Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра прикладної психології Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

МЕЛОЯН АНАІТ ЕДУАРДІВНА

кандидат психологічних наук, професор

Мелоян Анаіт Едуардівна народилася 9 серпня 1966 року.

У 1998 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (диплом з відзнакою) і їй присвоєно кваліфікацію “Практичний психолог”.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Свою науково-педагогічну діяльність розпочала у 1998 році на посаді асистента кафедри психології. У 2004 році у спеціалізованій Вченій раді Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (м. Київ) успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: “Глибинно-психологічні витоки агресивності особистості (на матеріалі активного соціально - психологічного навчання)”.

З 2007 року по теперішній час успішно очолює кафедру прикладної психології Вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

У 2007 р. їй присвоєно звання доцента, а в 2013 р. за високі показники в науково-дослідній роботі присвоєно звання професора кафедри прикладної психології.

У 2015 р. отримала диплом професора.

Загальна кількість публікацій – 86, з них 11 навчально-методичних посібників, з них 5 з грифом МОН України; 1 монографія). Під її науковим керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук, була офіційним опонентом на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук.

Мелоян А.Е. постійно працює над науково-методичним забезпеченням навчального процесу з дисциплін "Глибинна психологія", "Напрямки в зарубіжній психології", "Психологія особистості", «Основи психологічного консультування», тренінг «Активного соціально – психологічного навчання», «Психологія сім‘ї».

Анаіт Едуардівна нагороджена Почесним Знаком Міністерства освіти і науки Російської Федерації за просування спільних науково-дослідних проектів, за збереження і розвиток академічних традиції України та Росії. Вона також нагороджена почесними грамотами Забайкальського державного університету (Росія) i Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима Танка, за проведення спільних науково-практичних заходів.

Мелоян А.Е. активно співробітничає з провідними вищими навчальним закладами України і ближнього зарубіжжя. З 2010 року є організатором щорічних спільних науково-практичних конференцій з Забайкальськім державним університетом: "Стан здоров'я: психолого - педагогічні та медичні аспекти», «Екологія, здоров'я, спорт". 22 грудня 2013 була організатором Міжнародної науково-практичної online конференції "Проблема здоров'я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків" спільно з Флорентійським державним університетом, Забайкальським державним університетом та Білоруськім державним педагогічним університетом ім. Максима Танка;  Фондом International Child Development Programme Учасник Програми ICDP International Child Development Programme;  Чешською гуманітарною організацією «Человек в беде», Громадською організацією «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА»

Приймала участь у міжнародних науково-практичних семінарах в м. Прага (Чехія); м. Нетанія (Ізраїль), м.Ларнака (Кіпр), м. Будапешт (Венгрія). Являється дійсним членом Європейської асоціації трансактного аналізу.

Практикуючий психолог в Чешській гуманітарній організації «Человек в беде», Громадської організації «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА»

Сертифікований психолог, супервізор у руслі глибинної психотерапії з елементами транзактного аналізу, гештальт-тераії, психодрами.

ЄГОРОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Єгорова Олена Борисівна народилась 06 лютого 1956 р.

У 1978 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут відділення математики фізико-математичного факультету.

Науково-педагогічний стаж – 27 років

У 1994 році успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: „Корекція поведінки з відхиленням у підлітків в залежності від особливостей їх пізнавальних інтересів” у спеціалізованій Вченій раді ХДПУ ім. Г.С.Сковороди.

У 2002 р. їй присвоєно звання доцента.

Загальна кількість публікацій - 89, з них 11 навчально-методичних посібника для студентів психологічного факультету.

1986р. -1989 р. проходила стажування в Науково-дослідному інституті загальної та педагогічної психології АПН СРСР (лабораторії І.В. Дубровіної та А.І. Cухаревої – під керівництвом А.М. Прихожан та І.М. Кондакова ) та МДПІ ім. В.І.Леніна (кафедра психології, зав. – Ю.М. Забродін, науковий керівник Е.Д. Телегіна) – з метою написання дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук. У 1988 р. працювала над розробкою методики «Методика діагностики форм поведінки з відхиленням» (у співавторстві з І.М. Кондаковим). 1988 р. прийняла участь у роботи «Ярмарки методик» (НДІ ЗПП АПН СРСП).

Олена Борисівна у 1989 р. прийняла участь у роботі Всесоюзного з’їзду Товариства психологів СРСР.

1993-1994 р.р. – виконувала обов‘язки декана спец. факультету „Практична психологія”. З 1998 р. – доцент кафедри психології. Олена Борисівна проводила наукові консультації з написання кандидатської дисертації на тему: „Психологічні особливості формування духовності майбутніх психологів” (аспірантка – Кизим Г.С.) та кандидатської дисертації на тему: «Формування відповідальності у підлітків з неповних родин» (аспірантка – Маковєєва С.В.).

Викладає дисципліни  «Клінічна психологія», «Психологія важковиховуваних підлітків», «Психологічна реабілітація», «Патопсихологія».

ОСИКА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Осика Ольга Вікторівна народилася 13 жовтня 1962 року.

У 1985 році закінчила Слов‘янський державний педгогічний інститут і отримала кваліфікацію викладач педагогіки і психології та методист по дошкільним закладам.

Науково-педагогічний стаж – 26 років.

У 2007 році у спеціалізованій Вченій раді Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (м. Київ) успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: "Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів".

У 2007 р. їй присвоєно звання доцента кафедри прикладної психології.

З 2005 р. по 2013 р. виконувала обов‘язки заступника декана психологічного факультету.

Напрям наукової роботи - Проблеми мотивації моральної поведінки молодших школярів

Загальна кількість публікацій – 76, з них 1 з грифом МОН України, 1 монографія.

Викладає дисципліни: «Соціальна психологія»,  "Основи наукових досліджень", "Психологія організацій", "Психологія творчості", «Соціальні моделі психокорекційної роботи», «Політична психологія».

АСЛАНЯН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Асланян Тетяна Сергіївна народилася 10 вересня 1969 року.

У 1992 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут дефектологічний факультет, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

У 1999 році закінчила спецфакультет СДПІ «Психологія», і отримала кваліфікацію практичний психолог.

Тетяна Сергіївна у 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Структурні та функціональні характеристики симптомокомплексу «емоційного холоду» у жінок» зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у спеціалізованій вченій раді Д64.051.08 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У 2012 р. їй присвоєно звання доцента кафедри прикладної психології.

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

Загальна кількість публікацій 46: з них 36 наукового та 10 навчально-методичного характеру.

Тетяна Сергіївна одна із організаторів семінару: Транзактний аналіз “ 101 базовий курс” (Викладач – Соболєва О.С., дійсний член Європейської Асоціації Транзакційного Аналізу, дійсний член Санкт-Петербурзької Асоціації Транзакційного Аналізу, сертифікований Транзактний Аналітик (СТА); Навчаючий та Супервізуючий Транзактний Аналітик (ТSТА) в галузі психотерапії); у рамках угоди активно співпрацює з Києво-Могилянською Академією; Фондом  International Child Development Programme учасник Програми ICDP International Child Development Programme;. Дійсний член Європейської асоціації трансактного аналізу.

У 2014 році організувала волонтерський рух психологів, які надавали підтримку мешканцям міста Слов‘янська та тимчасово переміщеним особам.

Асланян Т.С. - керівник громадської організаації «ПРОМИР».

З вересня 2015 року керівник Центру психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської Академії у м.Слов‘янськ

Викладає дисципліни «Вступ до спеціальності», «Психологія спілкування», «Основи екологічної психології», «Психологія народів» , «Психологія соціальної роботи», «Психологія сексуальності».

ШЕВЕЛЬДІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

асистент

Шевельдіна Ольга Вікторівна народилася 25 квітня 1981 г

У 2001 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний університет по спеціальності психологія.

Науково-педагогічний стаж – 13  років.

Загальна кількість публікацій – 18.

Викладає практичні заняття з дисциплін: "Психологія спілкування", "Психологія особистості", "Основи психологічного консультування"; проводить лабораторні заняття з дисциплін: "Тренінг сенситивності", "Тренінг психодрама", "Тренінг: активне соціально-психологічне навчання".

Ольга Вікторівна є однією із авторів програми тренінгу практикуму "Основи теорії і практики психологічного консультування".

Приймала участь у тренінгах-практикумах і отримала сертифікат: «Супервізія у психологічному консультуванні», «Основи теорії і практики психологічного консультування», в базовій навчальній програмі з психотерапії: Асоціація практичних психологів. Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії.

У  2014р. Отримала сертифікат Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи про те, що з 2012 р.по 2014 р. Проходила підвищення кваліфікації (400 г.) , схваленого Українським наукво0меодичним центром практичної психології і соціальної роботи і виконала всі види навчальних занять, які передбачені програмою за темою » Теорія і практика психологічного консультування в концепціях трансактного аналізу».

Дійсний член Європейської асоціації трансактного аналізу.

З 2013 року аспірант заочної аспірантури Луганського національного університету ім.Т.Г.Шевченка.

ЄВДОКИМОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

асистент

Євдокимов Олег Анатолійович народився 15 квітня 1974 року.

У 1998 році закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2000 році закінчив спец.факультет «Психологія» Донецького інституту післядипломної освіти за спеціальністю психологія.

Науково -педагогічний стаж – 11 років.

Загальна кількість публікацій – 16

Викладає дисципліни: «Тренінг: психодрама», практичні заняття з дисциплін «Соціальні моделі психокорекційної роботи», лабораторні заняття з дисциплін «Практикум з соціальної психології», «Практикум з клінічної психології». Проводить індивідуальні і сімейні психологічні консультації.

МУРАВИЦЬКА ІНЕССА СТЕПАНІВНА

асистент

Муравицька Інесса Степанівна народилася 21 травня 1979 г.

У 2001 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний університет по спеціальності психологія.

Загальна кількість публікацій – 12

Науково-педагогічний стаж – 11 років.

Викладає практичні заняття з дисциплін: "Соціальна психологія", "Клінічна психологія", "Психологія важковиховуваних підлітків", "Патопсихологія", "Психологічна реабілітація".

ПОГРІБНА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

аспірант

Погрібна Альона Олександрівна народилася 9 лютого 1975 року.

У 1996 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут за спеціальністю педагогіка і психологія (дошкільна).

Альона Олександрівна у 2000 році закінчила спецфакультет СДПІ «Психологія», і отримала кваліфікацію практичний психолог.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Загальна кількість публікацій – 18

Викладає дисципліни: "Психологія управління", "Практикум з соціальної психології", "Практикум з клінічної психології". У 2013 році вступила до денної аспірантури ДДПУ по спеціальності 19.0 0.07 - педагогічна та вікова психологія.