Шлях по сайту: Наука та інновації Науково видавнича діяльність

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукові видання

Друк

ФАХОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ДВНЗ ДДПУ

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти


Гуманізація навчально-виховного процесу


Вісник ДДПУ серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства


Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології


ВИДАННЯ ДВНЗ ДДПУ

Збірник наукових праць фізико-математичного факультету

включено до наукометричної бази даних Index Copernicus


 1. Науково-методичний альманах "Від науки - до практики"
 2. Збірка наукових праць (статей) «Актуальні питання сучасної науки та освіти»
 3. EUROPEAN SCIENCE Scientific journal
 4. Актуальні питання сучасної педагогіки
 5. Актуальні питання сучасної науки
 6. Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров'я людини
 7. Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості
 8. Вісник (CДПУ) ДДПУ 2010-2013
 9. Газета Мудрість виховання
 10. Горбачуківські студії
 11. Навчальний посібник "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
 12. Перспективні напрямки сучасної науки та освіти
 13. Перспективні питання психології збірник наукових праць
 14. Перспективні напрямки сучасної науки та освіти (філологічний факультет)
 15. Проблеми трудової і професійної підготовки
 16. Профессора ДДПУ
 17. Пошуки і знахідки
 18. СЛОВО ШЕВЧЕНКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
 19. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии


 

Оголошення