Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 28-29 жовтня 2014 р.

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

28-29 жовтня 2014 р.

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

28-29 жовтня 2014 р.

у Державному вищому навчальному закладі

«Донбаський державний педагогічний університет», ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 28 жовтня 2014 р., початок засідання об 11.00:

 

1. Захист дисертації Пономаренко Людмили Іванівни „Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Полякова Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Офiцiйнi опоненти: Кузьміна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет”;

Пєша Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу соціальних інноваційних технологій Державного інституту сімейної та молодіжної політики (м. Київ).

 

2. Захист дисертації Пліско Євгена Юрійовича „Соціально-педагогічна реабілітація підлітків, схильних до агресивної поведінки, в умовах реабілітаційного центру”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Шароватова Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України (м. Харків).

 

Порядок денний на 29 жовтня 2013 р., початок засідання о 9.00:

 

1. Захист дисертації Литвинової Наталії Анатоліївни „Соціально-педагогічна профілактика вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (м. Одеса);

Чернецька Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

 

2. Захист дисертації Леонової Вероніки Іванівни „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (м. Одеса).

Офiцiйнi опоненти: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Архипова Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Оголошення