Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Кафедра іноземних мов існує в структурі університету з часу заснування Слов’янського учительського інституту в 1939 р., який було реорганізовано в педагогічний інститут у 1954р. Протягом років колектив кафедри накопичував значний науково-методичний потенціал, що створило передумови для відкриття на філологічному факультеті відділення іноземних мов у 1994 р.

З 1994 р. кафедра іноземних мов і має статус обслуговуючої та входить до складу філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». З 2014 р. кафедру іноземних мов очолює кандидат педагогічних наук, доцент Нікітіна Наталія Павлівна. На даний час на кафедрі працює 12 викладачів.

Нікітіна Наталія Павлівна– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 1999 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)» та отримала другу вищу освіту за спеціальністю:  "Облік і аудит". У 2017 р. отримала 2 дипломи про другі вищі освіти ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальностями: «Середня освіта (Мова і література (російська))», «Середня освіта (Українська мова та література)» та «Психологія».

З 1999-2003 рр. працювала вчителем англійської мови в Слов'янському педагогічному ліцеї. З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету. У 2007 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею». Є автором науково-методичних посібників, навчальних матеріалів, науково-методичних рекомендацій. Приймає активну участь у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: технологія формування міжкультурної комунікації,  формування мовного портфоліо як гнучкого засобу рефлексивного навчання іноземним мовам.

Радзієвська Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила у 2003 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». З 2005р. працює на кафедрі іноземних мов. У 2009 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування творчої активності вчителів (у педагогічній теорії та практиці)». Є автором методичних розробок для самостійної роботи студентів. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: перекладознавство, лінгвістика тексту.

Рижкова Світлана Вікторівна — кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2001 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». У 2013 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Виховання почуття любові до людини у підлітків у навчально-виховному процесі основної школи». Є автором методичних розробок для самостійної роботи студентів 1-2 курсів немовних спеціальностей та методичних рекомендацій   з дисципліни «Практична граматика (англійська мова)»,

Коло наукових інтересів: формування мовної та мовленнєвої компетенції з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів педагогічного вишу немовних спеціальностей.

Шевченко Марина Юріївна - кандидат філософських наук, доцент.

У 2006 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». З 2006 року працює на кафедрі іноземних мов. У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Генезис суб’єктивності в постмодерністській концепції М.Фуко».

 1. У 2016 р. нагороджена грамотою за зайняте ІІ місце в персональному рейтинговому оцінюванні науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ДДПУ».
 2. У 2016 р. отримала сертифікат Посольства США в Україні (Certificate of Participation for attending ELS training «Teach with Access» in U. S. Embassy in Ukraine, Public Affairs Section, Religional English Language Office ( 6-8 July, 2016)).
 3. У 2017 р. нагороджена грамотою за зайняте І місце в персональному рейтинговому оцінюванні науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ДДПУ».
 4. У 2017 р. отримала сертифікат участі у тренінгу викладачів англійської мови за підтримки посольства США (Certificate of Participation for attending ELS training on Access Camps in Kyiv, America House( April 13-14, 2017)).
 5. У 2017 р. відвідала тренінг з професійного розвитку на тему: «Викладання культури США». (Certificate of Participation for attending ELT Professional Development Training «Teaching American Culture» (June 20-23, 2017)).
 6. У 2017 р. отримала диплом про закінчення Школи громадської дії за підтримки посольства США та USAID (Certificate of studying at «School of Public action 2017», USAID; Ukraine).
 7. У 2017 р. взяла активну участь у конференції СlILIG IN DER UKRAINE- Fach – und sprachintegriertes Lernen auf Deutsch- Möglichkeinten, Vorteile und Herausforderungen.Goethe Institut.
 8. У 2017 р. взяла участь у програмі обміну в університеті Боулінг Грін, Огайо, США та отримала сертифікат учасника Сertificate of Participation in The 2017 Service Learning Exchange Program in November, 2017, Ohio , the USA.
 9. У 2018 р. зайняла І місце у персональному рейтинговому оцінюванні науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ДДПУ».
 10. Має 15 науково-методичних рекомендацій до проведення практичних занять з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (англ.мова)», «Практика усного та писемного мовлення (нім.мова)», «Практична граматика (англ.мова)», затверджених науково-методичною радою ДВНЗ «ДДПУ».
 11. У 2018 р. отримала сертифікат Пенсильванського університету про проходження курсу «English for Media Litracy».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, філософія постмодернізму, лінгво-дидактика, перекладознавство.

Дмитрієва Олеся Вікторівна - кандидат педагогічних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»

У 2000-2001 рр. навчалася у Теологічній школі Капернврей, м.Карнфорс, Англія (Capernwray BibleSchool, Carnforth, England).

З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 2010 р.  була у відрядженні з метою підготовки й опрацювання матеріалів дисертаційної роботи, відвідування університету ім. Джорджа Вашингтона у місті Вашингтон (The George Washington University, Washington, D.C.), середніх шкіл та роботі у наукових бібліотеках Сполучених Штатах Америки.

У 2014 р. закінчила аспірантуру і захистила дисертаційну роботу. Тема дисертації: ,,Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки”.

У 2015 р.  була у відрядженні з метою відвідування Гамбурського університету, Німеччина (Universität Hamburg, Deutschland).

Є автором методичних рекомендацій. Має 8 сертифікатів закінчення он-лайн курсів навчання у Гарвардського університету (Harvard University) та Каліфорнійського університету (TheUniversity of  California). Приймала участь у 3 літніх інститутах з американознавства та тренінгів при підтримці Посольства США у Києві щодо інноваційних методів викладання англійської мови.Регулярно проводить розмовний клуб англійської мови (English speaking club) для викладачів та студентів університету.

Коло наукових інтересів: країнознавство Англії та США, інноваційні методи формування здорового способу життя молоді в навчальних закладах США та України.

Пампура Світлана Юріївна - кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила у 1995 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, за спеціальністю “Англійська та іспанська  мови”. З 2001 року працює на кафедрі іноземних мов. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект». Має публікації у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: лінгвоісторіографія, етимологія, методика етимологічних досліджень

Слабоуз Вікторія Василівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила у 1994 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської мови за спеціальністю “ Англійська та французька мови”. У 2008 році закінчила Слов'янський державний педагогічний університет за  спеціальністю: "Психологія". З 1996р. працює на кафедрі іноземних мов. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Власні назви як об'єкт онімографії у теоретичному та прикладному аспектах». У 2017 р. отримала 2 дипломи про другі вищі освіти ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальностями: «Середня освіта (Мова і література (російська))», «Середня освіта (Українська мова та література)» та «Менеджмент». Є автором науково-методичних посібників та методичних рекомендацій з практичних та теоретичних дисциплін англійської мови та методики її викладаня. Має статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна теоретична граматика англійської та української мов, лексикологія, ономастика, перекладознавство, сучасна література Англії та США.

Сєчка Світлана Володимирівна - кандидат педагогічних наук.

У 2005 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)». У 2006 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» З 2006 року працює на кафедрі іноземних мов. У 2016 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях (60-80-ті роки XX століття)». Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: соціалізація студентської молоді, формування мовної компетенції, інноваційні методи навчання, перекладознавство.

Наріжна Лідія Миколаївна - кандидат педагогічних наук.

Закінчила у 2010 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література, мова та література (англійська)». 2010-2015 н.р. працювала у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 м. Слов'янська, в 2015-2016 н.р. - у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17 м. Слов’янська учителем англійської мови. У 2016 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття». З 2016р. працює на кафедрі іноземних мов.

Коло наукових інтересів: формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вчителів середньої школи, новітні технології у викладанні англійської мови.

Інденко Наталія Олександрівна - старший викладач.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)».З 2007 по 2014 р. працювала у Слов'янському педагогічному ліцеї (за суміцництвом) вчителем англійської мови. У 2008 році працювала у Сamp Сounselors USA. Брала участь у курсах ETL-training Work-shops (Embassy, May, 2010) та ESOL Examination (Cambridge University). Є керівником англомовного театрального гуртка “Miracle”. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: педагогічна вертикаль, деякі аспекти інтегрованого підходу при вивченні математики та англійської мови у загальноосвітніх школах.

Коваленко Валентина Петрівна - старший викладач.

Закінчила у 1991 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської філології за спеціальністю “Англійська та німецька мови та літератури”. У 2013 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю: "Українська мова та література". З 1998 працює на кафедрі іноземних мов. У 2000 році проходила стажування в Педагогічній Академії м. Кальв (Німеччина). Має публікації у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку учнівської молоді США в аспекті пізнавально-освітнього інтересу (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

Ледняк Ганна Владленівна - старший викладач.

Закінчила з відзнакою у 1994 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет німецької філології за спеціальністю “німецька та англійська мови”. В серпні 1993 року закінчила літні мовні курси в університеті м. Оснабрюк (Німеччина). З 1994 працює на кафедрі іноземних мов. У 2000 році проходила стажування в Педагогічній Академії м. Кальв (Німеччина), в 2006 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, м. Київ. Є автором методичних рекомендацій з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (німецька мова)». Є членом Всеукраїнської Спілки германістів вищої школи України. У 2016 р. закінчила магістратуру за спеціальністю "Мова і література (німецька)" ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". Має публікації у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: сучасна німецька література.

Список публікацій викладачів кафедри.

Дмитрієва Олеся Вікторівна – кандидат педагогічних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»

У 2000-2001 рр. навчалася у Теологічній школі Капернврей, м.Карнфорс, Англія (Capernwray BibleSchool, Carnforth, England).

З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 2010 р.  була у відрядженні з метою підготовки й опрацювання матеріалів дисертаційної роботи, відвідування університету ім. Джорджа Вашингтона у місті Вашингтон (The George Washington University, Washington, D.C.), середніх шкіл та роботі у наукових бібліотеках Сполучених Штатах Америки.

У 2014 р. закінчила аспірантуру і захистила дисертаційну роботу. Тема дисертації: ,,Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки”.

У 2015 р.  була у відрядженні з метою відвідування Гамбурського університету, Німеччина (Universität Hamburg, Deutschland).

Має 23 наукові публікації. Є автором методичних рекомендацій. Має 8 сертифікатів закінчення он-лайн курсів навчання у Гарвардського університету (Harvard University) та Каліфорнійського університету (TheUniversity of California). Приймала участь у 3 літніх інститутах з американознавства та тренінгів при підтримці Посольства США у Києві щодо інноваційних методів викладання англійської мови.Регулярно проводить розмовний клуб англійської мови (English speaking clubдля викладачів та студентів університету.

Коло наукових інтересів: країнознавство Англії та США, інноваційні методи формування здорового способу життя молоді в навчальних закладах США та України.