Перелік спеціальностей

Фізико-математичний факультет здійснює підготовку фахівців на першому («бакалаврському») та другому («магістерському») рівнях вищої освіти за наступними освітньо-професійними програмами та напрямами підготовки:

1) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (студенти 4 курсу, рік випуску – 2018):

1.1) напрям підготовки – 6.040201 Математика*,

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Учитель математики, учитель інформатики»;

1.2) напрям підготовки – 6.040203 Фізика*,

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Учитель фізики та астрономії, учитель інформатики»;


2) на здобуття ступеня бакалавра:

2.1) спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

предметна спеціалізація – 014.04 Середня освіта (Математика),

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Бакалавр середньої освіти. Учитель математики. Учитель інформатики»;

2.2) спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

предметна спеціалізація – 014.08 Середня освіта (Фізика),

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Бакалавр середньої освіти. Учитель фізики та астрономії. Учитель інформатики»;

2.3) спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

предметна спеціалізація – 014.09 Середня освіта (Інформатика),

додаткові спеціалізації – «Математика», «Фізика»,

кваліфікація – «Бакалавр середньої освіти. Учитель інформатики»;


3) на здобуття ступеня магістра:

3.1) спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

предметна спеціалізація – 014.04 Середня освіта (Математика),

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Магістр середньої освіти. Викладач математики. Учитель математики. Учитель інформатики»;

3.2) спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

предметна спеціалізація – 014.08 Середня освіта (Фізика),

додаткова спеціалізація – «Інформатика»,

кваліфікація – «Магістр середньої освіти. Викладач фізики. Учитель фізики та астрономії. Учитель інформатики»;

3.3) спеціальність – 034 Культурологія,

кваліфікація – «Викладач культурологічних дисциплін, організатор культурно-освітньої діяльності, методист, керівник закладу культури».


Особа, яка здобула ступінь бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (математика) може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);
 • викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач-стажист (КОД КП – 3340);
 • лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
 • технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
 • асистент вчителя (КОД КП – 3340);
 • асистент математика (КОД КП – 3434);
 • лектор (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23160);
 • методист (КОД КП – 2351);
 • методист позашкільного закладу (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471);
 • вчитель математики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.).
 • вчитель інформатики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Особа, яка здобула ступінь бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);
 • викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач-стажист (КОД КП – 3340);
 • лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
 • технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
 • асистент вчителя (КОД КП – 3340);
 • лектор (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23160);
 • методист (КОД КП – 2351);
 • методист позашкільного закладу (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471);
 • вчитель фізики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.);
 • вчитель інформатики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Особа, яка здобула ступінь бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);
 • викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач-стажист (КОД КП – 3340);
 • лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
 • технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
 • асистент вчителя (КОД КП – 3340);
 • лектор (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23160);
 • методист (КОД КП – 2351);
 • методист позашкільного закладу (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471);
 • вчитель інформатики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Особа, яка здобула ступінь магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (математика) з додатковою спеціалізацією «Інформатика» може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);
 • викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач-стажист (КОД КП – 3340);
 • лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
 • технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
 • асистент вчителя (КОД КП – 3340);
 • лектор (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23160);
 • методист (КОД КП – 2351);
 • методист позашкільного закладу (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471);
 • вчитель математики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.);
 • вчитель інформатики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.);
 • викладач (методи навчання) (КОД КП – 2351.2, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач вищого навчального закладу (КОД КП – 2310.2);
 • асистент математика (КОД КП – 3434).

Особа, яка здобула ступінь магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) з додатковою спеціалізацією «Інформатика» може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);
 • викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач-стажист (КОД КП – 3340);
 • лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
 • технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
 • асистент вчителя (КОД КП – 3340);
 • лектор (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23160);
 • методист (КОД КП – 2351);
 • методист позашкільного закладу (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471);
 • вчитель фізики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.);
 • вчитель інформатики (лист МОН №1/9-736 від 06.12.2007 р.);
 • викладач (методи навчання) (КОД КП – 2351.2, КОД ЗКППТР – 24420);
 • викладач вищого навчального закладу (КОД КП – 2310.2).

 


 

Бакалавр середньої освіти. Учитель інформатики