Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету

Друк

Створення і розвиток факультету пов'язані з новою економічною історією України. Становлення української держави, перехід на нові умови господарювання, реформування економіки, було причиною виникнення потреби в сучасних фахівцях з новим мисленням.

Історія факультету бере свій початок від створення ініціативної групи, яка в 1993 році для задоволення потреб ринку праці запропонувала проект відкриття в педагогічному інституті нових спеціальностей: облік і аудит, менеджмент, маркетинг, англійська і німецька мови, психологія та інших.

Першого вересня 1993 року до Слов’янського державного педагогічного інституту вперше прийшли студенти, які бажали отримати вищу економічну освіту.

У результаті плідної роботи провідних фахівців з економіки та психології 1 вересня 1994 року на базі Слов'янського державного педагогічного інституту був утворений факультет нових спеціальностей, який в 1999 році був перейменований в факультет управління гуманітарною інфраструктурою, до складу якого увійшли відділення «Економіка» та «Психологія».

Відділення «Психологія» з 1994 року по 1996 рік очолювала доцент Девіс Л.А., а з 1996 року по 2006 рік - доктор психологічних наук, професор Солодухова О.Г. Після реорганізації деканом психологічного факультету була кандидат психологічних наук, доцент Сергєєва І.В.

Першим завідувачем економічного відділення була кандидат економічних наук, доцент Краснік Н.П. – відомий фахівець-економіст і педагог. В той час на відділенні працювала кафедра «Менеджменту, маркетингу, обліку і аудиту». В 1999 році на посаду завідувача економічним відділенням була призначена досвідчений фахівець-економіст, організатор і педагог старший викладач кафедри менеджменту Гриценко І.М.

У зв’язку із підвищенням потреби регіону у фахівцях відповідних напрямів 15 вересня 2005 року Вченою радою університету було прийнято рішення про створення окремого факультету економіки і управління (ФЕУ) та психологічного факультету (ПФ). Виконуючим обов’язки декана ФЕУ призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Чайченка С.О. У 2006-2007 навчальному році на посаду декана факультету економіки і управління Вченою радою факультету економіки і управління була обрана кандидат педагогічних наук, доцент Набока О.Г. У 2012-2013 навчальному році факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Гончар Л.В.

У вересні 2013 року створено новий факультет психології, економіки та управління, в структурі якого об’єднано сім кафедр: кафедра психології, кафедра обліку і аудиту, кафедра менеджменту, кафедра прикладної психології, кафедра фундаментальних економічних дисциплін, кафедра управління навчальними закладами, кафедра педагогіки. Факультет очолює доктор економічних наук, доцент Лазаренко Д.О.

Майже двадцять років в навчальному закладі здійснюється підготовка і перепідготовка економістів та психологів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст за напрямами «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Психологія», «Маркетинг». Здійснюється підготовка магістрів за напрямами «Психологія», «Управління навчальними закладами».