Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 Повідомлення 28 грудня 2018 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

28 грудня 2018 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

28 грудня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 28 грудня 2018 р., початок засідання об 11.00 годині:

1. Захист дисертації Бутко Юлії Леонідівни „Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Мозговий Леонід Іванович, доктор філософських наук, професор завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Словʼянськ).

Офiцiйнi опоненти: Петрушов Володимир Миколайович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) (відгук);

Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро) (відгук).

 

Оголошення