Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 29 лютого - 02 березня 2016 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

29 лютого - 02 березня 2016 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО

ЗАСІДАННЯ З ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

29 лютого - 02 березня 2016 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 29 лютого 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Тургенєвої Анастасії Олександрівни Формування соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Ковчина Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Офiцiйнi опоненти: Ничкало Нелля Григорівна, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (відгук);

Коношенко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (відгук).

 

2. Захист дисертації Гавриш Олени Геннадіївни Система роботи соціального педагога у школах Німеччини поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (відгук);

Логвиненко Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (відгук).

 

Порядок денний на 01 березня 2016 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Сєчки Світлани Володимирівни Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях (60-80-ті роки ХХ століття)поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Ваховський Леонід Цезаревич, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук);

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (відгук).

 

2. Захист дисертації Вовк Надії ВалентинівниПідготовка майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Стешенко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти ДВНЗ „Криворізький національний університет” Криворізький педагогічний інститут (відгук);

Молчанюк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих дисциплін Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (відгук).

 

Порядок денний на 02 березня 2016 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Алєко Оксани Анатоліївни Формування первинного соціального досвіду дитини у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (відгук);

Калько Ріта Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (відгук).

 

2. Захист дисертації Дмитренко Катерини Анатоліївни Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Молчанюк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих дисциплін Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Офiцiйнi опоненти: Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (відгук);

Полякова Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (відгук).

 

Оголошення