Перелік спеціальностей

На факультеті підготовка фахівців здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

Бакалавр:

  • кваліфікація - Психолог (Спеціальність 053 Психологія);
  • кваліфікація - Менеджер (Спеціальність 073  Менеджмент);
  • кваліфікація - Бухгалтер (Спеціальність 071 Облік і оподаткування).

Магістр:

  • кваліфікація - Психолог, викладач психології (Спеціальність 053 Психологія);
  • кваліфікація - Менеджер, спеціалізації: управління навчальним закладом, бізнес-адміністрування, адміністративний менеджмент (Спеціальність 073  Менеджмент);
  • кваліфікація - Економіст аудитор з обліку і оподаткування (Спеціальність 071 Облік і оподаткування);
  • кваліфікація - Викладач філософських дисциплін, викладач правових дисциплін (Спеціальність 033 Філософія);
  • кваліфікація - Викладач закладу вищої освіти, андрагог, викладач закладу вищої освіти,тьютор (Спеціальність 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи));
  • кваліфікація - Педагог організатор позашкільних закладів. Методист позашкільних заходів (Спеціальність 011 Позашкільна освіта);
  • кваліфікація - Магістр культорології, викладач культурологічних дисциплін, організатор культурно-освітньої діяльності, методист, керівник закладу освіти (Спеціальність 034 Культурологія).