Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету

Друк

Історія факультету бере свій початок від створення ініціативної групи, яка в 1993 році для задоволення потреб ринку праці запропонувала проект відкриття в педагогічному інституті нових спеціальностей: облік і аудит, менеджмент, маркетинг, англійська і німецька мови, психологія та інших.

Першого вересня 1993 року до Слов’янського державного педагогічного інституту вперше прийшли студенти, які бажали отримати вищу економічну освіту.

У результаті плідної роботи провідних фахівців з економіки та психології 1 вересня 1994 року на базі Слов'янського державного педагогічного інституту був утворений факультет нових спеціальностей, який в 1999 році був перейменований в факультет управління гуманітарною інфраструктурою, до складу якого увійшли відділення «Економіка» та «Психологія».

Відділення «Психологія» з 1994 року по 1996 рік очолювала доцент Девіс Л.А., а з 1996 року по 2006 рік - доктор психологічних наук, професор Солодухова О.Г. Після реорганізації деканом психологічного факультету була кандидат психологічних наук, доцент Сергєєва І.В.

Першим завідувачем економічного відділення була кандидат економічних наук, доцент Краснік Н.П. – відомий фахівець-економіст і педагог. В той час на відділенні працювала кафедра «Менеджменту, маркетингу, обліку і аудиту». В 1999 році на посаду завідувача економічним відділенням була призначена досвідчений фахівець-економіст, організатор і педагог старший викладач кафедри менеджменту Гриценко І.М.

У зв’язку із підвищенням потреби регіону у фахівцях відповідних напрямів 15 вересня 2005 року Вченою радою університету було прийнято рішення про створення окремого факультету економіки і управління (ФЕУ) та психологічного факультету (ПФ). Виконуючим обов’язки декана ФЕУ призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Чайченка С.О. У 2006-2007 навчальному році на посаду декана факультету економіки і управління Вченою радою факультету економіки і управління була обрана кандидат педагогічних наук, доцент Набока О.Г. У 2012-2013 навчальному році факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Гончар Л.В.

У вересні 2013 року створено новий факультет психології, економіки та управління, в структурі якого об’єднано сім кафедр: кафедра психології, кафедра обліку і аудиту, кафедра менеджменту, кафедра прикладної психології, кафедра фундаментальних економічних дисциплін, кафедра управління навчальними закладами, кафедра педагогіки. Факультет очолював доктор економічних наук, доцент Лазаренко Д.О.

За рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» від 28.08.2019 р. (протокол № 1) факультет психології, економіки та управління реорганізовано та змінено назву на факультет гуманітарної та економічної освіти. Деканом факультету обрано Саяпіну С. А., доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки вищої школи. Заступником декана призначено Попову Г. В., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри менеджменту.