Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 03 – 05 березня 2014 р.

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

03 – 05 березня 2014 р.

Друк

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01 ІЗ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

повідомляє про проведення наступного засідання 03 – 05 березня 2014 р.

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”,

ауд. 201 (корпус № 3)

 

Порядок денний на 03 березня 2014 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Корецької Любові Олександрівни „Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Панченко Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету.

Офiцiйнi опоненти:

Сейко Наталя Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

 

2. Захист дисертації Островської Наталії Олександрівни „Формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти:

Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

Порядок денний на 04 березня 2014 р., початок засідання о 9.00:

3. Захист дисертації Богомолової Марини Юріївни „Профілактика делінквентної поведінки підлітків у взаємодії соціальних інституцій”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Панченко Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету.

Офiцiйнi опоненти:

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Лютий Вадим Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ).

 

4. Захист дисертації Гнідої Тетяни Борисівни „Соціально-педагогічна корекція особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Василенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Офiцiйнi опоненти:

Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Коношенко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет”.

 

Порядок денний на 05 березня 2014 р., початок засідання о 9.00:

5. Захист дисертації Андреєвої Марії Олександрівни „Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Рассказова Ольга Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Офiцiйнi опоненти:

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Шароватова Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

6. Захист дисертації Другова Міхаіла Сергійовича „Організаційно-педагогічна діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді з формування здорового способу життя”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти:

Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;

Николаєва Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

 

Оголошення