Діяльність кафедри

Друк

Кафедра прикладної психології структурний підрозділ факультету психології, економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра прикладної психології створена у 2003 році на підставі наказу ректора Слов’янського державного педагогічного університету (№ 729 від 20 червня 2003 року).

З 2003 р. по 2006 р. - очолювала кафедру кандидат психологічних наук, доцент Доцевич Тамілія Іванівна.

З 2007 р. по теперішній час завідувач кафедри прикладної психології - кандидат психологічних наук, професор Мелоян Анаіт Едуардівна.

Навчальний процес на кафедрі прикладної психології, ґрунтується на Галузевому стандарті вищої освіти, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти спеціальностей 6.030102, 7.03010201, 8.03010201 Психологія.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за актуальними проблемами сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри працюють за темою "Розвиток внутрішнього потенціалу особистості в процесі соціалізації" – науковий керівник зав. кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. Виходячи з кафедральної тематики кожен викладач має свій напрямок науково-дослідної роботи.

За останні три роки (2013 – 2015) викладачами кафедри опубліковано 73 публікацій: з них 22 у фаховиї виданнях України і 28 у зарубіжних наукових збірниках.

У 2015 році  Мелоян А.Е. отримала диплом професора.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри проводяться експериментальні дослідження за темами випускних, дипломних і магістерських робіт студентів денної і заочної форми навчання, націлених на удосконалення процесу психологічної корекції особистості. За результатами досліджень за останні три роки під науковим керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано понад 36 статей у наукових збірниках України і зарубіжжя.

Колектив кафедри прикладної психології підтримує тривалі конструктивні зовнішні зв’язки з іншими науковими організаціями, що є важливою й характерною складовою науково-дослідницької діяльності кафедри. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з Київським інститутом психології ім. Г.С.Костюка; Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького; Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди; Києво-Могилянською Академією; Харківським інститутом гештальта та психодрами.

При співробітництві зав. кафендри проф. Мелоян А.Е. укладені довгострокові угоди про спільну наукову працю з міжнародними закладами: Забайкальским державним університетом (2008р.) (Росія); кафедрою соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету ім.Максима Танка (Білорусія); Інститутом бізнеса і політики м.Нижний Новгород (Росія).

За активною участю зав.кафедри проф.Мелоян А.Е. І викладачів кафедри протягом 2013 - 2015 років проведені наступні заходи:

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Харьковский институт Гештальт и психодрамы»:

Семінари-практикуми  “Основи теорії і практики психологічного консультування” (основи монодрами);  «Ведення групи в рамках гештальт-підходу»; “Основи теорії і практики психологічного консультування” (базові комунікативні навички та використання психотерапевтичних технік у психологічному консультуванні)

«Донбаський державний педагогічний університет»,  Києво-Могилянська Академія:

Круглий стіл “Консолідація зусіиль міжнародних та волонтерських організацій”

Семінар-тренінг для шкільних психологів

Круглий стіл “Значущість психологічної підтримки у соціальній адаптації у працевлаштуванні осіб, що постраждали внаслідок війського конфлікту в Україні”

Семінари-практикуми для практикучих психологів.

«Донбаський державний педагогічний університет»; Чешськая гуманітарна організація «Человек в беде»

Международный обучающий тренинг по психосоциальной поддержке населения

17 - 20 грудня 2015 р. Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко

03-06 березня 2016 р. Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко

«Донбаський державний педагогічний університет», Фонд International Child Development Programme; «Ассоциации детских и семейных психологов Украины»

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (1 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme “Донбасский государственный педагогический университет”; Фонд International Child Development Programme; «Ассоциации детских и семейных психологов Украины»

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (2 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» (3 модуль)Программа ICDP International Child Development Programme

Міжнародний тренінг-семінар для психологів “Метод ненасильницького спілкування як ефективний інструмент відновлення соціального середовища після насильницького конфлікту” «Донбаський державний педагогічний університет»; Український центр ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ); Громадська організація «Мост миру» (Щвейцарія); Громадська організація «Промир» (м.Слов‘янськ)

Білозірська ЗОШ м.Добропілля

Семінар «Інноваційні форми та методи роботи практичного психолога  з учнівською молоддю в рамках  допомоги в її самовизначенні» «Донбаський державний педагогічний університет»; Відділ освіти Добропільської міської ради. Методичний кабінет

«Донбаський державний педагогічний університет», Забайкальський державний університет

V Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

V Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»

Міжнародна науково-практична onlain конференція «Проблеми здоров‘я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків» за участю чотирьох країн ( Україна, Росія, Білорусія, Італія).

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»

VIІ Международная научно-практическая інтернет-конференция «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

VI Международная научно-практическая конференция: Экология. Здоровье. Спорт

VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»

Білоруський державний педагогічний університет ім.Максима Танка (Білорусія) проведені науково-практичні семінари «Конфлікти і шляхи їх конструктивного рішення», «Поведінка особистості в конфліктній ситуації» (ведучий — зав. каф. соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету Гатальська Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент «Психології», дійснйи член Європейської асоціації тілесноорієнтованої терапії.

Викладачі кафедри приймають активну участь у накових семінарх з психології в Чехії, Венгрії, Ізраїлі, Кіпрі. Викладачі кафедри є членами Асоціації психологів Донбасу; Європейської асоціації трансактного аналізу. Склад кафедри прикладної психології - 7 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор,  3 кандидата наук, доцента, 3 асистента.