Загальні відомості

Факультет об’єднує сім кафедр:

  • кафедра педагогіки вищої школи – випускова зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;
  • кафедра психології – випускова зі спеціальності 053 Психологія;
  • кафедра педагогіки – випускова зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;
  • кафедра обліку і аудиту – випускова зі спеціальності 071 Облік і оподаткування;
  • кафедра менеджменту – випускова зі спеціальності 073 Менеджмент;
  • кафедра філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. – випускова зі спеціальності 033 Філософія, випускова зі спеціальності 034 Культурологія;
  • кафедра прикладної психології.

Факультет проводить навчально-виховну і методичну діяльність із таких спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 033 Філософія, 034 Культурологія, а також здійснює науково-дослідну роботу з підготовка доктора філософії в галузі знань 01 “Освіта” за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” зі спеціальності 053 Психологія.

Розклад на факультеті гуманітарної та економічної освіти

2020-2021 навчальний рік

Бакалаврат

071 Облік і оподаткування (1 курс)


Магістратура

073 Менеджмент (1 курс)

073 Менеджмент (2 курс)

071 Облік і оподаткування (1 курс)

071 Облік і оподаткування (2 курс)

053 Психологія (1 курс)

033 Філософія (1 курс)

011 Освітні, педагогічні науки (1 курс)

 


2019-2020 навчальний рік

Бакалаврат

Заліки 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент (стаціонар, 4 курс)

053 Психологія (4 курс)

053 Психологія (3 курс)

053 Психологія (2 курс)

053 Психологія (1 курс)

071 Облік і оподаткування (3 курс)

073 Менеджмент (3 курс)

071 Облік і оподаткування (2 курс)

073 Менеджмент (2 курс)

071 Облік і оподаткування (1 курс)

073 Менеджмент (1 курс)


Магістратура

011 Педагогічні науки

033 Філософія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент


РОЗКЛАД екзаменаційної сесії для денного відділення на факультеті гуманітарної та економічної освіти 2020-2021 навчальний рік

Заліки

Іспити

Атестація магістри 011, 033, 053

Атестація магістри 071,073