Лого

Новини
Редакційна колегія
Архів випусків
            збірки
Інформація для авторів
Контакти

Новини збірника
Номери випусків
Вимоги щодо подання матеріалі до збірки

Процедура рецензування статей збірки
Тітульная
           сторінка збірки

Редакція збірника наукових праць пропонує всім охочим лінгвістам, літературознавцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам, студентам та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті.
У науковому збірнику запропоновано науково-методичні студії з мовознавства, літературознавства, методики викладання мови і літератури у ВНЗ педагогічного спрямування та загальноосвітніх закладах, присвячені актуальним проблемам сучасної лінгвістики, стилістики, дидактики та літературного процесу.
Періодичність: 2 рази на рік.

1 (1) 2015
2 (2) 2015
1(3)2016

1(4) 2017
2(5) 2017
1(6) 2018

2(7) 2018
8(1) 2019
8(2) 2019
9(1) 2019 9(2) 2019Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології © 2015-2016