Перелік спеціальностей

Друк

На факультеті підготовка фахівців здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

Бакалавр:

 

Спеціаліст:

 

Магістр:

 

Перепідготовка фахівців:

Термін навчання: 2 роки на базі повної вищої освіти. Форма навчання: заочна.

 

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» «Вікова та педагогічна психологія».