Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри російської мови та літератури

ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ КАЗАКОВ

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови та літератури (з 2000 р.)

Закінчив Харківський державний університет в 1986 році з відзнакою. Спеціалізується на курсах теорії літератури, історії російської та зарубіжної літератури ХІХ - ХХ ст. які викладає на більшості  спеціальностей філологічного факультету.

Має другу вищу освіту: у 2011 році закінчив Слов'янський державний педагогічний університет, отримала кваліфікацію «Вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

У 1995 році закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, в 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Лєсковська традиція в прозі російських письменників ХХ століття (сказова розповідь 20-х років)».

Має понад 90 публікацій, в тому числі в зарубіжних виданнях та посібники з грифом МОН України.

Нагороджений  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» та Почесною грамотою МОН України.

Член вченої ради ДДПУ, член ради філологічного факультету, заступник декана факультету.

ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ РОМАНЬКО

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури

Випускник Донецького державного університету. У 1974 році отримав спеціальність «Російська мова  та література», а у 1998 році - «Українська мова  та література».

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Литературное краеведение в системе работы учителя-словесника».

Має понад 200 публікацій. Автор навчальних посібників: «Литература рідного краю», «Чехов и Донбасс: личные и творческие связи», «Пушкин и донецкий край», «В.Сосюра в Слов’янську», «Іван Костиря – дітям», «Г.П.Бойко. Життя та творчість» та ін. Співавтор навчального посібника «Основи журналістики». Автор великої кількості рецензій, передмов до   поетичних та прозаїчних збірок  авторів-земляків, краєзнавчих альманахів. Видав понад 20 книг. Започатковано видання  «Вибрані твори» в 12 томах (издано тома І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ).

За серію материалів «Слов’янці вшановують Т.Г.Шевченка» став переможцем Всеукр. конкурсу «Українська мова – мова єднання» (м. Одесса, 2014) – диплом І ст.

Книга «Слов’янськ літературний: перша пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.» стала переможцем регіонального конкурсу «Книга Донбасу – 2012» (м. Донецк) - диплом І ст.

Книги «Володимир Сосюра і українська мова» та «Василь Стус і Слов’янщина» відзначено дипломом ІІІ ст. на Всеукр. конкурсі «Українська мова – мова єднання» (м. Одесса).

Навчальний посібник «Література донецького краю» вийшов під грифом Міністерства освіти, його  також було відмічено спеціальним дипломом на регіональному фестивалі «Книга Донбасу – 2006» (м. Донецк, 2006).

Член Національных Спілок краєзнавців, журналістів, письменників Украини Голова правліния Донецької обласной організації НСКУ.

Відмінник освіти Україныи Почесний краєзнавецьУкраїни.

Член-кореспондент Міжднародної академії наук педагогічної освіти (2004). Член Наукової спілки ім. Т.Г.Шевченка (2005).

Лауреат  всеукр. премій: краєзнавчої премії ім. П.Т.Тронька (2014), літературної премії ім. П.Василенко (2015); регіональних премій ім. В.Сосюры, В.Шутова, Н.Чернявського, М.Петренка. Нагороджений Золотою медаллю українскої журналістики НСЖУ.

АЛЛА АНАТОЛІЇВНА РУБАН

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури

У 1995 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Харківського державного університету (Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна) зі спеціальності «Російська мова та література».

У Донбаському державному педагогічному університеті (СДПІ, СДПУ) почала трудові діяльність з 2000 р. сумісником, з 2003 року прийнята до штату.

У 2002 р. закінчила аспірантуру при Харківському національному університеті ім. В.М.Каразіна, у тому ж році в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мифопоэтика и интертекст Л.Н.Андреева».

Має другу вищу освіту: у 2011 році закінчила Слов'янський державний педагогічний університет, отримала кваліфікацію «Вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

Продовжує наукові дослідження у сфері міфопоетики та інтертекстуальності літератури к. ХІХ — п. ХХ ст.. та сучасної російської літератури. Викладає курси: «Історія російської літератури («рубіж ХІХ — ХХ ст., «радянський» період, рубіж ХХ — ХХІ ст), «Методика викладання російської літератури», «Вступ до літературознавства».

Має понад 110 публікацій, у тому числі в закордонних виданнях (м.. Штуттгард, м. Прага, м. Махачкала, м. Санкт-Петербург, м. Смоленськ, м. Краснодар и ін.). Є автором навчального посібника з грифом МОН України «Практикум по введению в литературоведение», словника та навчальних посібників з методики викладання російської літератури, історії російської літератури ХІХ — ХХ ст., літератури близького зарубіжжя, а також автором методичних посібників та текстових завдань з історії російської літератури ХХ століття, сучасної російської літератури.


ЮЛІЯ ВЛАДЛЕНІВНА ЛЕДНЯК

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за  спеціальністю «Російська мова та література».

Штатним викладачес у СДПІ працює з 1990 роцку до цього  працювала вчителем російської мови та літератури у ЗОШ № 1 м. Слов'янска і сумісником кафедри російської мови та літератури.

Має другу вищу освіту: у 2011 році закінчила Слов'янський державний педагогічний університет, отримала кваліфікацію «Вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

Закінчивши аспірантуру при СДПІ, захистила кандидатську дисертацію на тему «Традиції народної педагогіки в українському та російському фольклорі Донбасу» (2002 р.) Має понад 70 публікацій.

Напрям наукових досліджень: традиції народної педагогіки в українському та російському фольклорі Донбасу. Антична література та її вплив на розвиток світової літератури.

КІРА АНАТОЛІЇВНА ТКАЧЕНКО

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури

У 1994 році закінчила Донецький державний університет зі спеціальності «Російська мова та література», а у 2008 році аспірантуру при кафедрі російської літератури Донецького національного університетe.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мотив семьи как  жанрообразующий фактор в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина».

У Донбаському державному педагогічному університеті працює з 2010 року на посаді старшого викладача, а з 2015 року на посаді доцента.

Основні дисципліни: «Історія російської літератури», «Історія літературної критики», «Історія зарубіжної літератури», «Зарубіжна література з методикою викладання».

Наукові інтереси: художня своєрідність і сінергетика у прозі О.С.Пушкіна.

БОРИС ІВАНОВИЧ  МАТОРІН

старший викладач кафедри російської мови та літератури

Освіта: Донецький національний університет (1981–1986); спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач». Після закінчення вишу кілька років працював учителем російської мови та літератури в загальноосвітніх закладах м. Слов’янська.

Аспірантура: Донецький національний університет (1994–1997).

Дослідження на тему «Онимообразовательные процессы в русской эргонимии».

У ДДПУ (СДПІ, СДПУ) працює з 1988 р. Стаж педагогічної роботи – 35 років.

Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі.Освіта: Донецький національний університет (1981–1986); спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач». Після закінчення вишу кілька років працював учителем російської мови та літератури в загальноосвітніх закладах м. Слов’янська.

Здійснює керівництво дипломними та курсовими роботами, а також лінгвістичним гуртком з актуальних проблем сучасної російської літературної мови.

Б. І. Маторін плідно займається науковою роботою. Має близько 100 публікацій, зокрема в центральних і зарубіжних виданнях. Автор багатьох методичних рекомендацій та вказівок для студентів, співавтор начально-методичних посібників для вчителів із сучасної російської літературної мови.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі, теорія та історія лексикографії тощо.

Приймає активну участь в укладанні збірника наукових праць «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології», а також збірника матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, Україна).

ОЛЕНА ВАЦЛАВІВНА САВЧЕНКО

асистент кафедри російської мови та літератури

Випускниця Донецького державного університету (1982 р.) спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач». Після закінчення вишу кілька років працювала учителем російської мови та літератури в загальноосвітніх закладах м. Слов’янська.

У 1996 році була прийнята на посаду асистента кафедри російської мови та літератури Слов'янського педагогічного інституту.

Закінчила аспірантуру при ДДПУ за спеціальністю загальне мовознавство.

Спеціалізується на курсах: сучасна російська літературна мова, практикум з російської мови, які викладаються на філологічному факультеті та факультеті підготовки вчителів початкових класів.

Напрямком наукових досліджень є проблема словотвору, словотвірчіх гнізд в російській мові.

Автор понад 35 нацукових статей, які стали результатом узагальнення наукових пошуків.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

Адреса кафедри: Слов'янськ, вул. Батюка, 19, головний корпус ДДПУ,  2-ий поверх, ауд.  № 216.