Шлях по сайту: Факультети та кафедри Гуманітарної та економічної освіти

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Загальні відомості

Друк

Майже двадцять років в навчальному закладі здійснюється підготовка і перепідготовка економістів та психологів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст за напрямами «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Психологія», «Маркетинг». Здійснюється підготовка магістрів за напрямами «Облік і аудит», «Психологія», «Управління навчальними закладами».

 


 

Навігація

Контакти

Оголошення