Адреса: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, головний корпус університету, ІІІ поверх, к. №314.

Завідувач аспірантури: Дудакова Тетяна Павлівна.

В університеті проводиться прийом в аспірантуру з 8 спеціальностей:

 • 013 Початкова освіта;
 • 015 Професійна освіта;
 • 016 Спеціальна освіта;
 • 033 Філософія;
 • 035 Філологія;
 • 053 Психологія;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 231 Соціальна робота.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних або фізичних осіб.

Термін навчання в аспірантурі складає 4 роки.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури ДДПУ

 • заява на ім’я ректора;
 • особова картка (форма П-2ДС) з фото, завірена за місцем роботи;
 • копії дипломів про вищу освіту та копії додатків до дипломів про закінчення вищого навчального закладу;
 • список опублікованих наукових праць (особи, які не мають наукових праць, подають реферат з обраної спеціальності в обсязі 20-25 сторінок з рецензією наукового керівника);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів, якщо вони складені;
 • копію трудової книжки, завіреної за основним місцем роботи;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копія паспорту та копія ідентифікаційного номеру.

Документи приймаються з 1 вересня по 15 вересня.

Вступні іспити в аспірантуру проводяться у вересні (спеціальність, філософія, іноземна мова), зарахування до аспірантури – з 1 жовтня.

Кандидатські іспити проводяться в межах сесії 2 рази на рік:

 • осіння сесія – з 15 жовтня по 30 жовтня;
 • весняна сесія – з 10 червня по 30 червня.

Документи, що подаються для допуску до складання кандидатських іспитів:

 • заява на ім’я ректора;
 • особова картка (форма П-2ДС) з фото, завірена за місцем роботи;
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копію трудової книжки, завіреної за основним місцем роботи;
 • копія паспорту та копія ідентифікаційного номеру.

Підготовка аспірантів здійснюється на таких кафедрах:

 1. Математики. Завідувач – доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко С.М.
 2. Обліку і аудиту. Завідувач – доктор економічних наук, професор Бражнікова Л.М.
 3. Філософії, соціально-політичних і правових наук. Завідувач – доктор філософських наук, професор Мозговий Л.І.
 4. Української мови та літератури. Завідувач – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Біличенко О.Л.
 5. Германської та слов’янської філології. Завідувач – доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А.
 6. Педагогіки вищої школи. Завідувач – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І.
 7. Теорії і практики початкової освіти. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Кузьміна О.В.
 8. Технологій корекційної та інклюзивної освіти. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Дмитрієва І.В.
 9. Педагогіки і методики технологічної та професійної освіти. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В.
 10. Соціальної педагогіки та соціальної роботи. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Цибулько Л.Г.
 11. Психології. Завідувач – доктор психологічних наук, професор Солодухова О.Г.
 12. Здоров'я людини та фізичного виховання. Завідувач - доктор біологічних наук, професор Дичко О.А.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють доктори наук та кандидати наук:

 

П.І.Б.

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

1.

Чуйко Сергій Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор

кафедра математики

2.

Лазаренко Дмитро Олександрович

доктор економічних наук, професор

кафедра обліку і аудиту

3.

Мозговий Леонід Іванович

доктор філософських наук, професор

кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук

4.

Дубінін Віктор Власович

доктор філософських наук, професор

кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук

5.

Мельник Валерія Валеріївна

доктор філософських наук, професор

кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук

6.

Глущенко Володимир Андрійович

доктор філологічних наук, професор

кафедра германської та слов’янської філології

7.

Овчаренко Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра української мови та літератури

8.

Швидка Надія Валентинівна

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра української мови та літератури

9.

Дмитрієва Ірина Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор

кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти

10.

Коношенко Сергій Володимирович

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

11.

Кузьміна Олена Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор

кафедра теорії і практики початкової освіти

12.

Курінна Світлана Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор

кафедра дошкільної освіти

13.

Омельченко Світлана Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор

кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації

14.

Харченко Сергій Якович

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Т.Шевченка»

15.

Одинченко Лариса Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти

16.

Панасенко Елліна Анатоліївна

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра практичної психології

17.

Пристинський Володимир Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації

18.

Сипченко Валерій Іванович

кандидат педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки вищої школи

19.

Сипченко Ольга Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки вищої школи

20.

Татьянчикова Ірина Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра корекційної педагогіки

21.

Гаврілова Людмила Гаврилівна

доктор педагогічних наук, професор

кафедра теорії і практики початкової освіти

22.

Бондаренко Володимир Іванович

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності

23.

Стешенко Володимир Васильович

доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки і методики технологічної та професійної освіти

24.

Цибулько Григорій Якович

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки і методики технологічної та професійної освіти

25.

Саяпіна Світлана Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки

26.

Аматьєва Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра практичної психології

27.

Солодухова Ольга Георгіївна

доктор психологічних наук, професор

кафедра психології

28.

Степаненко Лариса Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра психології

29.

Резнікова Олена Анатоліївна

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра психології

30.

Дметерко Наталія Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра практичної психології

31.

Бобирєв Володимир Євгенович

кандидат біологічних наук, доцент

кафедра здоров’я людини та фізичного виховання