Шлях по сайту: Перелік спеціальностей

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік спеціальностей

Друк

На факультеті підготовка фахівців здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

Бакалавр:

 • кваліфікація - Психолог.
 • кваліфікація - Облік і аудит
 • кваліфікація - Менеджмент

 

Спеціаліст:

 • кваліфікація - Психолог, професіонал у галузі психології
 • кваліфікація - Облік і аудит
 • кваліфікація - Менеджмент організацій і адміністрування

 

Магістр:

 • кваліфікація - Психолог, викладач вищих навчальних закладів
 • кваліфікація - Облік і аудит
 • кваліфікація – Управління навчальним закладом

 

Перепідготовка фахівців:

 • кваліфікація - Психолог
 • кваліфікація - Облік і аудит
 • кваліфікація - Менеджмент

Термін навчання: 2 роки на базі повної вищої освіти. Форма навчання: заочна.

 

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» «Вікова та педагогічна психологія».