Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

БРАЖНІКОВА Лариса Миколаївна

академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

Автор понад 150 публікацій у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОН України та 12 монографій.

Викладає навчальні курси: принципи і механізми оподаткування, концепція сучасного обліку, бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Науковий напрям: стратегічне управління фінансовою діяльністю підприємств ЖКГ.

Керує науковим гуртком, магістрантами та аспірантами.

Даніель Хассідім

доктор наук, професор.

Президент Торгово-промислової палати Ізраїлю. Помічник та доцент із міжнародного менеджменту, управління бізнесом, стратегічного менеджменту, управління людськими ресурсами та міжнародної економіки в Університеті Мельбурна в Австралії, Міжнародному університеті Флориди у США та Китайському університеті політичних наук та права в Пекіні.

У 1998 році захистив докторський ступінь у відділі стратегічного управління в Колумбійському університеті в США.

У 2008 році отримав звання професора Пекінського університету.

У 2009-2010 роках Міністерством освіти Китаю був визнаний кращим іноземним професором.

Вільно володіє китайською мовою. Регулярно виступає як експерт та коментатор з економічних та державних питань.

Обіймав посаду економічного радника трьох ізраїльських прем'єр-міністрів: Бенджаміна Нетаньяху, Аріеля Шарона та Ехуда Олмерта.

Девід Шварц

доктор філософії (Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль)

Тема дисертації: «Від партії в опозиції до партії в уряді – на прикладі руху Херут».

 

Гончар Любов Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік.

У 2012-2013 н.р. виконувала обов’язки декана факультету економіки та управління ДДПУ. З 2013 р. по 2019 р. була заступником декана факультету психології, економіки та управління ДДПУ.

Автор понад 80 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України та 2 колективних монографій.

Викладає навчальні курси: аудит, фінансовий аналіз, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті, управлінський контроль, управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті, методологія наукового дослідження.

Науковий напрям: організаційні механізми і технології забезпечення інформативності облікових даних у процесі прийняття управлінських рішень.

Керує науковим гуртком.

Дзюба Микола Олексійович

кандидат економічних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

Автор понад 40 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 4 колективних монографій.

Викладає навчальні курси: Регіональна економіка, економіка підприємства, міжнародна економіка, державне та регіональне управління, господарське право.

Науковий напрямок «Оперативний та корпоративний менеджмент».

Здійснює керівництво науковим гуртком за напрямом: «Проблем кредитної кооперації в Україні».

Яровий Костянтин Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років.

Автор понад 50 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Викладає навчальні курси: Контроль і ревізія, облік у бюджетних установах, податковий контроль, інформаційні системи технології обліку, інтернет технології в обліку та звітності, внутрішньогосподарський контроль.

Науковий напрямок «Основні напрями обліку доходів бюджетних установ».

Здійснює керівництво науковим гуртком за напрямом: «Проблеми фінансового обліку у бюджетних установах».

Малахова Анжела Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Автор понад 125 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях.

Викладає навчальні курси: Облікова реєстрація, податкова система, економіка і фінанси підприємств, фінанси, облік і звітність у оподаткуванні, облік у банках, облік зовнішньоекономічної діяльності, організація обліку і оподаткування суб’єктів господарювання, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, виробнича практична підготовка.

Науковий напрямок «Інформаційне забезпечення в системі управління підприємством».

Здійснює керівництво науковим гуртком за напрямом: «Загальна та спрощена система оподаткування і звітності».

Гарна Світлана Олегівна

ст.викладач.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 років.

Автор понад 70 публікацій у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 2 колективних монографій.

Викладає навчальні курси: Бухгалтерський облік (загальна теорія), економіка праці та соціально-трудові відносини, теорія економічного аналізу, страхування.

Науковий напрямок «Організаційні механізми і технології забезпечення інформативності облікових даних в процесі прийняття управлінських рішень».

Керує науковим гуртком: "Проблеми обліку необоротних матеріальних активів на переробних підприємствах Слов'янського району".

Мартиненко Олена Валентинівна

ст.викладач.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 років.

Автор понад 107 публікацій у провідних журналах і фахових виданнях, співавтор 1 колективних монографій.

Викладає навчальні курси: Управлінський облік, облік у зарубіжних країнах, гроші та кредит, фінанси, ціноутворення та оцінка.

Науковий напрямок «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень».

Керує науковим гуртком за напрямом «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень в умовах кризи».

Сіренко Станіслав Володимирович

ст.викладач.

Стаж науково-педагогічної роботи – 22 років.

Автор понад 75 публікацій у провідних журналах і фахових виданнях.

Викладає навчальні курси:. Звітність підприємств, облік у банках, фінансовий облік, консолідована звітність, облік та оподаткування відповідно до міжнародних стандартів.

Науковий напрямок «Вивчення та пошук рішень проблем в області обліку і оподаткування суб'єктів господарювання».

Здійснює керівництво науковим гуртком за напрямом: «Особливості бєнкінгу в сучасних умовах».

Шнурко Антоніна Миколаївна

ст.викладач.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Автор понад 35 публікацій у провідних журналах і фахових виданнях.

Викладає навчальні курси: Фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, бухгалтерський облік, макроекономіка, міжнародна економіка.

Науковий напрямок «Організаційні механізми і технології забезпечення інформативності облікових даних в процесі прийняття управлінських рішень».

Керує науковим гуртком за напрямом «Проблеми автоматизації обліково-аналітичних процедур».

Гладиш Людмила Миколаївна

ст. лаборант