Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГСФ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

19 лютого – 190 років від дня народження К.Д.Ушинського (1824 – 1870рр.)

Друк

К. Д. Ушинський  (1824 – 1870 рр.)

В Україні глибоко шанують пам`ять основоположника вітчизняної психолого-педагогічної думки, учителя учителів Костянтина Дмитровича Ушинського.

Глибокі гуманістичні переконання великого педагога винесені з власного досвіду виховання у дворянській родині. Батько – Дмитро Григорович Ушинський (народився у 80-х роках ХVІІІ ст. – помер у 1862 р.), виховувався у пансіоні Московського університету, працював викладачем у кадетському корпусі, був учасником Вітчизняної війни 1812 року. За час перебування на військовій службі мав багато нагород і був звільнений у званні підполковника через хворобу.

Майбутній педагог провів дитячі роки у маєтку батька, у місті Новгород-Сіверському Чернігівської губернії. Мати – Любов Степанівна Ушинська, уроджена Капніст, була першою вчителькою, сама навчала свого сина грамоти, пробудивши допитливість і знаттєлюбство. Мати померла, коли хлопчику було 11 років.

Спочатку К.Д.Ушинський навчався в Новогород-Сіверській повітовій гімназії. У 1840 році він вступає до Московського університету на юридичний факультет. У студентські роки Ушинський проявляє здатність швидко сприймати, критично оцінювати і засвоювати знання, а також передавати їх іншим. найтрудніші філософські юридичні теорії і роз`яснював їх своїм товаришам по навчанню. Юридичний факультет університету К.Д. Ушинський закінчив з видатними успіхами. Рада університету із 28 професорів рекомендувала його для призначення на службу в міністерство.

У 1846 році Ушинський отримує призначення в Ярославльський юридичний ліцей на посаду професора енциклопедії законодавства, державного права і фінансів. Тут він себе проявив як талановитий лектор і учений енциклопедист. Через три роки, у 1949 був звільнений за вільнодумство.

У 1850 році починає роботу в Петербурзі в департаменті духовних справ іноземних сповідувань. Перебуваючи у відрядженні в Чернігівській губернії знайомиться в новгород-Сіверському з Надією Семенівною Дорошенко, яка згодом стала його дружиною і матір`ю шести дітей. З 1855 року починає працювати в Гатчинському сирітському інституті викладачем словесності і законодавства.

У 1859 році К.Д.Ушинського, уже відомого як визначного педагога і теоретика і практика, призначають інспектором класів Смольного інституту благородних дівиць. За складеною К.Д.Ушинським програмою слухачки Смольного інституту вивчали педагогіку, психологію, фізіологію і гігієну.

У середині ХІХ ст. К.Д.Ушинський одним з перших в історії педагогічної думки написав підручники і розробив методики для початкового навчання дитини в умовах сім`ї. Він автор наукових праць, присвячених проблемі жіночої освіти в яких викладає основи дидактики: “Дитячий світ”, Рідне слово”,  “Що нам робити із своїми дітьми”.

Великий педагог сформулював низку закономірностей – стійких педагогічних явищ з урахуванням педагогічних умов становлення особистості, пізнавальної діяльності дитини та змісту виховання і навчання:

• розвиток інтересу й активності в навчальній діяльності;

• використання дорогоцінного часу життя дитини для її розвитку (перехід від процесу навчання до ремесел);

• визначення співвідношення природодоцільності і культуровідповідності між спадковим і набутим людиною в процесі виховання і спілкування з середовищем;

• формування розумного простору для самостійного життя серця і волі дитини;

• розвиток активної уваги як необхідної умови формування ділового практичного характеру дитини;

• ролі довільного запам’ятовування у формуванні довготривалої пам’яті;

• збудження думки за допомогою формулювання слова (зв’язного мовлення) в поясненні образів природи.

Педагог розумів взаємозв`язок розвитку суспільства з поступом громадської освіти. До оцінки впливу системи громадської освіти на дитину Ушинський підійшов не тільки як педагог, а і як громадянин.

Література

1. Брунер, Джером. Психология познания. М., Прогресс, 1977. – 412 с.

2. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – Т. 1: О народности в общественном воспитании. / Педагогика. – М., – 1988. – 416 с.

3. Ушинський К.Д. Твори: В 6 т./ Радянська школа, – К., 1952. – Т.2: Звіт про відрядження для огляду закордонних жіночих закладів колезького радника К.Ушинського. – 560 с.

4. Ушинський К.Д. Там само. Т. 2: Методичні посібники та матеріали до «Родного слова». – 560 с.

5. Ушинський К.Д. Там само. – Т. 4: – Людина як предмет виховання. – 518 с.

6. Філіпчук Г.Г. Українознавство в гуманітарній політиці України.// Праці Міжнар. науково-практичної конф. “Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. – К.: Видавничо-інформаційний центр Науково-дослідного ін-ту українознавства, 2001. – С.303 – 305

7. “Америка-2000 – освітня стратегія”// “Освіта”, 21-28 лютого, 2001 року.