Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 26 березня 2019 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

26 березня 2019 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

26 березня 2019 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 26 березня 2019 р., початок засідання о 09.30 годині:

1. Захист дисертації Давискиби Вячеслава Олександровича „Формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ).

Офiцiйнi опоненти: Сущенко Роман Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри транспортних технологій (Запорізький національний технічний університет) (відгук);

Кошелева Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної педагогіки та психології (Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)) (відгук).


2. Захист дисертації Лісовця Олега Васильовича „Теорія та практика формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ).

Офіційні опоненти: Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки (Інститут проблем виховання НАПН України) (відгук);

Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (відгук);

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук).

 

Оголошення