета-шпильки методом МДМ с использованием УМД / Р.А. Бутенко, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 95–98.

16.         Кривошеенко Д.А. Исследование промежуточных состояний самосборки белков методами моделирования молекулярной динамики / Д.А. Кривошеенко, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 99–103.

17.         Кулик А.В. Исследование когерентной динамики белков / А.В. Кулик, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 103–107.

18.         Мазурина Ю.А. Исследование α-спиральных структур полипептидов и белков с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики / Ю.А. Мазурина, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 107–111.

19.         Худько В.В. Исследование сворачивания-разворачивания белков термофильных организмов с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики / В.В. Худько, А.П. Костиков // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 111–115.

Інформатика та методика її викладання

20.         Данилюк К.В. Наближені методи розв’язку задачі про рюкзак / К.В. Данилюк, В.Є. Величко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 116–121.

21.         Рубан М.М. Алгоритми побудови опуклої оболонки / М.М. Рубан // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 122–126.

22.         Саманцов О.О. Використання середовища MS Excel для розв’язання оптимізаційних задач вибору / О.О. Саманцов, Є.М. Пірус // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 127–131.

23.         Стёпкин А.В. Возможность и сложность распознавания конечного графа коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 132–139.

24.         Сьомкін В.С. / Вивчення питань «Формалізація і моделювання» в «Шкільному курсі інформатики та методики її навчання» / В.С. Сьомкін, В.В. Глазова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 140–147.

25.         Овчарова О.І. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні дисципліни «Інформатика та ТЗН» / О.І. Овчарова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 147–149.

26.         Батуніна В.П. Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання / В.П. Батуніна // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 150–152.

27.         Пилипенко В.Ю. Про впровадження математичних пакетів у навчальний процес / В.Ю. Пилипенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 152–154.

Методика викладання математики

28.         Гурковська Н.О. Гуманітаризація шкільної профільної освіти: всі за та проти / Н.О. Гурковська // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 155–160.

29.         Черних Ю.І. Про методичні особливості використання інтерактивних методів в процесі навчання математики / Ю.І. Черних // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 161–166.

30.         Пилипенко В.Ю. Використання проектних технологій на уроках математики / В.Ю. Пилипенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 167–168.

31.         Чукаріна І.В. Про умови створення і функціонування шкільного підручника математики / І.В. Чукаріна // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 169–173.

Методика викладання фізики

32.         Олійник Р.В. Формування експериментальних умінь учнів при вивченні фізики у базовій школі / Р.В. Олійник, К.П. Вороная // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 174–177.

33.         Олійник Р.В. Ігрові технологій на уроках фізики / Р.В. Олійник, М.О. Горошенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 178–181.

34.         Олійник Р.В. Застосування методу проектів на уроках фізики у старшій школі / Р.В. Олійник, М.А. Діденко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 182–185.

35.         Шурыгина Л.С. Вопросы синергетики в курсе физики / Л.С. Шурыгина, Е.И. Рашевская // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 186–188.

36.         Калимбет А.З. Вопросы философии в процессе преподавания курса «Оптика» / А.З. Калимбет, Я.В. Батан // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 189–191.

37.         Овчаренко В.П. Шляхи удосконалення знань першокурсників з шкільного курсу фізики / В.П. Овчаренко, С.О. Кофель // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 192–194.

38.         Овчаренко В.П. Організація самостійної роботи першокурсників при вивченні фізики / В.П. Овчаренко, О.В. Чернишова // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 10, Том І. – С. 195–197.

 

2011

Математика

39.         Новиков О.А. Приближение интегралов Пуассона r–повторными суммами Валле Пуссена / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 17–25.

40.         Чайченко C.О. Наближення сумами Валле Пуссена накласах згорток з полігармонічними ядрами Пуассона та ядрами Неймана / C.О. Чайченко, Є.В. Юрченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 26–33.

41.         Бодрая В.И. Приближение классов функций многих переменных обобщенными операторами Зигмунда / В.И. Бодрая, А.Г. Гладкоскок, Ю.Л. Савченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 34–43.

42.         Крохмальова Т.П. Розв’язання некоректно поставлених задач / Т.П. Крохмальова, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 44–48.

43.         Кадубовський О.А. Двокольорові хордові O-діаграми мінімального роду / О.А. Кадубовський, Ю.В. Гладищук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 49–60.

44.         Кадубовський О.А. Про число нерівних k-кутників побудованих на колі з n точками / О.А. Кадубовський, О.М. Буглак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 61–72.

45.         Колеснікова О.О. Реалізація шифру Ель Гамаля на еліптичній кривій / О.О. Колеснікова, Є.М. Пірус, О.М. Рябухо // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 73–77.

46.         Зайцева Ю.С. Силовські p–підгрупи / Ю.С. Зайцева, З.Д. Пащенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 78–79.

47.         Пащенко З.Д. Сагайдаки горенштейнових (0; 1)–порядків / З.Д. Пащенко, Ю.Є. Ткаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 80–82.

Фізика

48.         Уколов О.І. Визначення швидкості поверхневої рекомбінації і її впливу на час життя нерівноважних носіїв заряду / О.І. Уколов, В.О. Надточій, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 83–87.

49.         Нечволод М.К. Вплив термічних змін на дислокаційну структуру монокристалів LіF / М.К. Нечволод, Р.В. Микита, Д.С. Москаль, О.І. Уколов, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 88–95.

50.         Грунская М.В. Кооперативные взаимодействия в молекуле альфа-спирального белка / М.В. Грунская, А.П. Костиков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 96–101.

Інформатика та методика її викладання

51.         Стеценко В.П. Використання персонального сайту викладача в підготовці фахівців / В.П. Стеценко, Н.М. Стеценко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 102–109.

52.         Кислий М.С. Використання генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера / М.С. Кислий, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 110–115.

53.         Саманцов О.О. Порівняння методів паралелізації програм за допомогою технологій Wіndows Thread, OpenMP, Іntel Thread Buіldіng Blocks / О.О. Саманцов, О.Г. Качко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 116–123.

54.         Стёпкин А.В. Распознавание конечных графов коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 124–129.

55.         Овчарова О.І. Індивідуальний підхід у навчанні на заняттях з «Інформатики і ТЗН» / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 129–131.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

56.         Крилова І.В. Формування елементів дослідницької діяльності у учнів старших класів / І.В. Крилова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 132–137.

57.         Довбонос М.С. Формування елементів творчої діяльності учнів на уроках математики / М.С. Довбонос, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 138–141.

58.         Павленко Д.О. Задачі на побудову як засіб розвинення просторового мислення учнів на уроках геометрії / Д.О. Павленко, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 142–145.

59.         Буглак О.М. Формування просторових уявлень в процесі вивчення стереометрії / О.М. Буглак, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 146–149.

60.         Кадубовський О.А. Про деякі застосування кіл нульового радіусу / О.А. Кадубовський, А.С. Бунакова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 150–161.

61.         Бірюкова В.В. Проблеми підготовки майбутніх вчителів математики до моніторингу навчальних досягнень учнів / В.В. Бірюкова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 162–167.

62.         Чумак О.О. Забезпечення наступності змісту навчання в системі ступеневої вищої освіти при вивченні вищої математики / О.О. Чумак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 168–171.

63.         Москальова О.І. Корекція на вгадування при обчисленні балів за формулою для тестів множинного вибору / О.І. Москальова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 172–176.

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

64.         Овчаренко В.П. Применение инновационных технологий обучения при изучении общего курса физики / В.П. Овчаренко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 177–180.

65.         Олійник Р.В. Формування соціальної компетентності способом групової діяльності на уроках фізики / Р.В. Олійник, Е.Р. Агеєва // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 181–187.

66.         Олійник Р.В. Психодидактичні підходи у навчанні фізики / Р.В. Олійник, М.В. Нелюб // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 188–193.

67.         Мізенко О.М. Використання обчислювальної техніки при викладанні фізики у вищих навчальних закладах першого рівня акредитації / О.М. Мізенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 194–202.

68.         Переволоцька Я.С. Аспекти життєдіяльності людини при вивченні фізики в 10-му класі / Я.С. Переволоцька // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2011. – Випуск 1. – С. 202–207.

 

2012

Математика

69.         Новиков О.А. Приближение периодических функций многих переменных прямоугольными методами / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 14–22.

70.         Кадубовский А.А. Приближение интегралов Пуассона r-повторными суммами Валле Пуссена / А.А. Кадубовский, О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик, Е.В. Байдуга // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 23–27.

71.         Ключникова А.Р. Приближение классов функций многих переменных прямоугольными линейными операторами / А.Р. Ключникова, А.С. Леденева, Ю.М. Качина, О.Ю. Маслакова, И.Ю. Рухлова, Е.А. Шаталова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 28–36.

72.         Божко В.О. Про періодичні розв’язки і про метод малого параметра сингулярно збурених диференціальних рівнянь / В.О. Божко, О.В. Бенюх // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 37–44.

73.         Волков С.В. Узагальнення методу побудови інтерполяційного многочлена Лагранжа-Сильвестра / С.В. Волков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 45–50.

74.         Кадубовський О.А. k-кольорові хордові n-діаграми / О.А. Кадубовський, В.І. Ірза // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 51–62.

75.         Рябухо О.М. Реалізація задачі поділу таємниці в математичному пакеті Maxіma / О.М. Рябухо, К.Ю. Іванова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 63–69.

76.         Рябухо О.М. Побудова груп Ґалуа деяких типів рівнянь / О.М. Рябухо, О.Л. Вороніна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 73–76.

77.         Рябухо О.М. Дослідження А.К. Сушкевича з теорії напівгруп перетворень над нескінченними множинами / О.М. Рябухо, Н.С. Парконєна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 77–81.

78.         Пащенко З.Д. Решето Ератосфена для Гаусових чисел / З.Д. Пащенко, О.В. Плахотя // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 82–86.

Фізика

79.         Надточий В.А. Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллического Ge / В.А. Надточий, А.И. Уколов, О.К. Попов, С.А. Перебайло // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 87–93.

80.         Надточий В.А. Исследование наноструктур на поверхности монокристалического Ge методом атомно-силовой микроскопии / В.А. Надточий, А.И. Уколов, С.А. Костенко, Д.Ю. Редникин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 94–99.

81.         Нечволод М.К. Вплив різних термічних змін на логарифмічну повзучість монокристалів LіF в області дії фізичного механізму виснаження дислокацій // М.К. Нечволод, І.В. Малєєв, В.О. Надточій, О.І. Уколов, А.З. Калімбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 100–108.

82.         Костиков А.П. Исследование сворачивания альфа-спирального белка методом управляемой молекулярной динамики / А.П. Костиков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 109–114.

83.         Ткаченко В.М. Використання компактних люмінесцентних ламп для градуювання монохроматора / В.М. Ткаченко, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 115–118.

Інформатика та методика її викладання

84.         Величко В.Є. Статистичний аналіз результатів експерименту в електронних таблицях OpenOffіce.org Calc / В.Є. Величко, В.П. Батуніна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 119–123.

85.         Овчарова О.І. Формування комп’ютерної грамотності та інформаційної культури у студентів гуманітарних спеціальностей на заняттях з інформатики / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 124–126.

86.         Рубан М.М. Проблема використання рекурсії на прикладі конкретної задачі / М.М. Рубан // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 127–130.

87.         Сенченко А.С. Использование генетических алгоритмов для тестирования булевых функцій / А.С. Сенченко, О.В. Щербак // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 131–136.

88.         Стёпкин А.В. Алгоритм распознавания графа тремя агентами / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 137–152.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

89.         Беседін Б.Б. Підвищення рівня математичних знань учнів на основі аналізу типових помилок / Б.Б. Беседін, В.Є. Мороз // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 153–157.

90.         Бєлік Н.В. Формування готовності учнів до самоосвіти у процесі навчання математики / Н.В. Бєлік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 158–163.

91.         Кадубовський О.А. Навколо теореми Стюарта: наслідки, узагальнення та застосування / О.А. Кадубовський, В.М. Кадубовська, О.Л. Кадубовська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 163–180.

92.         Крилова Л.П. Технологія ТРВЗ – шлях до творчого розвитку дітей на уроках математики / Л.П. Крилова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 181–188.

93.         Сьомкін В.С. Обчислення елементів трикутника через координати його вершин / В.С. Сьомкін, В.М. Сьомкіна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 189–193.

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

94.         Овчаренко В.П. Використання нестандартних задач в учбовому процесі / В.П. Овчаренко, А.В. Кірпіченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 194–197.

95.         Овчаренко В.П. Применение инновационных технологий при подготовке выпускников к внешнему тестированию по физике / В.П. Овчаренко, Е.В. Герусова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 198–202.

96.         Олійник Р.В. Про деякі особливості навчання фізики в класах гуманітарного профілю / Р.В. Олійник, О.М. Куракова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 203–207.

97.         Шурыгина Л.С. Антропный принцип в науке и в содержании образования / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету CДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 208–216.

 

2013

Математика

98.         Новиков О.А. Представление повторных методов Валле Пуссена в виде λ–методов / О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, Т.В. Шулик, М.С. Шаповалов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 13–16.

99.         Новиков О.А. Приближение периодических функций многих переменных / О.А. Новиков, Г.М. Кондрашина, І.А. Больбат, О.С. Маража, А.А. Лащенова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 17–26.

100.     Бодрая В.И. Приближение периодических функций суммами Фавара и Фейера / В.И. Бодрая, О.А. Новиков, А.Г. Прокопчук, А.А. Куценко, Т.В. Кушнир // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 27–34.

101.     Волков С.В. Наближення класів ψ-диференційованих функцій біматричним методом / С.В. Волков // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 35–47.

102.     Голубкова О.В. Арифметика нефакторіальних областей цілісності з «ідеальними» множниками / О.В. Голубкова, З.Д. Пащенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 48–54.

103.     Черепня Ю.А. Напівгрупи відображень, що зберігають бінарне відношення / Ю.А. Черепня, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 55–69.

104.     Рябухо О.М. Дослідження імовірнісних алгоритмів тестування простоти чисел / О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 60–67.

Фізика

105.     Надточій В.О. Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно поверхневої дифузії / В.О. Надточій, О.І. Уколов, І.О. Хорунжа, М.А. Полтавцев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 68–76.

106.     Надточий В.А. Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений / В.А. Надточий, А.И. Уколов, И.Л. Щербина, Р.И. Иванов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 77–85.

107.     Шурыгина Л.С. О естественноматематическом образовании в постнеклассический период развития науки / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин, А.И. Мелешко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 86–98.

Інформатика та методика її викладання

108.     Сенченко А.С. Использование генетических алгоритмов для решения задачи о расщеплении множества / А.С. Сенченко, А.В. Бобырь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 99–103.

109.     Стёпкин А.В. Возможность и сложность распознавания графов коллективом агентов / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 104–113.

110.     Рубан Н.Н. Графовые базы даннях / Н.Н. Рубан // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 114–117.

111.     Сьомкін В.С. Особливості організації лабораторного практикуму з дисципліни «Шкільний курс інформатики та методики її навчання» / В.С. Сьомкін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 118–123.

112.     Глазова В.В. Застосування методу проектів у викладанні шкільного курсу інформатики та методики її навчання / В.В. Глазова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 124–127.

113.     Овчарова О.І. Особливості викладання інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей / О.І. Овчарова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 128–130.

114.     Величко В.Є. Створення інформаційно-освітнього середовища педагогічного ВНЗ / В.Є. Величко, Г.В. Рухманкова, Т.О. Скрипачова, І.В. Пугачова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 131–134.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

115.     Беседін Б.Б. Розвиток математичної культури школярів на уроках алгебри в основній школі / Б.Б. Беседін, Я.А. Донченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 135–139.

116.     Беседін Б.Б. Узагальнення та систематизація знань при вивченні алгебри 7-9 класів / Б.Б. Беседін, А.О. Пономарьова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 140–144.

117.     Дугінова Ю.О. Реалізація принципу наочності з метою формування просторових уявлень на уроках стереометрії / Ю.О. Дугінова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 145–149.

118.     Попова Ю.А. Використання координатного та векторного методу в шкільному курсі геометрії / Ю.А. Попова, Б.Б. Беседін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 150–153.

119.     Кадубовський О.А. Основні метричні задачі на прямі у площині в афінних координатах / О.А. Кадубовський, М.В. Романкевич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 154–177.

120.     Труш Н.І. Формування вмінь розробляти системи навчальних задач / Н.І. Труш, К.І. Пиляк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 178–183.

121.     Медведчук Ю.О. Нестандартні уроки – новий засіб ефективного навчання учнів / Ю.О. Медведчук, О.В. Чуйко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 184–188.

122.     Саврасов М.В. Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів математики у процесі навчальної діяльності / М.В. Саврасов, Л.В. Гунько // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 189–198.

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

123.     Ткаченко В.М. Використання віртуальних лабораторних робіт при проведенні фізичного практикуму в 11 класі ЗОШ / В.М. Ткаченко, К.М. Чмирьова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 199–203.

124.     Ткаченко В.М. Використання комп’ютерних технологій при викладанні розділу «механіка» в курсі фізики 10 класу ЗОШ / В.М. Ткаченко, С.Д. Читанава // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 204–207.

125.     Овчаренко В.П. Активизация познавательной деятельности на уроках физики / В.П. Овчаренко, Е.М. Лысенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 208–217.

126.     Овчаренко В.П. Застосування інтеграційних зв’язків при викладанні фізики / В.П. Овчаренко, І.Л. Щербина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 218–221.

127.     Олійник Р.В. Технологія співробітництва як один із шляхів розвитку пізнавальної мотивації учнів / Р.В. Олійник, Н.М. Пашковська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 218–221.

128.     Белошапка О.Я. Технологія проблемного виховання, як засіб покращення пізнавального інтересу до навчання / О.Я. Белошапка, О.К. Попов, В.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 222–225.

129.     Белошапка А.Я. Использование параллактического треугольника для преобразования координат / А.Я. Белошапка, О.К. Попов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 226–231.

130.     Митилёв Д.И. Применение инновационных технологий обучения при изучении курса астрономии в старшей школе / Д.И. Митилёв, Д.В. Сысоев, А.Я. Белошапка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 232–235.

131.     Белошапка О.Я. Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання астрономії / О.Я. Белошапка, О.Ю. Ігнатенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 236–240.

132.     Игнатенко А.Ю. История исследования термоядерного синтеза / А.Ю. Игнатенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 241–245.

133.     Белошапка О.Я. Про екологічне виховання учнів на уроках природничо-наукових дисциплін / О.Я. Белошапка, О.Л. Войнов, А.С. Муляр // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 246–254.

 

2014 рік

Математика

134.     Новіков О.О. Наближення класів інтегралів Пуасона операторами Фейєра / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Ю.М. Воронцова, Н.В. Андрющенко, С.В. Волик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 17–21.

135.     Новіков О.О. Співвідношення для елементів підсумовуючих матриць потрійних операторів Валле Пуссена / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, А.А. Циганок, А.О. Ничипорук, К.В. Соловйова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 22–27.

136.     Бодрая В.И. Приближение периодических функций прямоугольными линейными методами / В.И. Бодрая, Ю.В. Сазонова, Я.С. Панасенко, А.В. Логвиненко, А.Л. Протыняк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 28–33.

137.     Сілін Є.С. Наближення локально сумовних функцій малої гладкості операторами Валле Пуссена в інтегральній метриці / Є.С. Сілін // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 34–45.

138.     Кайдан Н.В. Скінченні ланцюгові кільця / Н.В. Кайдан, Ю.Ю. Щенсневич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 46–51.

139.     Пащенко З.Д. Суперроз’язність і силовські системи / З.Д. Пащенко, К.В. Валюх // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 52–57.

140.     Рябухо О.М. Напівгрупи відповідностей груп та напівгруп / О.М. Рябухо, Т.В. Турка, К.О. Судіна, Г.В. Плюшко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 58–62.

141.     Рябухо О.М. Розвиток теорії Ґалуа в роботах М.Г. Чоботарьова / О.М. Рябухо, Н.С. Мазніва // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 63–68.

142.     Кадубовський О.А. Двокольорові хордові O-діаграми мінімального роду з k=9 циклами певного кольору / О.А. Кадубовський, К.В. Хабарова, Ю.В. Сапсай // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 69–84.

Фізика

143.     Уколов А.И. Cвойства наноструктур, сформированных на поверхности  Ge диффузионным массопереносом / А.И. Уколов, В.А. Надточий, А.С. Винокурова, А.З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 85–90.

144.     Уколов А.И. Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия / А.И. Уколов, В.А. Надточий, Д.В. Сысоев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 91–96.

145.     Шурыгина Л.С. Парадоксы времени в современной науке / Л.С. Шурыгина, Е.Г. Шурыгин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 97–103.

Інформатика та методика її викладання

146.     Пірус Є.М. Програмна реалізація алгоритмів асиметричних методів шифрування інформації засобами середовища програмування Lazarus / Є.М. Пірус, С.С. Дікарєв // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 104–113.

147.     Головатюк В.С. Особенности и проблемы перехода учебных заведений на свободное программное обеспечение / В.С. Головатюк, Е.О. Мельник, А.С. Пилипенко, В.Ю. Пилипенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 114–117.

148.     Головатюк В.С. Комп’ютерна мережa навчального закладу як засіб підвищення ефективності його діяльності / В.С. Головатюк, В.Ю. Пилипенко, Г.С. Пилипенко, К.C. Шевцова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 118–121.

149.     Федоренко О.Г. Використання хмарних технологій для організації самостійної роботи майбутніх вчителів / О.Г. Федоренко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 122–126.

150.     Гордєєва Н.Л. Використання соціальних мереж в освіті / Н.Л. Гордєєва, В.Є. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 127–130.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

151.     Чуйко О.В. Формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні геометрії з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання / О.В. Чуйко, Н.С. Астахова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 131–134.

152.     Глазова В.В. Використання комп’ютерних технологій в евристичному навчанні математики / В.В. Глазова, В.В. Каун // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 135–138.

153.     Сергєєва А.С. Механізми набуття методичної компетентності майбутніми вчителями математики / А.С. Сергєєва, Н.І. Труш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 139–145.

154.     Кадубовський О.А. Про змістове наповнення теми «Взаємне розташування прямих і площин у просторі» задачами класифікаційного характеру / О.А. Кадубовський, А.В. Алдошина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 146–157.

155.     Кадубовський О.А. Про метричні задачі «теорії прямих і площин у просторі» в афінних координатах / О.А. Кадубовський, Н.О. Чиркова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 158–167.

156.     Саврасов В.П. Психолого-педагогічні особливості креативності особистості студентів педагогічних та економічних спеціальностей / В.П. Саврасов, Л.В. Гунько // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 168-174.

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

157.     Овчаренко В.П. Використання нестандартних методів організації учбового процесу з фізики / В.П. Овчаренко, К.Т. Челик // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 175-179.

158.     Олійник Р.В. Методика формування інформаційної компетентності на уроках фізики / Р.В. Олійник, С.С. Головіна // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 180-185.

159.     Олійник Р.В. Використання проблемно-модульної технології на уроках фізики / Р.В. Олійник, М.С. Степанян // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 186-191.

 

2015 рік

Математика

160.     Новіков О.О. Задача Колмогорова-Нікольського для подвійних операторів Фейєра на класах інтегралів Пуассона / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Є.О. Чабанова, Н.І. Бикова, С.В. Волік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 15-19.

161.     Бодра В.І. Екстремальна задача для подвійних операторів Фейєра на класах інтегралів Пуасона / В.І. Бодра, К.В. Безсмертна, О.В. Єгорова, О.С. Лашина, А.М. Рудь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 20-22.

162.     Новіков О.О. Асимптотичні формули для відхилень подвійних операторів Фейєра / О.О. Новіков, А.В. Шумякіна, В.Ю. Ліпкіна, М.А. Давиденко, Г.В. Вагнер // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 24-26.

163.     Новіков О.О. Щодо наближення нескінченних матриць / О.О. Новіков, Є.Ю. Овсій, М.С. Шаповалов, Ю.О. Козаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 27-29.

164.     Летенко Ю.О. Протоколи розподілу та узгодження ключа / Ю.О. Летенко, О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 30-37.

165.     Пащенко З.Д. Жорданова нормальна форма та класифікація лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь / З.Д. Пащенко, С.П. Шажко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 38-42.

166.     Рябухо О.М. Практичні схеми реалізації протоколів цифрового підпису / О.М. Рябухо, Т.В. Турка, О.С. Шерстюк // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 43-50.

167.     Кадубовський О.А. Про число нееквівалентних двокольорових хордових O-діаграм максимального роду / О.А. Кадубовський, Л.В. Вощана // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 51-64.

Фізика

168.     Надточій В.О. Розрахунки полів температур і термічних напружень у приповерхневих шарах GaAs, ініційованих імпульсним лазерним опроміненням / В.О. Надточій, О.І. Уколов, М.К. Нечволод, Д.О. Бугаєвська // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 65-72.

169.     Шурыгина Л.С. Преобразования Галилея в теории относительности / Л.С. Шурыгина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 73-81.

170.     Ольхова А.С. Вимірювання питомого опору напівпровідника чотирьохзондовим методом / А.С. Ольхова, В.О. Надточій, О.І. Уколов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 82-86.

171.     Демченко А.С. Физические механизмы разрушения ковалентных кристаллов при пониженных температурах / А.С. Демченко, В.А. Надточий // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 87-90.

Інформатика та методика її викладання

172.     Глазова В.В. Елементи дистанційного навчання при вивченні математики в школі / В.В. Глазова, К.В. Весела // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 91-96.

173.     Степкин А.В. Распознавание графов с помощью трёх агентов / А.В. Степкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 97-100.

174.     Дудченко І.В. Порівняльний аналіз прикладного програмного забезпечення для перегляду wев-cторінок / І.В. Дудченко, К.О. Рудь // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 101-103.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

175.     Беседін Б.Б. Тестова перевірка знань учнів під час вивчення математики / Б.Б. Беседін, К.С. Шевцова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 104-106.

176.     Анікова С.В. Моделювання й проектування як основні види методичної діяльності майбутнього вчителя математики / С.В. Анікова, Н.І. Труш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 107-113.

177.     Кадубовський О.А. До питань про систематизацію фактів геометрії трапецій та їх класифікацію / О.А. Кадубовський, О.І. Цвєткова, М.І. Полюга // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 114–140.

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

178.     Лимарєва Ю.М. Роль історичної задачі у формуванні свідомих знань з фізики / Ю.М. Лимарєва, Р.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 141-145.

179.     Кайдан Н.В. Комп’ютерне моделювання на уроках фізики загальноосвітньої школи з використанням системи MathCad / Н.В. Кайдан, Т.М. Мельничук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 146–153.

 

2016 рік

Математика

180.     Новiков О.О. Екстремальна задача для потрiйних операторiв Фейєра / О.О. Новiков, О.Г. Ровенська, Ю.О. Козаченко, К.Г. Попова, А.О. Сiдаш // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 13-17.

181.     Бодра В.I. Наближення iнтегралiв Пуассона у рiвномiрнiй метрицi / В.I. Бодра, Т.В. Шулик, К.О. Рудь, А.М. Чаплик, Г.I. Мiрошнiченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 18-21.

182.     Новiков О.О. Наближення потрiйними сумами Фейєра / О.О. Новiков, А.В. Стьопкiн, С.В. Волик, Є.Ю. Сипчук // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 22-25.

183.     Пащенко З.Д. Скiнченнi ланцюговi гаусовi дроби / З.Д. Пащенко, Г.О. Вагнер // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 26-30.

184.     Кадубовський О.А. Перерахування двокольорових хордових Oiаграм роду 1, якi мають один чорний (або сiрий) цикл, вiдносно дiї циклiчної та дiедральної груп / О.А. Кадубовський, Н.П. Баляса // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 31-46.

 

Фізика. Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

185.     Надточий В.А. Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n-переходов / В.А. Надточий, Д.С. Хаперец, Р.А. Шарап // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 47-55.

186.     Надточий В.А. Электрические свойства Gе и Si, деформированных при низких температурах / В.А. Надточий, Н.К. Нечволод // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 56-60.

187.     Билюнас М.В. Поверхностные подветренные волны в сдвиговых течениях / М.В. Билюнас, С.Ф. Доценко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету Д ДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 61-65.

188.     Подольская О.Г. Терминальное управление нелинейными системами с разрывами решений методом конечного состояния / О.Г. Подольская, А.Е. Безуглая // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 66-70.

189.     Лимарєва Ю.М. Проблема наступностi сучасної фiзико-математичної освiти / Ю.М. Лимарєва, М.В. Цимбал // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 71-75.

 

Інформатика та методика її викладання

190.     Рябухо О.М. Застосування перестановочних полiномiв в криптографiї / О.М. Рябухо, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 76-83.

191.     Стьопкiн А.В. Алгоритм Форда-Фалкерсона / А.В. Стьопкiн, Д.А. Пластун // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 84-91.

192.     Кайдан Н.В. Аналiз сучасних операцiйних систем на прикладi останнiх версiй Windows та Linux / Н.В. Кайдан, В.Д. Панюхно // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 92-96.

193.     Федоренко О.Г. Використання хмарних технологiй в формуваннi самоосвiтньої компетентностi майбутнiх учителiв / О.Г. Федоренко, К.В. Величко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 97-101.

194.     Глазова В.В. Застосування дистанцiйних освiтнiх технологiй пiд час вивчення iнформатики в школi / В.В. Глазова, О.Б. Жидкова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 102-108.

195.     Глазова В.В. Шляхи вдосконалення пiдготовки майбутнього вчителя математики до дистанцiйного навчального процесу / В.В. Глазова, Н.О. Денисенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 109-112.

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

196.     Плахотник М.В. Про доцiльнiсть вивчення теореми Фалеса у шкiльному курсi геометрiї / М.В. Плахотник // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 113-132.

197.     Карпенко Л.Н. Повышение уровня математической подготовки студентов колледжа путем реализации технологии «лекция – гипертекст» / Л.Н. Карпенко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 133-139.

198.     Кадубовський О.А. До питання про застосування алгоритмiчного пiдходу при розв’язуваннi рацiональних нерiвностей методом iнтервалiв / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседiн, Н.В. Сторожилова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 140-155.

199.     Беседiн Б.Б. Методика проведення контролю знань учнiв на уроках математики / Б.Б. Беседiн, В.I. Слюсар // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 156-159.

200.     Беседiн Б.Б. Систематизацiя знань учнiв при вивченнi рiвнянь та нерiвностей / Б.Б. Беседiн, Ю.Ю. Щенсневич // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2016. – Випуск 6. – С. 160-163.

 

2017 рік

Математика

201.     Біноміальні коефіцієнти в екстремальних задачах теорії наближення функцій / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, О.А. Кадубовський, Т.В. Шулик, Ю.О. Козаченко // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 7-23.

202.     Апроксимативні властивості повторних операторів Фейєра / В.І. Бодра, А.В. Стьопкін, Є.Ю. Сипчук, О.В. Литвиненко, С.В. Волік // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 24-28.

203.     Екстремальна задача для подвійних операторів Валле Пуссена на класі аналітичних функцій / О.О. Новіков, О.Г. Ровенська, Ю.О. Козаченко, Г.О. Вагнер, В.В. Чала // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 29-34.

204.     Приклади напівгруп відповідностей / О.М. Рябухо, О.В. Смоляков, Т.В. Турка // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 35-42.

Фізика. Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

205.     Устойчивость дислокаций, созданных активным источником в тонком приповерхностном слое кристалла полупроводника / Надточий В.А., Уколов А.И., Баранюкова И.С. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 43-50.

206.     Образование дефектов в монокристаллах германия при импульсном лазерном воздействии / Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К., Баранюкова И.С. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 51-55.

207.     Проблеми вивчення основ фізики у початковій школі / Лимарєва Ю.М., Цимбал М.В., Цимбал В.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 56-61.

208.     Основні проблеми навчання вирішенню задач учнів базової школи / Лимарєва Ю.М., Рябко А.Е., Дятлов С.А., Сисоєв В.Р., Тарасова О.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 61-66.

Інформатика та методика її викладання

209.     Програмне забезпечення для знаходження локально-оптимального розміщення опуклих многокутників у прямокутній області / Сьомкін В.С., Омельченко Д.М. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 67-81.

210.     15 Років електронному навчанню на фізико-математичному факультеті / Величко В.Є., Федоренко О.Г. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 82-87.

211.     Реалізація алгоритму представлення ланцюгових дробів гаусових чисел засобами мови програмування Free Pascal / Вагнер Г.О., Пащенко З.Д., Рябухо О.М. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 88-91.

212.     Використання web-редактору brackets на уроках інформатики в школі / Чечетенко В.О., Стьопкін А.В., Новіков О.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 92-96.

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

213.     Методика використання елементів наочної геометрії в курсі математики 5-6 класів / Беседін Б.Б., Вагнер Г.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 97-102.

214.     Використання наочності на уроках математики / Беседін Б.Б., Смоляков О.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 103-109.

215.     Використання ділової гри як одного з інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Математика» / Боєвець Н.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 110-116.

216.     Використання програми Geogebra 5.0 для розв’язування задач стереометрії / Глазова В.В., Безсмертна А.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 117-122.

217.     Geogebra – інноваційний засіб для вивчення стереометрії / Глазова В.В., Горзова С.А. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 123-128.

218.     Використання систем комп’ютерної математики при розв’язанні завдань теорії графів / Кайдан Н.В., Тураненко Х.О. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 129-135.

219.     Систематизація та узагальнення фактів геометрії паралелограмів / Кадубовська В.М., Кадубовський О.А. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 136-170.

220.     Особливості математичної освіти в контексті «Нової української школи» / Шулик Т.В., Новіков О.О., Волік С.В. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2017. – Випуск 7. – С. 171-176.