Відділ сприяння працевлаштування студентів і випускників та профорієнтації

Положення

про підрозділ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний

університет» щодо сприяння працевлаштування студентів та випускників.

Положення регламентує діяльність підрозділу ДВНЗ «ДДПУ» щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників для сприяння реалізації права студентів і випускників на працю.

Основними завданнями Підрозділу є:

1. Планування й організація працевлаштування студентів і випускників.

2. Проведення постійного аналізу попиту й пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад ДДПУ.

3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів та випускників.

4. Координація дій із центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

5. Інформування студентів і випускників вищого навчального закладу ДДПУ щодо вакантних місць на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.

6. Організація та проведення ярмарок професій, круглих столів, зустрічей із роботодавцями та з кращими випускниками Донбаського державного педагогічного університету.

Основними функціями Підрозділу є:

1. Співпраця з потенційними роботодавцями й забезпечення оперативного заповнення вакансій.

2. Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

3. Створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Підрозділу щодо працевлаштування.

4. Організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості.

5. Налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.

6. Щорічне інформування керівництва та студентів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» про проведену роботу.