Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою психології

Перший ( бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Психотренінг комунікативності
 2. Загальна психологія
 3. Практикум з загальної психології
 4. Математичні методи в психології
 5. Експериментальна психологія
 6. Вікова психологія
 7. Порівняльна психологія
 8. Психологія підприємницької діяльності
 9. Психофізіологія
 10. Історія психології
 11. Психодіагностика
 12. Диференціальна психологія
 13. Основи психотерапії
 14. Психологія праці та інженерна психологія
 15. Методика викладання психології
 16. Юридична психологія


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 1. Основи психогенетики
 2. Психологічна служба
 3. Психологія масової поведінки
 4. Психологія травмуючих ситуацій
 5. Геронтопсихологія
 6. Теоретико-методологічні проблеми психології
 7. Психологія Паблік Рілейшнз
 8. Методика викладання психології у вищій школі


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 1. Психологія розвитку людини
 2. Психологія вищої школи
 3. Психологія життєвої кризи

Навчально-методичні ресурси

 1. Психологія паблик рілейшнз : курс лекцій
 2. Психологія травмуючих ситуацій
 3. Теоретико-методологічні проблеми психології