Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра філософії Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук забезпечує можливість студентам, магістрантам, аспірантам мати змогу пояснити складні актуальні явища сьогодення, оволодіти ефективними стратегіями мислення та прийняття рішення в складних ситуаціях, адекватно реагувати на виклики глобалізації.

Історія кафедри починається з 1975 року, коли, в результаті розподілу кафедри марксизму-ленінізму, утворилася кафедра філософії та наукового комунізму, на якій в той час працювало вісім викладачів, серед яких 6 доцентів: Філатов В.М. – доц., канд. психологічних наук, завідувач кафедри, Вінокуров Я.С., Лисенко Ю.К., Попов П.С., Федь А.М., Петрик І.І. і два старших викладача: Юрченко Б.Я., Переверзєв Г.Е., що складало 63 % викладачів, які мали науковий ступінь. Для тих часів даний показник був досить високий, що надавало велику перспективу для майбутнього розвитку. З 1983 по 1985 кафедру очолювала к.ф.н., доц. Федорова Л.І., а з 1985р. по 1991 р. завідувачем був к.ф.н., доц. Лузан Анатолій Олександрович.

З червня 1991 року кафедру очолив кандидат філософських наук, доцент Мозговий Леонід Іванович.

У 1991 році кафедра змінила назву на кафедру філософії, соціології та права, а в 2007 – кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук.

З 1998 року на кафедрі здійснювався разовий набір до аспірантури зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. А в 2012 році було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. За час існування аспірантури на кафедрі було захищено 19 кандидатських дисертацій.

На даний час на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук успішно працюють у штаті 14 викладачів, з них 1 – доктор філософських наук, 2 – професори, 12 – кандидатів наук, доцентів, що складає біля 100 % якісного складу кафедри. Викладачі кафедри забезпечують викладання філософських, соціально-політичних і правових дисциплін на всіх факультетах університету: «Філософія», «Філософія. Релігієзнавство. Логіка», «Політологія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Соціологія», «Правознавство»; окрім базових дисциплін, кафедра забезпечує викладання курсів за вибором: на технологічному факультеті читається спецкурс «Правові основи освітньої діяльності», а на факультеті психології та економіки – «Основи демократії». На 5-х курсах (спеціалісти) усіх факультетів викладається дисципліна «Філософія освіти», а для студентів магістратури – «Філософія та методологія науки».