Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Татьянчикова Ірина Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри

Ірина Володимирівна працює на факультеті з 1984 року (до 2016 р. - доцентом кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти, з 2016 р. – професором кафедри корекційної педагогіки).

У 1999-му році захистила дисертаційне дослідження за темою: «Особливості формування життєвих орієнтацій в учнів допоміжної школи» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – доктор психол. наук, проф. О.П. Хохліна, Інститут дефектології АПН України, м. Київ).

2010–2014 рр. – докторантка Інституту спеціальної педагогіки АПН України. У 2015 р. захистила дисертаційне дослідження за темою: «Психолого-педагогічні основи соціалізації дітей із вадами інтелектуального розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий консультант – докт. психол. наук, проф. О.П. Хохліна, професор кафедри психологічних дисциплін навчально-наукового Інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ).

Із 2016 року завідувач кафедри корекційної педагогіки.

Дисципліни, які викладає: «Корекційна спрямованість вивчення математики в спеціальній школі»; «Методика викладання математики в спеціальній школі»; «Методика викладання фізики та хімії в спеціальній школі»; «Методичні основи забезпечення соціалізації учнів спеціальної школи»; «Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку». «Корекційна педагогіка з методикою викладання».

Публікації: автор понад 160 науково-методичних публікацій, серед яких: монографії, наукові, науково-методичні, навчально-методичні посібники, наукові статті (у тому числі й у закордонних виданнях), навчальні програми і комплекси для студентів факультетів спеціальної освіти педагогічних університетів.

Сучасний напрям науково-дослідницької роботи: «Проблема соціалізації дітей з вадами розвитку».

Науковий консультант Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру «Шанс», який працює за її авторською програмою забезпечення соціалізації в спеціальному навчальному закладі. За підручниками Ірини Володимирівни навчаються студенти факультету психології та гуманітарних наук (спеціальність – педагогіка, спеціальна педагогіка) Краківської Академії ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща); Українського католицького університету (м. Львів, напрям спеціальності «Соціальна педагогіка»). Авторська корекційно-розвивальна програма щодо підвищення ефективності соціалізації учнів з інтелектуальними вадами впроваджена у навчально-виховний процес спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл з інклюзивною формою навчання Донецького регіону.

Голова наукової комісії факультету спеціальної освіти. Керівник студентського наукового гуртка. Керівник педагогічної практики здобувачів вищої освіти. Науковий керівник кандидатського дослідження аспірантів.

За сумлінну, багаторічну працю, високі показники в науково-дослідницькій роботі (у 2014-2015 навчальному році посіла почесне 1-е місце у науковому рейтингу серед доцентів університету) нагороджена багатьма почесними відзнаками: грамотами, подякою, дипломами (у тому числі й від Академії педагогічних наук України).

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Кузнецова Тетяна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Тетяна Григорівна працює на кафедрі з 1989 року.

У 1984 році закінчила дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Олігофренопедагогіка і логопедія» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель і логопед допоміжної школи і олігофренопедагог дошкільних закладів».

Із 1984 по 1989 рік працювала логопедом дошкільного закладу.

У 1995 році закінчила аспірантуру при Московському НДІ АПН РАО та захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування фразового мовлення у розумово відсталих дошкільників (на спеціальних заняттях)» зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – кандидат педагогічних наук Воронкова В. В.).

Із 2014 року – заступник декана факультету спеціальної освіти.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» та педагогічна деонтологія і волонтерська діяльність»; «Корекційна психопедагогіка (шкільна)»;     «Основи інклюзивної педагогіки»; «Основи корекційної педагогіки»; «Актуальні проблеми корекційної педагогіки»; «Корекційна робота у спеціальних освітніх закладах».

Публікації: автор більше 110 публікацій, серед яких: наукові статті у фахових збірниках, тези міжнародних та всеукраїнських конференцій, наукові, навчальні посібники, навчальні програми з корекційної психопедагогіки та зі спеціальних методик дошкільного виховання для здобувачів факультету спеціальної освіти, методичні посібники для практичних працівників спеціальних навчальних закладів та ін.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Психолого-педагогічне забезпечення системи корекційно-розвивальної діяльності педагогів у навчально-виховному процесі спеціальних та інклюзивних дитячих закладів».

Голова експертної комісії факультету. Член Вченої Ради факультету. Керівник студентського наукового гуртка. Керівник педагогічної практики здобувачів вищої освіти. Куратор академічної групи.

За сумлінну, багаторічну працю, високі показники в науково-дослідницькій роботі  нагороджена багатьма почесними відзнаками: подяки, грамотами, (у тому числі й від обласного відділу освіти).

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Омельченко Марина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Марина Сергіївна працює на кафедрі з 2012 року.

У 2009 році закінчила дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного університету та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Дефектологія» з присвоєнням кваліфікації «олігофренопедагог. Викладач корекційної педагогіки», а також диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Дефектологія» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель старших класів загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи, логопед». 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті ім. М. П. Драгоманова.

У 2012 році закінчила аспірантуру та успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Корекція уяви розумово відсталих учнів на уроках географії» зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – директор Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова, дійсний член АПН України, доктор пед. наук, професор В. М. Синьов, м. Київ).

Із 2012 року – асистент кафедри корекційної педагогіки.

У 2015 році обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри корекційної педагогіки дефектологічного факультету ДДПУ. Із 2016 року – доцент кафедри корекційної педагогіки.

Дисципліни, які викладає: «Спеціальна методика дошкільного виховання»; «Основи корекційної педагогіки»; «Формування діяльності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку»; «Корекційна психопедагогіка (дошкільна)»; «Проблеми корекційної освіти у сучасній світовій практиці».

Публікації: автор більше 50 публікацій, серед яких: наукові статті у фахових збірниках, тези міжнародних та всеукраїнських конференцій, навчально-методичні посібники, навчальні програми для здобувачів факультету спеціальної освіти, методичний посібник для практичних працівників спеціальних дошкільних закладів та ін.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Шляхи корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах спеціальних та інклюзивних навчальних закладів».

Член Вченої Ради факультету. Керівник студентського наукового гуртка. Керівник педагогічної практики здобувачів вищої освіти. Куратор академічної групи.

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Сарнацький Станіслав Володимирович

старший викладач

Станіслав Володимирович працює на кафедрі з 1980 року.

У 1980 році закінчив дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Олігофренопедагогіка і логопедія» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель і логопед допоміжної школи».

Із 2000 по 2003 рік навчався в аспірантурі.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» та педагогічна деонтологія і волонтерська діяльність»; «Основи корекційної педагогіки».

Публікації: автор понад 50 публікацій, серед яких наукові статті у фахових збірниках, тези міжнародних та всеукраїнських конференцій, навчальні програми для здобувачів факультету спеціальна освіта, науковий посібник.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Корекційно-виховні можливості казки та їх реалізація в молодших класах спеціальної школи».

Керівник студентського наукового гуртка. Керівник педагогічної практики здобувачів вищої освіти.

Гончаренко Ганна Миколаївна

старший лаборант кафедри

Ганна Миколаївна працює на кафедрі з 2000 року.

У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та основи інформатики» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель математики та основ інформатики».

У 2013 році закінчила спец. факультет «Корекційна освіта» за напрямом підготовки / спеціальністю 0101 Педагогічна освіта 7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель дітей з вадами розумового розвитку. Корекційний психопедагог спеціальних дошкільних закладів».

Із 2013 року – аспірант очного відділення аспірантури ДВНЗ «ДППУ» (науковий керівник – доктор пед. наук, професор І. В. Дмитрієва).

Полікарпова Оксана Вячеславівна лаборант кафедри.

У 2010 році закінчила психологічний факультет Слов’янського державного педагогічного університету. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію «Психолога, професіонала у галузі психології».

У вересні 2008 року була прийнята на посаду секретаря заочного відділення дефектологічного факультету.

Із 2015 року працює лаборантом кафедри логопедії та спеціальної психології.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.