03 - 04 липня 2019 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

03 - 04 липня 2019 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 03 липня 2019 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Гейтенка Владислава Володимировича „Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник – Пристинський Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ).

Офiцiйнi опоненти: Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький національний університет) (відгук);

Литвинова Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ) (відгук).


2. Захист дисертації Лебедик Лесі Вікторівни „Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації: т.1, т.2, автореферат).

Науковий консультант: Кравченко Любов Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

Офіційні опоненти: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ) (відгук);

Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”) (відгук);

Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) (відгук).


Порядок денний на 04 липня 2019 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Головко Світлани Олександрівни „Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту у процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ).

Офiцiйнi опоненти: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та управління освітою (Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)) (відгук);

Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (відгук).