Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 02 - 04 червня 2016 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

02 - 04 червня 2016 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

02 - 04 червня 2016 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 02 червня 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Райхмана Євгена Ігоровича „Формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у науково-дослідній роботі” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Тесленко Валентин Вікторович, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Офiцiйнi опоненти: Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка (відгук);

Полякова Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та російської філології Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (відгук).

 

2. Захист дисертації Рябкиної Лідії Миколаївни „Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (відгук);

Заєць Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (відгук).

 

Порядок денний на 03 червня 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Шеплякової Ірини Олександрівни „Формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладуподаної на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Офiцiйнi опоненти: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук);

Поляничко Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та гендерних студій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (відгук).

 

2. Захист дисертації Чжань Цан „Підготовка вчителів хореографії до патріотичного виховання молоді у вищих навчальних закладах КНР поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Калашник Любов Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Офiцiйнi опоненти: Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і практики початкової освіти Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (відгук);

Стрілько Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, президент Міжнародного Освітнього Фонду імені Ярослава Мудрого (м. Київ) (відгук).

 

Порядок денний на 04 червня 2016 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Федоренко Олени Георгіївни „Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Стешенко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Офiцiйнi опоненти: Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізико-технічних систем та інформатики ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (відгук);

Кулінка Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет” (відгук).

 

Оголошення