Шлях по сайту: Cтруктура Ректорат Омельченко

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Друк

Омельченко Світлана Олександрівна

Ректор

доктор педагогічних наук,

професор

 

Омельченко Світлана Олександрівна – ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук професор.

Світлана Олександрівна народилася 22 листопада 1964 року в сел. Райгородок Слов’янського району Донецької області.

У 1982 році із золотою медаллю закінчила Райгородоцьку середню школу та вступила до Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка (нині – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка), де здобула кваліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи».

Після закінчення інституту розпочала трудову діяльність як вчитель історії Райгородоцької середньої школи Слов’янського району Донецької області, а з 1990 року – організатор позакласної та позашкільної роботи.

У 1992 р. почала працювати на кафедрі педагогіки Слов’янського державного педагогічного інституту.

Після закінчення аспірантури в 1997 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Формування морально-ціннісного ставлення до праці у старшокласників в умовах ринкової економіки».

Працюючи на посаді доцента кафедри педагогіки, водночас обіймала посаду заступника директора з науково-методичної роботи в Райгородоцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів.

Із 2005 року – докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка з теми «Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

За участі С. О. Омельченко були виграні значущі грантові проекти: «Створення центру здоров’я», «Створення здоров’язбережувального простору для підлітків і молоді селища Райгородок» (Програма малих грантів 2006 року. Представництво Світового Банку в Україні. Проект «Мережа громадянської дії в Україні» (UCAN)).

Із 2008 до 2015 рр. працювала на посаді завідувача кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У лютому 2010 року С. О. Омельченко було присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із травня 2012 року Світлана Олександрівна обіймала посаду в.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», під її керівництвом Слов’янський державний педагогічний університет 01.06.2012 р. було реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів» від 12.10.2011 р. №992-р, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2011 р. № 1600 «Про утворення державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»» зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 205, від 05.07.2012 р. №785.

Наказом міністра освіти і науки, молоді та спорту №430-к від 29.11.2012 згідно з рішенням конференції трудового колективу ДВНЗ «Донбаський держаний педагогічний університет» С. О. Омельченко призначена ректором університету.

С. О. Омельченко плідно займається науковою роботою. Коло наукових інтересів становлять питання взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя молоді та створення валеонасиченого здоров’язбережувального освітнього простору в межах вищого навчального закладу.

С. О. Омельченко є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ) та головою спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Світлана Олександрівна багато уваги приділяє керівництву науково-дослідною роботою студентів. С. О. Омельченко є фундатором наукової школи «Теоретико-методологічні основи формування молоді нової генерації в умовах соціального середовища валеонасиченого здоров’язбережувального простору вищого навчального закладу», у межах якої керує дослідною роботою аспірантів, здобувачів, докторантів. Під її керівництвом захищено близько 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та 2 докторські дисертації.

Із 1 листопада 2011 року за ініціативи та під безпосереднім керівництвом С. О. Омельченко в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» було відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Із 2014 до 2019 року Світлана Олександрівна – член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

26 лютого 2015 року в Донбаському державному педагогічному університеті відкрито докторантуру зі спеціальності 13.0005 – соціальна педагогіка під науковим керівництвом С. О. Омельченко.

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» від 11.07.2016 року №820 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» створено спеціалізовану вчену раду Д 12.112. 01 із правом приймати до розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.05 «Соціальна педагогіка» строком на три роки.

С. О. Омельченко має нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 р.), грамота Президента України (2000 р.), грамота Академії педагогічних наук України (2001 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002 р.), Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.), Нагрудний знак «За наукові досягнення» (2011 р.), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2014 р.), Медаль НАПН України «Леся Українка» (2019 р.).

У 2009 році стала лауреатом конкурсу «Жінка Донбасу – 2009» у номінації «Жінка-науковець року».

У 2015 році Указом Президента України С. О. Омельченко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Заміжня. Має двох дорослих дітей: Арсеній – 1989 року народження, Поліна – 1993 року народження.

Загальний список наукових праць С. О. Омельченко налічує понад 100 позицій, серед них основними є такі:

  1. Валеонасичений здоров’язберігаючий простір : метод. посіб. –Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2006. – 160 с.
  2. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків : моногр. –Луганськ: Альма-матер, 2007. – 352 с.
  3. Педагогіка здоров’я : навч. посіб. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2009. – 205 с. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-Г-3017 від 31.12.2008) .
  4. Валеонасичений здоров’язбережувальний освітній простір вищого навчального закладу : наук.-метод. розробка. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2012. – 131 с.
  5. Соціалізація дітей і підлітків засобами освітньо-виховної оздоровчої роботи : навч.-метод. посіб. – Слов’янськ : Вид. центр ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – 208 с.
  6. Соціально-педагогічна робота з дитячими та молодіжними об’єднаннями й організаціями : навч.-метод. посіб. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2015.
  7. Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : навч.-метод. посіб. – Слов'янськ. – вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 433 с.

Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах

 

Оголошення