Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 24-26 грудня 2014 р.

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

24-26 грудня 2014 р.

Друк

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

24-26 грудня 2014 р.

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 24 грудня 2014 р., початок засідання об 11.00:

 

1. Захист дисертації Калько Ірини Василівни „Формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Гришак Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри східних мов ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: Дороніна Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ „Криворізький національний університет”;

Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління навчальними закладами педагогіки вищої школи ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України.

2. Захист дисертації Терновець Олесі Миколаївни „Професійна діяльність соціального педагога загальноосвітньої школи з профілактики соціального сирітства”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: Міщик Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та психології Глухівського національного університету імені Олександра Довженка;

Архипова Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Порядок денний на 25 грудня 2014 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Корж Олени Юріївни „Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

Петриченко Лариса Олексіївна, кандидат педагогічних наук, перший проректор, доцент кафедри педагогіки та психології Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”.

 

2. Захист дисертації Мартиненко Світлани Андріївни „Формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу в авіаційному коледжі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Цвєткова Ганна Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Лебедик Леся Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”.

 


Порядок денний на 26 грудня 2014 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Коваленко Сергія Олеговича „Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів ціннісного ставлення до праці”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Тесленко Валентин Вікторович, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Офiцiйнi опоненти: Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри управління навчальними закладами, перший проректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”;

Шароватова Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки  Національного університету цивільного захисту України (м. Харків).

 

2. Захист дисертації Смірнової Яни Василівни „Розвиток професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету;

Трубник Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

 

 

 

Оголошення