Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

КАДРОВИЙ СКЛАД

  1. Завідувач кафедри МВСПД Віцько Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент.
  2. Щелкунов Анатолій Олексійович, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.
  3. Глоба Галина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
  4. Зінов’єв Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент.
  5. Григоренко Григорій Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент.
  6. Григоренко Дарина Петрівна, асистент.

Коло наукових досліджень кафедри: «Оптимізація процесу підготовки майбутнього вчителя фізичної культури». та «Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів із вадами здоров’я»

 

Завідувач кафедри

Віцько Сергій Миколайович

доцент, кандидат педагогічних наук

У 1980 році закінчив Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання».

У ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» працює з 1987 року.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді при Південноукраїнському державному педагогічному університеті, згодом отримав вчене звання доцента.

Із 1997 по 2003 рік виконував обов’язки завідувача кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін.

У 2003 році був обраний на посаду декана факультету фізичного виховання на якій пропрацював до 2016 року.

Із 2016 року успішно виконує посадові обов’язки завідувача кафедри МВСПД, забезпечує високий рівень викладання курсів: “Педагогіка фізичної культури і спортивної діяльності”, “Акмеологія фізичного виховання та спорту”,  “Організація і методика спортивно-масової роботи у ВНЗ”,  керує науковим гуртком під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації.

Має понад 45 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: «Оптимізація процесу підготовки майбутнього вчителя фізичної культури».

Щелкунов Анатолій Олексійович,

доцент, кандидат наук із фізичного виховання і спорту

Неодноразовий призер та переможець Чемпіонатів Донецької обл. з легкої атлетики. Призер центральної Ради добровольного спортивного товариства «Авангард» з легкої атлетики.

Із 1991 року працює в Слов’янському державному педагогічному інституті асистентом кафедри МВСПД.

1992 – 2007 рр. – старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету.

2004 – 2008 – заступник декана факультету фізичного виховання.

У 2005 р. захистив дисертацію на тему: “Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фізичної культури і спорту” на здобуття ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Із 2007 по 2016 н.р. завідував кафедрою, нині працює на посаді доцента кафедри МВСПД.

Має понад 80 наукових публікацій

Коло наукових інтересів: «Виховання особистісно-ціннісного відношення до здоров’я в учнів із вадами зору».

Зінов’єв Олександр Миколайович,

доцент, кандидат педагогічних наук

У 1995 р. закінчив факультет фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного інституту. З 1999 року працює асистентом на кафедрі Теорії і методики фізичного виховання СДПІ. З 2003 року працює старшим викладачем кафедри МВСПД.

У 2003 р. захистив дисертацію на тему: «Корекція психічного і фізичногго розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку» на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність – 13.00.03 – Корекційна педагогіка.

Із 2005 року працює доцентом кафедри МВСПД.

Має понад 30  наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: «Етапно-циклічний підхід до структурування соціально-педагогічної системи фізичної реабілітації інвалідів».

Глоба Галина Валеріївна,

доцент, кандидат педагогічних наук

Призер та переможець змагань із плавання м. Слов’янськ і Донецької обл.

У 1983 р. закінчила факультет фізичного виховання Ворошиловградського педагогічного інституту.

Із 1987 р. по 2010 р. працює старшим викладачем кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін факультет фізичного виховання.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність – 13.00.07 Теорія і методика виховання.

Із 2012 р. працює доцентом цієї ж кафедри.

Коло наукових інтересів: «Методика застосування комбінованої аеробіки у процесі навчання фізичної культури учнів основної школи».

Має 50 наукових публікацій.

Григоренко Григорій Валерійович,

доцент, кандидат педагогічних наук

2004 – 2008 рр. – навчався та з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного університету.

2008 – 2009 рр. – навчався в магістратурі та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, організатора спортивно-масової роботи.

Із 2009 р. працює асистентом кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін Слов’янського державного педагогічного університету як обраний за конкурсом.

Із 2008 року має звання майстра спорту України з пауерліфтингу, підготував 3 майстрів спорту, з яких 1 чемпіон Світу, та 2 чемпіона Європи з пауерліфтингу.

Має понад 60 публікацій у фахових виданнях, підготував методичний посібник. Брав участь у 11 науково-практичних конференціях: м. Полтава, Суми, Луганськ, Донецьк, Слов’янськ, Краматорськ.

Коло наукових інтересів: «Соціально-педагогічні умови формування здоров’ятворчої особистості учнів загальноосвітньої школи».

Григоренко Дарина Петрівна,

асистент кафедри МВСПД

У 2011-2015 р. навчалася у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» на факультеті фізичного виховання.

2016р. – з відзнакою закінчила магістратуру факультету за спеціальністю 014 Середня освіта. «Фізична культура» та отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання.

Під час навчання виконала норматив КМСУ з пауерліфтингу, входила до складу команди університету, була неодноразовою чемпіонкою (призером) Донецької області. Має практичний досвід роботи фітнес-тренера у провідних спортивних клубах, ГО «ЛІГА ФІТНЕС КЛУБІВ» сертифікат за категорією – високий рівень «Інструктор групових програм». Займається популяризацією сучасних напрямків фітнесу.

Із вересня 2018 р. працює асистентом кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету.

Викладає навчальні дисципліни: музично-ритмічне виховання, спортивно-педагогічне вдосконалення.

Має публікації у науково-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: сучасні здоров’язбережувальні технології.

 

Віцько Олена Ігоревна

Старший лаборант


Богдановська Любов Володимирівна.

Старший лаборант