Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 Повідомлення 26 травня 2018 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

26 травня 2018 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

26 травня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 26 травня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Іванчука Володимира Володимировича „Сутність та особливості формування концепту відчуження в екзистенціальній та неомарксистській філософії ХХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Мозговий Леонід Іванович, доктор філософських наук, професор завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», м. Словʼянськ).

Офiцiйнi опоненти: Окороков Віктор Брониславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро) (відгук);

Дубініна Віра Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і суспільних наук (Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава) (відгук).


2. Захист дисертації Бутко Юлії Леонідівни „Концепція трансгресії в даоській антропомістиці”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Науковий керівник: Мозговий Леонід Іванович, доктор філософських наук, професор завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», м. Словʼянськ).

Офiцiйнi опоненти: Петрушов Володимир Миколайович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);

Стрелкова Анастасія Юріївна, доктор філософських наук, науковий співробітник, Інститут філософії НАН України (м. Київ).

 

Оголошення