Розвиток трансверсальних навичок у молоді

Друк

У рамках проекту Європейського Союзу для молоді (EU4Youth): «Кращі навички для кращого майбутнього» при підтримці, Благодійного фонду «Слов’янське Серце» («Slavic Heart») та Save the Children на факультеті психології, економіки та управління протягом двох місяців було проведено серію тренінгів, спрямованих на придбання молоддю трансверсальних навичок.

Учасниками тренінгів були студенти факультетів: психології, економіки та управління, філологічного та спеціальної освіти.

Під час тренінгів студентами було опановано теоретичний матеріал (візуальні презентації, майстер-класи та пізнавальні короткометражні фільми) з тем: «Пошук роботи і працевлаштування», «Пізнай себе», «Тайм-менеджмент і правила роботи в команді», «Лідер та лідерство», «Особистий бюджет і техніка розпорядження грошима», «Основи пенсійного забезпечення і накопичувального страхування», «Самозайнятість і техніка успішних продажів».

Тренінг здійснювався висококваліфікованими тренірами, що володіють теоретичними знаннями та мають практичний досвід з зазначених напрямів, зокрема: док. екон. наук, професором Д.О. Лазаренко, канд. екон. наук, доцентом Л.В. Гончар, канд. псих. наук, доцентом Л.В. Степаненко.

Під час тренінгу учасники отримували завдання для індивідуальної та групової роботи, приймали активну участь у групових та командних іграх, що сприяли саморозвитку та удосконаленню навичок з опрацьованих тем.

Також учасникам були надані рекомендації щодо використання інформаційних систем та технологій для планування і обліку особистих або сімейних фінансів, а також управління часом (тайм-менеджмент).

Досягненням тренінгу є наявна мотивація учасників продовжувати удосконалювати власні навички спілкування, розвивати лідерські якості та вміння роботи у команді, застосовувати в повсякденному житті набуті знання з постановки власних життєвих цілей, пріоритетів, управління часом та фінансової грамотності, у подальшому скористатися набутими знаннями щодо працевлаштування, про що свідчать відповіді під час особистого спілкування під час кава-пауз та відповіді на питання опитувальника.