Публічна інформація

Загальна інформація

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Статут


Інформація про загальну площу приміщень ДДПУ, що використовуються у навчальному процесі

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Звіт про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі спортивного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам

Звіт про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі головного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам


Правила внутрішнього розпорядку

Положення про конференцію трудового колективу

Зміни до Колективного договору


2014 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2014 рік

Кошторис на 2014

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 2014 рік

Штатний розпис на 2014


2015 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2015 рік

Кошторис на 2015

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 2015 рік

Штатний розпис на 2015


2016 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2016 рік

Кошторис на 2016

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 2016 рік

Штатний розпис на 2016


2017 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2017 рік

Кошторис на 2017

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 2017 рік

Звіт ректора за 2012-2017 н.р.

Штатний розпис на 2017


2018 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2018 рік

Кошторис на 2018

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 2018 рік

Штатний розпис на 2018


2019 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2019 рік

Кошторис на 2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I кв 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за II кв 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за III кв 2019 рік

Штатний розпис на 2019


2020 рік

Річний звіт ректора про діяльність ДДПУ за 2019 рік