Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 03-05 грудня 2015 р.

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

03-05 грудня 2015 р.

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

03-05 грудня 2015 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 03 грудня 2015 р., початок засідання о 12.00:

1. Захист дисертації Степаненко Вікторії Іванівни „Профілактика асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності і соціальної педагогіки, проректор з наукової та міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка (відгук);

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (відгук).

2. Захист дисертації Гончаренко Олени Володимирівни „Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Калашник Надія Сергіївна, доктор державного управління, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Офiцiйнi опоненти: Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відгук);

Каплун Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічних дисциплін Національна Академія Національної гвардії України (м. Харків) (відгук).

Порядок денний на 04 грудня 2015 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Лейко Світлани Вікторівни „Формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, тітул автореферату, автореферат).

Науковий керівник: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”.

Офiцiйнi опоненти: Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університет (відгук);

Грень Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” (відгук).

2. Захист дисертації Сторож Вікторії Василівни „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”.

Офiцiйнi опоненти: Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (відгук);

Заверико Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету (відгук).

Порядок денний на 05 грудня 2015 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Лози Тетяни Володимирівни „Підготовка старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Кузьміна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (відгук);

Кримчак Людмила Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (відгук).

 

Оголошення