Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 28 - 30 квітня 2016 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

28 - 30 квітня 2016 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

28 - 30 квітня 2016 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 28 квітня 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Шулик Тетяни Валеріївни „Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук);

Литвинова Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук).

 

2. Захист дисертації Кахіані Юлії Володимирівни „Підготовка майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук);

Василенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук).

 

Порядок денний на 29 квітня 2016 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Плаксіна Андрія Анатолійовича „Педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС Україниподаної на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Клачко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ.

Офiцiйнi опоненти: Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (відгук);

Каплун Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічних дисциплін Національної Академії Національної гвардії України (відгук).

 

2. Захист дисертації Василенко Олени Миколаївни „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання здоров'язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради).

Офiцiйнi опоненти: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук);

Суржанська Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук).

 

Порядок денний на 30 квітня 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Хващевської Ольги Олександрівни „Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України (друга половина ХХ століття)” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук);

Отрощенко Наталія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук).

 

Оголошення