Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)

ПОЛОЖЕННЯ

про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність". Положення визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст., професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування у Донбаському державному педагогічному університеті за базовими акредитованими напрямами(спеціальностями) Додаток 5.

{Детальніше}