Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра обліку і аудиту Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою обліку і аудиту

Друк

Бакалавр

1. Регіональна економіка

2. Ціноутворення та оцінка

3. Страхування

4. Гроші та кредит

5. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

6. Облікова реєстрація

7. Внутрішньогосподарський контроль

8. Економіка підприємства

9. Фінанси

10. Господарське право

11. Міжнародна економіка

12. Фінансовий облік І

13. Фінансовий облік ІІ

14. Аудит

15. Інтернет технології в обліку та звітності

16. Контроль і ревізія

17. Економіка праці й соціально-трудові відносини

18. Трудове право

19. Облік у зарубіжних країнах

20. Облік ЗЕД

21. Аудит у комп`ютерному середовищі

22. Обліково-аналітичні методи в управлінні

23. Облікова політика підприємства

24. Управлінський облік

25. Звітність підприємства

26. Облік у банках

27. Облік у бюджетних установах

28. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

29. Облік звітності в оподаткуванні

30. Страхування

31. Фінанси підприємств

32. Регіональна економіка

33. Право (адміністративне право)

34. Фінанси, гроші та кредит

35. Міжнародні економічні відносини

36. Податкова система

37. Економіка праці й соціально-трудові відносини

38. Державне та регіональне управління

39. Право (трудове право)

40. Право (господарське право)

41. Економіка і фінанси підприємств

42. Облік і аудит

43. Теорія економічного аналізу

44. Страхування (у галузі виробництва споживчих товарів)

45. Фінансовий аналіз

46. Управлінський облік

47. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства

 


Магістр

 

1. Глобальна економіка

2. Макроекономіка II

3. Мікроекономіка II

4. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

5. Фінансовий аналіз

6. Організація обліку і оподаткування суб'єктів господарювання

7. Організація і методика аудиту

8. Облік і оподаткування за міжнародними стандартами

9. Податкова політика

10. Управлінський контроль

11. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

12. Податковий контроль

13. Методологія наукових досліджень

14. Консолідація фінансової звітності

15. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

16. Інформаційна система 1С: Бухгалтерія

17. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

18. Соціально-філософські проблеми глобальної економіки


Навчально-методичні ресурси

  1. Контроль та ревізія (підручник)
  2. Фінансовий аналіз (учбовий посібник)
  3. Інформаційне забезпечення в управлінні підприємством: теорія, методологія, практика (монографія)
  4. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційної основі (монографія)
  5. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств (монографія)