Кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології

Історія кафедри

Кафедра фізичного виховання була створена у 1965 році на базі секції фізичного виховання в Учительському інституті м. Слов’янська, якою керував старший викладач Авраменко О.О. На кафедрі працювало 5 викладачів. Заняття проводились в аудиторіях факультету підготовки вчителів початкових класів. А створену кафедру очолив старший викладач, майстер спорту з легкої атлетики Нотченко Володимир Данилович.

У 1971 році був побудований спортивний корпус з двома спортивними залами, тиром та спортивним майданчиком. На той час кафедру очолив старший викладач Мирончук Борис Антонович, де працювали вже 12 викладачів. Крім основної навчальної програми функціонували секції з легкої атлетики, спортивної гімнастики, фехтування, плавання, боротьби класичної, боротьби самбо, волейболу, баскетболу, багатоборству ГПО, туризму, шахів, а також 2 секції “Здоров’я”.

Протягом років силами кафедри були підготовлені 3 кандидати в майстри спорту, більше 300 розрядників, 280 суддів, 300 громадських інструкторів і тренерів. Заняття проводились на 1-4-х курсах.

У 1985 році при педагогічному інституті було відкрито відділення факультету фізичного виховання, яке поповнилось професорсько-викладацьким складом кафедри фізичного виховання. На факультет з кафедри перейшло працювати 5 кандидатів педагогічних наук на чолі з Мирончуком Б.А. і 5 викладачів. Кафедрою фізичного виховання на той час керував кандидат біологічних наук, доцент Смирнов В'ячеслав Макарович.

З 1965 року на базі кафедри почав функціонувати спортивно-оздоровчий табір “Буревісник” біля с. Щурово Краснолиманського району Донецької області, в якому кожного року і наразі оздоровлюються 50-100 студентів, 80-120 викладачів і співробітників. За підсумками оздоровчого сезону-2006 обком профспілок визначив СОТ “Буревісник” переможцем серед вищих навчальних закладів IІІ-IV рівнів акредитації.

У 2013 році за наказом ректора кафедра фізичного виховання була перейменована у кафедру здоров’я людини, біології, фізичного виховання і фізичної реабілітації (ЗЛБФВіФР).

У 2014 році кафедру перейменували у кафедру здоров’я людини і фізичного виховання (ЗЛіФВ).

Сьогодення кафедри

На сьогодні кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Дичко Владислав Вікторович. Кафедра налічує 17 викладачів, з них: 1 доктор біологічних наук, професор; 3 кандидата біологічних наук, доценти; 2 кандидати педагогічних наук, доценти; 1 кандидат психологічних наук, старший викладач; 1 кандидат педагогічних наук, старший викладач; 7 старших викладачів; 3 асистентів; 3 лаборанти.

Значна увага на кафедрі ЗЛіФВ приділяється науково-дослідній роботі. Викладачі кафедри успішно працюють над кандидатськими та докторськими дослідженнями.

На кафедрі відкрито науково-дослідну лабораторію «Функціональної і психофізіологічної діагностики різних груп населення та оздоровчо-реабілітаційних технологій».

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: вивчення особливостей функціональних, психофізіологічних процесів людини в онтогенезі, впливу соціальних, біологічних факторів на механізми адаптації, організація профілактично-корекційної діяльності, удосконалення сучасних оздоровчо-реабілітаційно-відновлюваних технологій.

Викладачі кафедри здоров’я людини і фізичного виховання беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях у вузах України, Росії, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Киргизії. Підтримують наукові зв’язки з багатьма вишами ближнього та дальнього зарубіжжя.

У квітні місяці 2013 року проводився ОНЛАЙН-круглий стіл, в якому взяли участь Забайкальський державний університет (м. Чита, Росія), Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь), Приазовський технічний університет і кафедра ЗЛіФВ. Тема круглого стола: «Здоров’я нації – наше майбутнє» була присвячена Всесвітньому дню здоров’я. Науковцями виявлено стан уживання алкогольних напоїв та паління студентами вищих навчальних закладів та чинники, що його зумовлюють. Мета круглого столу полягала в обґрунтуванні та експериментальній перевірці засобів, методів і педагогічних умов профілактики вживання алкогольних напоїв та паління студентами вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання.

Було заслухано результати наукових досліджень в галузі здорового способу життя студентів, які навчаються у ВНЗ. Модераторами он-лайн конференції виступили представники російського вишу.

У грудні місяці 2013 року проводився он-лайн круглий стіл, присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом. Кафедра ЗЛіФВ виступала співорганізатором заходу. У конференції брали участь країни: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан.

З 2013 року на кафедрі здоров’я людини і фізичного виховання відкрито аспірантуру за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Під керівництвом зав. кафедри, доктора біолог. наук, проф. Дичка В.В. викладачі працюють над колективною науковою темою “Оптимізація фізичного виховання студентів на засадах програмованого підходу”. У процесі роботи проводяться дослідження в масштабі ДДПУ з урахуванням інтересів і можливостей кожного викладача кафедри.

Результати дослідження оформлені у формі патентів на корисні моделі (5 патентів – проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А.), раціоналізаторських пропозицій (проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А.), монографій (проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А., доц. Бобирєв В.Є., ст. викладач Пристинська Т.М.), навчальних посібників з грифом МОН України, наукових статей, методичних розробок, тез, науково-методичних доповідей.

Організовано і проводяться заняття в спортивних гуртках і секціях: з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, атлетизму, настільного тенісу, дихальної гімнастики, аеробіки і групах здоров’я. Проводяться Спартакіади, змагання з різних видів спорту та інші спортивні заходи.

Кожного року у грудні місяці кафедра ЗЛіФВ проводить загальноуніверситетський спортивний вечір, на якому підбиваються підсумки участі студентів-спортсменів у змаганнях усіх рівнів. Найкращі спортсмени, активісти нагороджуються пам’ятними призами і грамотами університету. Усе дійство відбувається як театралізована вистава.

Команди університету беруть участь у міських, обласних змаганнях, де посідають призові місця, а також в Чемпіонатах України. Проводяться матчеві зустрічі серед професорсько-викладацького складу кафедр і факультетів університету. Серед студентських гуртожитків ведуться змагання і оздоровчі заходи на вищому рівні.

Завдяки сучасному педагогічному підходу до навчально-тренувального процесу із студентами у стінах педагогічного інституту, а нині університету, була вихована ціла плеяда студентів-спортсменів високого класу.

Професорсько-викладацький склад

та співробітники кафедри

Дичко Владислав Вікторович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри здоров'я людини і фізичного виховання.

У 1991 році закінчив факультет фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного інституту. У 1993 році був прийнятий асистентом кафедри теоретичних та медико-біологічних основ фізичного виховання. Цього ж року вступив до очної цільової аспірантури СДПУ, яку успішно закінчив у 1996 році.

З 1997 року по 2001 рік працював асистентом кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін, а з 2001 по 2002 рік – старшим викладачем цієї ж кафедри.

У 2001 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на спеціалізованій вченій Раді Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

З 2002 року до теперішнього часу обіймає посаду завідувача кафедри фізичного виховання ДДПУ.

З 2004 по 2010 рік працював на посаді декана дефектологічного факультету СДПУ. Здійснював методичне керівництво педагогічною практикою, керував науково-дослідною роботою студентів денної і заочної форми навчання та секційною роботою факультету.

У 2010 році з успіхом захистив дисертацію і отримав вчене звання доктора біологічних наук за науковою спеціальністю “Патологічна фізіологія” у Луганському державному медичному університеті МОЗ України.

Під керівництвом проф. Дичка В.В. захистили дисертацію: 1 доктор медичних наук, 3 кандидати біологічних наук. Владислав Вікторович нагороджений грамотами МОН України, Донецької області, є відмінником освіти.

Працюючи на кафедрі ЗЛіФВ, проф. Дичко В.В. забезпечує високий рівень викладання курсу «Фізичного виховання», читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з курсу: “Фізична культура з методикою викладання”, “Діагностика рухових здібностей та функціонального стану організму спортсменів”, “Технологія вивчення галузі «Здоров’я і фізична культура», успішно виконує індивідуальний план, бере участь у роботі науково-методичного семінару кафедри фізичного виховання, постійно працює над удосконаленням змісту і методики проведення занять, здійснює свій внесок у методичне забезпечення навчального процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів, має 151 наукову роботу, з них: 4 патенти на винаходи, 10 навчальних посібників, 5 монографій, наукові статті. Дичко В.В. керує науковою роботою кафедри, був тренером футбольної команди університету, яка стала бронзовим призером Чемпіонату Європи серед університетів 2010 року в м. Загреб (Хорватія); чемпіоном української студентської ліги 2006 року; чемпіоном УІІІ та ІХ літніх Універсіад Донецької області 2007, 2009 років; чемпіоном зональних змагань Універсіади України 2007 року; чемпіоном України 2010 року; бронзовим призером 2011 року серед студентів.

Дичко Олена Анатоліївна — кандидат біологічних наук, доцент

У 2009 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала освіту за спеціальністю “Дефектологія” та здобула кваліфікацію олігофренопедагога, викладача корекційної педагогіки.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Теоретичне обґрунтування ролі тривалості наростаючих фізичних навантажень у виникненні порушень структури, метаболізму кислотної резистентності еритроцитів периферичної крові спортсменів”.

Є автором 85 наукових робіт, з них: 3 патенти, 2 навчальні посібники, 5 монографій. Бере активну участь у наукових конференціях України та ближнього зарубіжжя.

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком.

Працює над докторською дисертацією на тему: “Вплив фізичних навантажень на будову метаболізму та кислотну резистентність червонокривців у дітей зі сколіозом віком 7-18 років».

Веде секційну роботу з фітнесу.

Гончаренко Олег Станіславович — кандидат педагогічних наук, доцент

У 1994 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: 33.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в Збройних силах України в процесі позакласної роботи з фізичної культури”. 17.01.14 р. отримав вчене звання доцента.

Працює над докторською дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до гурткової роботи».

Має IІ розряд з легкої атлетики. Є керівником спортивного гуртка з бадмінтону.

Бобирєв Володимир Євгенович — кандидат біологічних наук, доцент

У 2002 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Патогенетично обґрунтована комплексна корекція рухових і функціональних порушень у дітей віком 7-10 років з особливими психофізіологічними потребами”.

Є автором 30 наукових робіт, з них: 1 монографія. Зараз працює над індивідуальною темою: «Корекція рухових і функціональних порушень у дітей віком 7-10 років”.

Має III розряд зі спортивної гімнастики. Веде спортивний гурток з атлетизму.

 

Кушакова Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 закінчила біологічний факультет Донецького університету. З 1997 року – старший викладач кафедри біології, а з 2012 року – доцент кафедри. Коло наукових інтересів – екологічне навчання та виховання школярів та студентів. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Має 32 наукові праці. 23.09.14 р. отримала вчене звання доцента. З 2014 року працює доцентом кафедри здоров’я людини і фізичного виховання.

Клименко Юлія Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент

У 2002 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала освіту за спеціальністю “Валеологія. Фізична реабілітація” та здобула кваліфікацію валеолога, спеціаліста з фізичної реабілітації.

У 2003 році вступила до очної цільової аспірантури СДПУ, яку успішно захистила у 2006 році.

У 2008 році була прийнята асистентом кафедри фізичного виховання. З 2009 року – старший викладач кафедри, з 2014 року працює доцентом кафедри здоров’я людини і фізичного виховання.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Поетапна корекція порушень рухових функцій у дітей зі сколіотичними ураженнями хребта на підставі патогенетичних змін фізичного розвитку”.

Є автором 30 наукових праць. Зараз працює над індивідуальною темою: “Особливості фізичної реабілітації та фізичного виховання дітей з особливим станом здоров’я”.

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком.

Курільченко Ірина Юріївна– старший викладач

У 1986 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут. Стаж роботи в школі 22 роки. Кваліфікаційна категорія – вища, педагогічне звання – учитель-методист, останні 8 років роботи в школі – керівник методичного об’єднання вчителів біології. З 2007 року – старший викладач кафедри біології. Здобувач Харківського інституту сцинтиляційних матеріалів. Наукова проблема «Механізм міжмолекулярних взаємодій в системі «люмінофор – ліпосома – жива клітина». Має 23 наукові праці. З 2014 року працює на кафедрі здоров’я людини і фізичного виховання.

Мельник Ігор Миколайович — старший викладач

У 1990 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

Має 25 наукових праць. Працює за напрямком колективної наукової теми: “Соціальна цінність та значущість фізичної культури в професійно-педагогічній підготовці студентів”.

Має I розряд з футболу. Веде спортивний гурток з футзалу.

 

Пристинська Тетяна Миколаївна — старший викладач

У 1990 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання. Є автором 142 наукових праць, з них: 4 монографії, 6 навчальних посібників. Наразі працює над індивідуальною темою: «Особистісний освітньо-виховний і фізкультурно-оздоровчий шлях формування культури здоров’я як соціально-суспільного феномену».

Має I розряд з баскетболу. Керує спортивним гуртом з баскетболу.

Приймак Анна Юріївна — старший викладач

У 1999 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

Є автором 13 наукових праць. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти».

Має II розряд зі спортивної гімнастики.

Ахременко Ірина Валентинівна — асистент

У 1998 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

Має 21 наукову працю, працює над кандидатською дисертацією за темою: "Поетапна корекція порушень рухових функцій у дітей з вадами зору на підставі патогенетичних змін фізичного розвитку".

Кандидат у майстри спорту з гандболу. Веде секційну роботу зі спортивної аеробіки.

Караімчук Ігор Володимирович — асистент

У 1990 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: 16.

Працює за напрямком колективної наукової теми: “Соціальна цінність та значущість фізичної культури в професійно-педагогічній підготовці студентів”. Має I розряд з гандболу. Веде секційну роботу з настільного тенісу.

Гайдаєнко Олена Олександрівна — старший лаборант

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання. З 1990 року працювала на посаді лаборанта кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін факультету фізичного виховання. У 1995 році була переведена на посаду старшого лаборанта кафедри фізичного виховання.

Сарієнко Юлія Євгенівна — лаборант.

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, факультет дошкільної освіти та практичної психології.

Калмикова Олена Олександрівна – лаборант

У 1978 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, дефектологічний факультет. Після закінчення вузу працювала у м. Маріуполі в спецшколі-інтернаті. З 1982 р. працювала в СДПІ старшим лаборантом кафедри біології. З 1.09.14 року працює на кафедрі здоров’я людини і фізичного виховання

 

Василевський Владислав Сергійович – аспірант

Закінчив Луганський національний педагогічний    університет імені Тараса Григоровича Шевченко.

У 2014 році вступив до очної цільової аспірантури ДДПУ.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Оптимізація корекції рухових дій на підставі патогенетичних змін фізичного розвитку дітей з патологією зору віком 7–10 років з урахуванням індивідуальних особливостей та їх психо-фізіологічного статусу, точності,

Контактна інформація:

Адреса кафедри: м. Слов’янськ, вул. Калініна, 48а, спортивний корпус ДДПУ

Тел.: (06262) 2-54-37