Шлях по сайту: Наука та інновації Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Друк

Поглиблення співробітництва ДДПУ з провідними навчальними закладами країн СНД і Європейського Союзу здійснюється за такими напрямами: навчальна, науково-дослідна робота, обмін та стажування наукових співробітників, здобувачів вищої освіти, спільне проведення конференцій, семінарів, публікації в зарубіжних виданнях.

Протягом 2016 року науково-педагогічні працівники, аспіранти ДДПУ публікували свої статті у наукових журналах і збірниках Польщі, США, Канади, Угорщини, Словаччини, Сербії, ОАЕ, зокрема – у „Inzynieria i technologia”, „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie”, „European cooperation”, (Польща), „Journal of Mathematical Sciences” (США), „Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools” (Канада), „Miskolc Mathematical Notes”, „Pedagogy and Psychology” (Угорщина), „Publications de l'Institut Mathematique Nouvelle serie” (Сербія), „Economics and finance”, „Innovative solutions in modern science” (ОАЕ) тощо.

15-20 травня 2016 року у межах програми міжнародного співробітництва в університет були запрошені представники Американської школи лідерства та менеджменту „Word of Hope International”. Групою відомих фахівців із США було проведено систему соціально-психологічних і професійних тренінгів, у яких взяли участь викладачі кафедр обліку і аудиту, менеджменту, іноземних мов та психології.

Асистент кафедри дошкільної освіти Іванчук С.А. є тренером міжнародного освітнього проекту „Освіта для сталого розвитку в дії” за підтримки уряду Королівства Швеції, у співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України та громадської організації „Вчителі за демократію та партнерство”. Проект має на меті запровадження системи освіти для сталого розвитку, яка передбачає навчання дітей навичкам та умінням будувати власне життя та життя сім’ї, з урахуванням потреб сталого розвитку, що нагромаджений міжнародною педагогічною спільнотою, представниками якої є шведська організація „Глобальний план дій”, акредитована при ООН.

Протягом звітного року викладачі університету пройшли стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія). Програма стажування складалася з двох модулів: публікації в західних журналах: теорія та практика; управління проектами і грантовою діяльністю в освітніх організаціях. Також науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти” (20-27 листопада 2016 р.).

У 2016 році підписано угоди про співпрацю з Інститутом розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща), Державною вищою професійною школою ім. проф. Едварда Ф. Щепаніка (м. Сувалки, Польща), Інститутом іноземних мов Аньхойського університету (Китай), філією компанії „Людина в біді”, яка є відокремленим підрозділом Чеської неурядової організації Суспільно корисне товариство „Людина в біді” (Чехія). Планується підписання нових угод про співпрацю з університетами Польщі, Німеччини, Болгарії, Словенії та ін.

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Білорусь


Академія управління при Президенті Республіки Білорусія

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова

ЗО „Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна

Поліський державний університет


Болгарія

Софійський технічний університет


Ізраїль

Договір про співробітництво

 


 

Китай

Інститут Конфуція

Аньхойський університет


Киргизстан

Жалал-Абадський державний університет

Кіпр

Східний середземноморський університет

Польща

Вища школа управління та адміністрації

Краківська академія ім. А. Фрича Моджевського

Познанський університет ім.А.Міцкевича

Університет Інформатики та Мистецтв

Вища державна професійна школа ім. проф. Едварда Ф. Щепанка

Інститут розвитку міжнародної співпраці, м. Познань


Чехія

 

Чеська неурядова організація Суспільно корисне товариство „Людина в біді”

 

Оголошення