Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра прикладної психології Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра прикладної психології структурний підрозділ факультету гуманітарної та економічної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра прикладної психології створена у 2003 році на підставі наказу ректора Слов’янського державного педагогічного університету (№ 729 від 20 червня 2003 року).

З 2003 р. по 2006 р. - очолювала кафедру кандидат психологічних наук, доцент Доцевич Тамілія Іванівна.

З 2007 р. по теперішній час завідувач кафедри прикладної психології - кандидат психологічних наук, професор Мелоян Анаіт Едуардівна.

Навчальний процес на кафедрі прикладної психології, ґрунтується на Галузевому стандарті вищої освіти, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за актуальними проблемами сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри працюють за темою "Розвиток внутрішнього потенціалу особистості в процесі соціалізації" – науковий керівник зав. кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. Виходячи з кафедральної тематики кожен викладач має свій індивідуальний напрямок науково-дослідної роботи.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 120 публікацій: з них 1 у Web of Science, 35 у фахових виданнях України і 39 у зарубіжних наукових збірниках. З метою реалізації НДР кафедри прикладної психології, викладачі організовували, проводили та брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, мастер-класах, тренінг-семінарах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях та заходах обласних і регіональних рівнів.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри проводяться експериментальні дослідження за темами курсових проектів студентів денної і заочної форм навчання, націлених на удосконалення процесу психологічної корекції особистості. За результатами досліджень за останні п’ять років під науковим керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано понад 60 статей у наукових збірниках України і зарубіжжя.

Колектив кафедри прикладної психології підтримує тривалі конструктивні зовнішні зв’язки з організаціями, що є важливою й характерною складовою науково-дослідницької діяльності кафедри. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з Київським інститутом психології ім. Г.С.Костюка; Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького; Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди; Києво-Могилянською Академією; Харківським інститутом гештальта та психодрами; Українськии центром ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ); Благодійною організацією “Лінія допомоги” (м.Одесса); Громадською організацією “ПроМир” (м.Слов‘янськ); Відділом освіти Добропільської міської ради (м.Добропілля).

При зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. укладені довгострокові угоди про наукову співпрацю з міжнародними закладами: Білоруським державним педагогічним університетом ім. Максима Танка, кафедрою соціальної психології (Білорусія); Монгольським національним університетом (Монголія) спільно з Забайкальским державним університетом; Інститутом бізнеса і політики м. Нижний Новгород (Росія); Інститутом гуманітарних катостроф (США); фондом ICDP програми International Child Development Programme (Англія); Громадською організацією «Міст миру» (Швейцарія); Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» (Чехія).

За активною участю зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. та викладачів кафедри проведені наступні заходи:

– спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Харьківський інститут Гештальту та психодрами»:

Семінари-практикуми “Основи теорії і практики психологічного консультування” (основи монодрами); «Ведення групи в рамках гештальт-підходу»; «Основи теорії і практики психологічного консультування» (базові комунікативні навички та використання психотерапевтичних технік у психологічному консультуванні).

– спільно з Києво-Могилянською Академією:

Круглий стіл “Консолідація зусіиль міжнародних та волонтерських організацій”;

Семінар-тренінг для шкільних психологів;

Круглий стіл “Значущість психологічної підтримки у соціальній адаптації у працевлаштуванні осіб, що постраждали внаслідок війського конфлікту в Україні”;

Семінари-практикуми для практикучих психологів.

– спільно з Чешською гуманітарною організацією «Людина в біді»:

Міжнародний обучаючий тренінг з психосоціальної підтримки населення;

Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко.

– спільно з Фондом International Child Development Programme та «Ассоціацією дитячих та сімейних психологів України»:

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» І, ІІ та ІІІ модулі за программою International Child Development Programme.

– спільно з Українським центром ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ), Громадською організацією «Міст миру» (Щвейцарія) та Громадською організацією «Промир» (м.Слов‘янськ):

Міжнародний тренінг-семінар для психологів “Метод ненасильницького спілкування як ефективний інструмент відновлення соціального середовища після насильницького конфлікту” .

– спільно з Відділом освіти Добропільської міської ради та Білозірською ЗОШ м. Добропілля:

Семінар «Інноваційні форми та методи роботи практичного психолога з учнівською молоддю в рамках допомоги в її самовизначенні».

– спільно з Забайкальським державним університетом:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стан здоров’я: медичні, соціальні та психолого-педагогічні аспекти»;

Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»;

Міжнародна науково-практична onlain-конференція «Проблеми здоров‘я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків» за участю чотирьох країн (Україна, Росія, Білорусія, Італія).

– спільно з Білоруським державним педагогічним університетом ім.Максима Танка (Білорусія) проведені науково-практичні семінари «Конфлікти і шляхи їх конструктивного рішення», «Поведінка особистості в конфліктній ситуації» (ведучий — зав. каф. соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету Гатальська Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент «Психології», дійсний член Європейської асоціації тілесноорієнтованої терапії.

Викладачі кафедри є членами Національної психологічної асоціації України Інститута клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії. Зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. є дійсним членом: відкритого Всеукраїнського реєстру психологів України; громадської спілки «Національної психологічної асоціації України» та громадської організації «Товариство незалежних експертів».

Склад кафедри прикладної психології - 6 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 4 кандидата наук, доцента, 1 асистент.