Лого

Головна сторінка
Новини Архів випусків
            збірки
Інформація для авторів
Контакти
Редакційна колегія

 • Глущенко В. А. – доктор філологічних наук, професор (головний редактор) (Донбаський державний педагогічний університет)
 • Біличенко О. Л. – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент (Донбаський державний педагогічний університет)
 • Бріцин В. М. – доктор філологічних наук, професор (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України)
 • Буніятова І. Р. – доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 • Габідулліна А. Р. – доктор філологічних наук, професор (Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету)
 • Загнітко А. П. – доктор філологічних наук, професор (Український мовно-інформаційний фонд НАН України)
 • Іванова Л. П. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
 • Казаков І. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний педагогічний університет)
 • Кудрявцева Л. О. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Марченко Т. М. – доктор філологічних наук, професор (Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету)
 • Матвєєва Н. П. – доктор філологічних наук, професор (Чорноморський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили)
 • Маторіна Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний педагогічний університет)
 • Мойсієнко А. К. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Овчаренко Н. І. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний педагогічний університет)
 • Просалова В. А. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний університет)
 • Синиця І. А. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний лінгвістичний університет)