Кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти

Загальні відомості та історія кафедри

Кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти є випусковою і призначена забезпечити підготовку фахівців за такими ступенями вищої освіти: бакалавр, спеціаліст та магістр у галузі знань «016 Спеціальна освіта». При кафедрі діє аспірантура з означеної спеціальності.

Науковий напрям: Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів-дефектологів.

Основна ідея: Змістове і методичне забезпечення підготовки психокорекційного педагога до роботи в спеціальних та інклюзивних загальноосвітніх закладах.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Науково-методичне забезпечення змісту освіти дітей із особливими освітніми потребами»

На базі кафедри діють науково-дослідна лабораторія (науковий керівник – професор Дмитрієва І. В.) з теми «Порушення взаємодії інтелектуальної й емоційної сфер у розумово відсталих осіб та психолого-педагогічні умови їх корекції» та науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору та абілітації осіб із психофізичними порушеннями.

Колектив кафедри тісно співпрацює з Асоціацією корекційних педагогів, Міжнародним фондом «Відродження», Міжнародним фондом «Крок за кроком», Національною асамблеєю інвалідів України, фондом допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім», громадськими організаціями, зі спеціальними й інклюзивними загальноосвітніми установами, центрами соціальної реабілітації Донецької, Харківської, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської та інших областей України з питань психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

Кафедра має плідні зв'язки з багатьма факультетами та фаховими кафедрами вищих навчальних закладів України, в тому числі: факультетом корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова (декан – докт. пед. наук, проф., дійсний член АПН України Синьов В. М.); Інститутом спеціальної педагогіки АПН України (директор – докт. пед. наук, проф., дійсний член АПН України Засенко В. В.); факультетом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (декан – канд. псих. н., доц. Співак В.І.) та ін. За дорученням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Інституту спеціальної освіти НАПУ провідні викладачі кафедри залучені до розробки навчальних програм та підручників для спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей із порушеннями розумового розвитку (початкова та основна ланка).

На базі кафедри проводяться курси підвищення кваліфікації учителів і вихователів спеціальних загальноосвітніх закладів, вчителів загальноосвітніх закладів з інклюзивною формою навчання.

Матеріали науково-дослідної роботи викладачів кафедри постійно апробуються у навчальному процесі вищу, на педрадах та методичних об’єднаннях педагогічних працівників спеціальних шкіл, Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, фестивалях, сесіях, засіданнях круглих столів, симпозіумах з питань спеціальної та інклюзивної освіти, систематично поширюються серед педагогічної громадськості.