Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра психології Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою психології

Друк

Ступінь «бакалавр»

 1. Психотренінг комунікативності
 2. Загальна психологія
 3. Практикум з загальної психології
 4. Математичні методи в психології
 5. Експериментальна психологія
 6. Вікова психологія
 7. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 8. Психологія підприємницької діяльності
 9. Психофізіологія
 10. Історія психології
 11. Психодіагностика
 12. Диференціальна психологія
 13. Психічні стани
 14. Методика діагностики психічного розвитку дітей
 15. Основи психотерапії
 16. Психологія праці та інженерна психологія
 17. Методика викладання психології
 18. Педагогічна психологія
 19. Юридична психологія
 20. Основи профорієнтаційної роботи
 21. Гендерна психологія
 22. Теорія та методика роботи психолога в медико-педагогічній комісії

Ступінь «магістр»

 1. Психологія вищої школи
 2. Теоретико-методологічні проблеми психології
 3. Методика викладання психології у вищій школі
 4. Психологія Паблик Рілейшнз
 5. Психологічна служба
 6. Психологія масової поведінки
 7. Основи психогенетики
 8. Психологія травмуючих ситуацій


Третій освітньо-науковий рівень

 1. Психологія вищої школи
 2. Психологія розвитку людини
 3. Теоретико-методологічні проблеми психології

Навчально-методичні ресурси

 1. Психологія паблик рілейшнз : курс лекцій
 2. Психологія травмуючих ситуацій
 3. Теоретико-методологічні проблеми психології