Шлях по сайту: Наука та інновації Конференції Міжнародна інтернет-конференція «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» 25 – 26 квітня 2017 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Міжнародна інтернет-конференція «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» 25 – 26 квітня 2017 року

Друк

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій», яка відбудеться 25 – 26 квітня 2017 року на базі кафедри теорії і практики початкової освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Напрями роботи конференції:

  1. Актуальні тенденції розвитку початкової освіти в умовах оновлення освітніх стандартів.
  2. Теорія та практика організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та загальноосвітній школі.
  3. Теорія та методика вивчення соціально-гуманітарних, фундаментальних і фахових дисциплін у системі вищої професійної педагогічної освіти.
  4. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти майбутнього педагога.
  5. Теоретико-методичні засади використання інноваційних технологій у фаховій підготовці вчителя.

 

Конференція відбудеться в дистанційній формі, передбачено online реєстрацію та Skype-спілкування.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Матеріали конференції, оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані в електронному науковому виданні «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (режим доступу до видання: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/). Видання включене до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» / наказ Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.

Інформаційний лист українською мовою

 

Оголошення