Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки реорганізована рішенням Вченої ради Університету (протокол № 6 від 31.01.2013) та за наказом ректора Університету № 111 від 31.01.2013 і має статус обслуговуючої.

Кафедра педагогіки є навчально-науковим структурним підрозділом факультету психології, економіки та управління, що забезпечує проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи.

Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал. З них: 1 доктор педагогічних наук, 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 2 старших викладачі, 1 старший лаборант.

Робота кафедри педагогіки здійснюється у відповідності з затвердженими керівництвом ДВНЗ «ДДПУ» планами. Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри здійснюються на її засіданнях під головуванням завідувача кафедри, що відбуваються першого четверга кожного місяця. В них бере участь увесь склад кафедри. На засіданнях кафедри обговорюються актуальні питання педагогічної науки, методики викладання педагогічних дисциплін, окремі навчально-методичні розробки, науково-дослідні роботи, здійснювані викладачами (наукові звіти, монографії, статті тощо), затверджуються плани-проспекти рукописів та календарні плани робіт, навчальні плани, методичні матеріали, теми наукових досліджень, тематика та форми виховної роботи зі студентами, особливості профорієнтаційної роботи тощо.

 

Контактна інформація:

Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19,
головний корпус, 6 поверх, ауд.626

e-mail: kafedra.pedagogiku