Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра прикладної психології Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра прикладної психології структурний підрозділ факультету психології, економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра прикладної психології створена у 2003 році на підставі наказу ректора Слов’янського державного педагогічного університету (№ 729 від 20 червня 2003 року).

З 2003 р. по 2006 р. - очолювала кафедру кандидат психологічних наук, доцент Доцевич Тамілія Іванівна.

З 2007 р. по теперішній час завідувач кафедри прикладної психології - кандидат психологічних наук, професор Мелоян Анаіт Едуардівна.

Навчальний процес на кафедрі прикладної психології, ґрунтується на Галузевому стандарті вищої освіти, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти спеціальностей 6.030102, 7.03010201, 8.03010201 Психологія.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за актуальними проблемами сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри працюють за темою "Розвиток внутрішнього потенціалу особистості в процесі соціалізації" – науковий керівник зав. кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. Виходячи з кафедральної тематики кожен викладач має свій напрямок науково-дослідної роботи.

За останні три роки (2013 – 2015) викладачами кафедри опубліковано 73 публікацій: з них 22 у фаховиї виданнях України і 28 у зарубіжних наукових збірниках.

У 2015 році  Мелоян А.Е. отримала диплом професора.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри проводяться експериментальні дослідження за темами випускних, дипломних і магістерських робіт студентів денної і заочної форми навчання, націлених на удосконалення процесу психологічної корекції особистості. За результатами досліджень за останні три роки під науковим керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано понад 36 статей у наукових збірниках України і зарубіжжя.

Колектив кафедри прикладної психології підтримує тривалі конструктивні зовнішні зв’язки з іншими науковими організаціями, що є важливою й характерною складовою науково-дослідницької діяльності кафедри. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з Київським інститутом психології ім. Г.С.Костюка; Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького; Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди; Києво-Могилянською Академією; Харківським інститутом гештальта та психодрами.

При співробітництві зав. кафендри проф. Мелоян А.Е. укладені довгострокові угоди про спільну наукову працю з міжнародними закладами: Забайкальским державним університетом (2008р.) (Росія); кафедрою соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету ім.Максима Танка (Білорусія); Інститутом бізнеса і політики м.Нижний Новгород (Росія).

За активною участю зав.кафедри проф.Мелоян А.Е. І викладачів кафедри протягом 2013 - 2015 років проведені наступні заходи:

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Харьковский институт Гештальт и психодрамы»:

Семінари-практикуми  “Основи теорії і практики психологічного консультування” (основи монодрами);  «Ведення групи в рамках гештальт-підходу»; “Основи теорії і практики психологічного консультування” (базові комунікативні навички та використання психотерапевтичних технік у психологічному консультуванні)

«Донбаський державний педагогічний університет»,  Києво-Могилянська Академія:

Круглий стіл “Консолідація зусіиль міжнародних та волонтерських організацій”

Семінар-тренінг для шкільних психологів

Круглий стіл “Значущість психологічної підтримки у соціальній адаптації у працевлаштуванні осіб, що постраждали внаслідок війського конфлікту в Україні”

Семінари-практикуми для практикучих психологів.

«Донбаський державний педагогічний університет»; Чешськая гуманітарна організація «Человек в беде»

Международный обучающий тренинг по психосоциальной поддержке населения

17 - 20 грудня 2015 р. Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко

03-06 березня 2016 р. Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко

«Донбаський державний педагогічний університет», Фонд International Child Development Programme; «Ассоциации детских и семейных психологов Украины»

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (1 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme “Донбасский государственный педагогический университет”; Фонд International Child Development Programme; «Ассоциации детских и семейных психологов Украины»

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (2 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (3 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme

Міжнародний тренінг-семінар для психологів “Метод ненасильницького спілкування як ефективний інструмент відновлення соціального середовища після насильницького конфлікту” «Донбаський державний педагогічний університет»; Український центр ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ); Громадська організація «Мост миру» (Щвейцарія); Громадська організація «Промир» (м.Слов‘янськ)

Білозірська ЗОШ м.Добропілля

Семінар «Інноваційні форми та методи роботи практичного психолога  з учнівською молоддю в рамках  допомоги в її самовизначенні» «Донбаський державний педагогічний університет»; Відділ освіти Добропільської міської ради. Методичний кабінет

«Донбаський державний педагогічний університет», Забайкальський державний університет

V Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

V Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»

Міжнародна науково-практична onlain конференція «Проблеми здоров‘я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків» за участю чотирьох країн ( Україна, Росія, Білорусія, Італія).

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»

VIІ Международная научно-практическая інтернет-конференция «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

VI Международная научно-практическая конференция: Экология. Здоровье. Спорт

VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

Білоруський державний педагогічний університет ім.Максима Танка (Білорусія) проведені науково-практичні семінари «Конфлікти і шляхи їх конструктивного рішення», «Поведінка особистості в конфліктній ситуації» (ведучий — зав. каф. соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету Гатальська Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент «Психології», дійснйи член Європейської асоціації тілесноорієнтованої терапії.

Викладачі кафедри приймають активну участь у накових семінарх з психології в Чехії, Венгрії, Ізраїлі, Кіпрі. Викладачі кафедри є членами Асоціації психологів Донбасу; Європейської асоціації трансактного аналізу. Склад кафедри прикладної психології - 7 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор,  3 кандидата наук, доцента, 3 асистента.